Sportvisserij Nederland mbt Beroepsvisserij
Zoals gezegd zou ik me melden als ik van SN/Sportvisserij ZWN een reactie had gekregen naar aanleiding van mijn mail aan hen, waarin ik mijn zorg heb geuit over de beroepsbinnenvisserij, meer specifiek in het Benedenrivierengebied. Van beide instanties heb ik een duidelijke inhoudelijke reactie ontvangen, waarvoor dank. Kort gezegd komt het er op neer, dat zowel SN als ZWN de zorgen delen omtrent de benutting door het beroep en de effecten op de visstand.Er gebeurt achter de schermen vaak veel meer dan wij weten en dat is goed. Problemen dienen langs diplomatieke wegen aangepakt te worden en niet met openbare verdachtmakingen en scheldpartijen. Ook de toenemende spanningen tussen beroep en sport, die mee hieruit voortvloeien, zijn reden tot zorg. Tegelijk vraagt men begrip voor het feit dat de visrechten nu eenmaal gelegaliseerd zijn en dat het beroep -vaak zonder quotum- mag vissen. Of we het er mee eens zijn is een ander verhaal, maar het is nu eenmaal een feit dat het zo geregeld is. Wel zijn beroepsvissers verplicht zitting te nemen in een visstandbeheercommissie en zich te houden aan de aldaar gemaakte afspraken. Ten aanzien van dit punt zit er nogal wat verschil tussen beroepsvissers. Met de beroepsvisser op het Hollands Diep/Nieuwe Merwede valt slecht of in het geheel niet te overleggen. In theorie zou deze beroepsvisser juridisch dus zeer zwak staan, echter op de een of andere manier wordt hem de hand boven het hoofd gehouden -door de belangenbehartigers van de beroepsbinnenvissers als door de politiek. Het vermoeden dat het beroep (met veel minder beoefenaars) dus veel beter in staat is zijn belangen bij de politici te "verkopen" dan de sportvisserijsector, lijkt hiermee bevestigd.

Ik krijg het gevoel dat SN en ZWN doen wat in hun vermogen ligt, maar tegelijk erg beperkt zijn. Het plan ten aanzien van het Ijsselmeer wat er nu ligt, is een succes van veel inspanningen, maar het komt helaas érg laat; er zit bijna geen visje meer... Moet het ook zo ver komen met het benedenrivierengebied? Denken we echt dat het daar niet op kan? Alle reden lijkt mij daarom dat vanuit de Sportvisserij één (vreedzame, maar krachtige) vuist gemaakt wordt richting politiek. Groothandels, detailhandel, visgidsen, botenverhuurders, hengelsportwebsites, karper- meerval en Snoekstudiegroep, VNV, watersportzaken, de Sportvisacademie en alle andere bedrijven/instanties die (economisch) afhankelijk zijn van een goede visstand, zullen elk van hun eiland af moeten en zich moeten verenigen en hun gezamenlijk belang inzichtelijk moeten maken. Ook zullen zij krachtig te verstaan moeten geven dat ze de wijze waarop de betreffende beroepsvisser ten onrechte in bescherming wordt genomen, op basis van genoemd argument (het zich niet houden aan afspraken en niet willen samenwerken in een VBC) onacceptabel vinden. Zolang al die geledingen zich ten aanzien van de problematiek op de vlakte houden, blijft alles bij het oude. Sportvissers, winkeliers, groothandels, en alle belanghebbenden: verenigt u. Ik wil op zich wel die kar wel meetrekken, maar hoe? met wie? waar te beginnen? Daarover denk en overleg ik verder. Ondertussen zou ik alle sportvissers willen aanbevelen alert te zijn op wat het beroep doet, foto's te maken en deze met korte beschrijving en datering te mailen naar sportvisserij zwn, opdat er een dossier kan worden aangelegd. Bij twijfelachtige praktijken (zoals nu het meenemen van snoek in de gesloten tijd) bellen met de federatie / meldpunt boa's...


Geachte heer Maljaars,

Hartelijk dank voor uw reactie. Fijn om te merken dat de problematiek u ter harte gaat. Uw vraag mbt het verschil in inzicht is terecht. Ik besef, dat het lastig is om bevindingen van een visserijkundig onderzoek te weerspreken. Dat is ook niet mijn intentie. Ik wil er minstens een belangrijke kanttekening bij plaatsen. Het feit dat volgens onderzoek de visstand geen tekenen van overbevissing vertoont, wijst erop, dat er (nu nog) een voldoende spreiding is van jaarklassen, zodat het voortbestaan van de verschillende soorten gewaarborgd blijft. Echter, de draagkracht van een water kan groter zijn dan de daadwerkelijke bezetting. Stel dat in een vijver van 10m2 twintig karpers kunnen gedijen (er is voldoende voedselaanbod voor al die vissen), en er worden er vervolgens 15 weggevangen, dan zullen de vijf overblijvende vissen zeker goed blijven gedijen. De sportvisser echter zal wel duidelijk merken dat hij minder vangt. Natuurlijk ligt het in een groot gebied als het benedenrivierengebied complexer, maar de vele sportvissers die regelmatig op het benedenrivierengebied bijv. op de voor het beroep interessante snoekbaars vissen, merken overduidelijk een achteruitgang. Bovendien is het vangen van snoekbaars meer en meer gebonden aan specifieke stekken waar de beroepsvisser moeilijk kan komen (rond kribben bijvoorbeeld), terwijl de spreiding voorheen veel groter was. Ter illustratie nog een concrete ervaring van afgelopen najaar: op een –na veel zoeken- ontdekte “hotspot” voor baars ving ik samen met een medevisser per vissessie 40 tot 60 vissen op een dag (die allemaal werden teruggezet). Op een dag in oktober treffen we beroepsvisser Klop aan op precies die stek, die met de zegen minutieus werd leeggevist. Tot eind maart zijn we nog vier keer naar deze stek terug geweest, zonder ook maar één keer beet te krijgen. Dergelijke ervaringen maken sportvissers boos en opstandig. De sportvisser die zich houdt aan de regels legt de beroepsvisser niets in de weg (ik zou tenminste niet weten wat…) en de beroepsvisser vernielt in één trek een prachtige stek…

Wat de sportvisserij bijzonder steekt is het feit, dat er al tien jaar lang gewerkt wordt aan een Visstand Beheer Commissie voor het Benedenrivierengebied, maar dat beroepsvisser Klop zich stelselmatig onthoudt van overleg en ongecontroleerd en ongequoteerd mag vissen. Is dit te rechtvaardigen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, waarom wordt dit dan niet aangepakt?

Ik hoop u met deze toelichting van dienst te zijn en beveel mijn vraag in uw aandacht aan.

Met vriendelijke groet,

Willem


Willem, Brabant, 24/03/2014

REAGEER

Gravatar
Jacob
.

Een erg interessant artikel om eens door te lezen. Hartelijk dank voor het delen Willem!

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
Teun
.

Willem mooi verhaal .... in het kort gezegt en in begrijpend nederlands blijft SN en ZWN zoete broodjes bakken...sportvissen en beroep gaan nu eenmaal niet samen.. of we gaan door met wat we nu doen en gaan naar de kloten of we we roepen het stropen een halt toe.. meer dan een miljoen sportvissers leggen het af tegen een paar honderd beroepsvissers... Uhhh ergens klopt hier iets niet ... of ben ik gek

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
Willem
.Brabant

Ter aanvulling: Bij geconstateerde overtreding DIRECT contact opnemen met de Voedsel- en Warenautoriteit (vroegere AID) 0900-0388. Ook kan contact worden opgenomen met de federatie (zie vergunning) die kan kijken of er een boa van de federatie naartoe gestuurd kan worden.Inmiddels zijn er 120 boa's in dienst. Zij hebben een snelle boot tot hun beschikking.

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
Jeroen
.Delft

Willem bedankt voor de terugkoppeling.

Zoals je ziet gebeurd er wel degelijk wat. De beroepsvissers hebben echter veel meer middelen om een lobby in te schakelen. Zolang SVN dus niet over dergelijke middelen beschikt leggen we het dus altijd af tegen een getalsmatige minderheid. Zoals ik het zie zullen we dus met z'n allen meer moeten gaan opbrengen om een evenredige lobby te kunnen realiseren. Dit gaat mijns inziens alleen als de drien partijen de handen ineenslaan: sportvissers, detailhandel en groothandel. Wat dat betreft ben ik dan ook meteen sceptisch: de laatste mengen zich nooit in de discussie.............

Ik ben best bereid het dubbele te betalen voor mijn vispas. Iemand anders ook?

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
perry
.

mooi verwoord Willem, ik hoop dat we snel de handen in een kunnen slaan en spijkers met koppen kunnen slaan nu het nog niet te laat is maar de tijd dringt wil samen ook graag de kar mee in beweging zetten hopelijk met een positief resultaat.hopelijk willen velen dit voorbeeld volgen.

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
PikeMan
.

Jongens het is echt heel simpel.
Water waarin ook een beroepsvisser vist kun je gewoon vergeten. Dat wordt leeggerost tot het laatste visje.
Ik vis alleen nog maar in water waar geen beroepsvisser actief is. En die zijn er gelukkig nog genoeg.
Die beroepsvisserij wordt ik Nederland niet aangepakt. Het is verboden terrein, het is heilig, het ligt te gevoellig.

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
Sander
.

Kijk, dat is een duidelijk en goed onderbouwd verhaal. Helemaal mee eens dat mogelijke misstanden gemeld moeten worden bij de betreffende instanties in plaats van verdachtmakingen en beschuldigingen op een forum te plaatsen. Daarbij moeten deze meldingen wel gebaseerd zijn op feiten natuurlijk!
Verder is het zo dat de beroepsvisserij voor het overgrote deel van de sportvissers een 'schimmig gebied' is, waar weinig of geen kennis en zicht op is. Het lijkt me goed dat beroepsvissers (er vanuit gaande dat ze niks te verbergen hebben) meer openheid van zaken geven. Daarna zal er aan de hand van wederzijds begrip en respect gewerkt moeten worden aan een voor iedereen goede situatie voor wat betreft visstand, visrechten enzovoorts.
(Beperkte) beroepsvisserij moet hierbij mogelijk blijven, waarbij de gevangen vis ten goede komt aan uitzet in Nederlandse wateren. Zo snijd het mes aan 2 kanten. De sportvisserij kan zijn leden door visuitzet tevreden houden(op veel voedselarme wateren blijkt uitzet toch noodzakelijk), en de beroepsvissers kunnen op een eerlijke manier een boterham verdienen.

Maarja, misschien kan ik beter van mijn 'roze wolk' afkomen, want of dit ooit op deze manier gerealiseerd gaat worden durf ik te betwijfelen...

Met vriendelijke groet,

Sander

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
theo wouters
.schijndel

hee willem door wie worden 120 boa,s betaald en hun snelle boten

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Volgens een recent rapport (09-2013) uitgegeven door onderzoeksbureau Witteveen en Bos vertoont de visstand ( brasem, blankvoorn en snoekbaars ) in het Benedenrivierengebied geen zichtbare tekenen van overbevissing. Menig sportvisser heeft daar andere gedachten over als gevolg van jaarlijks teruglopende vangsten in dit gebied. De aldaar opererende beroepsvissers hangen vanzelfsprekend dit rapport tot in lengte van dagen aan totdat het tegendeel (wetenschappelijk ) wordt bewezen. In dit verband is het zinvol om te wijzen op de visstand in het IJsselmeer en hoeveel jaar wij onze belangenbehartigers er over hebben gedaan om enerzijds met bewijzen te komen dat er sprake was en is van overbevissing en anderzijds om de verantwoordelijken zover te krijgen dat er gerichte actie werd ondernomen.Ik hoop, wellicht tegen beter weten in, dat het voor dit prachtige gebied anders en beter zal gaan verlopen !?.

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
hans
.Moerdijk

Willem, het is een loffelijk streven wat je probeert na te leven. Maar bespaar je de moeite. Ik schop via deze site al 15 jaar tegen alle topics wat betreft de beroepsvissers op de Benedenrivieren. Je moet niet verwachten dat je daden krijgt van de Federatie ZW Nederland. Die Federatie geeft zelf de vergunningen af aan de beroepsvissers op de benedenrivieren en het Volkerak.
Dan het bellen naar de Voedsel en waren autoriteit. Die zijn zwaar onderbemand ( zag ik net op TV ivm voedselveiligheid van vlees. Dus wat ik zelf meegemaakt heb, ze bellen een BOA, zij burgers die een centje bij willen verdien ivm pensioen of wao. Niks mis mee, maar veel zijn intussen afhankelijk geworden van beroepsvissers.
Als je toch op of bij het water bent, hou mijn fuiken in de gaten en ze krijgen weer een pondje gerookte paling. En begrijpelijk, wie appelen vaart die appelen eet. Ik scheer ze niet over 1 kam want ik ken enkele BOA's die voor hun taak staan. Niks mis mee. Er zijn er ook bij, als je een paar dagen in de week vist, 2 maal per dag om je sportvisakte komen vragen. Verder mogen de BOa's de beroepsvissers alleen controleren in opdracht van de Federatie ZW Nederland, dus dan pak je in het weekend al mis.
Ik heb zelf meegemaakt dat ik een gouden tip doorgaf aan de voedsel en warenautoriteit over de palingvangst en handel in gesloten tijd met namen en plaatsen. Die autoriteit belde een Boa om de zaak te onderzoeken. Hij vroeg natuurlijk de mutatie van de melding op en zag wie de melder was. De beroepsvissers wilden maar graag weten wie de melder steeds was en in no time werd ik door en bevriende beroepsvisser gewaarschuwd dat ik beter kon stoppen met melden.
Dus Willem bespaar de moeite, binnenkort zijn we allemaal uitgevist, wij en het beroep. Die worden natuurlijk tegen een ruime vergoeding uitgekocht.

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
Michel
.

Willem,

leg deze problematiek ook neer bij de andere fora. Met name binnen de karpervisserij zijn er vele zeer enthousiaste sportvissers die de beroeps graag een halt willen toeroepen. De vele projectspiegels die worden uitgezet door de sportvisserij en haar leden worden wekelijks opgeskoept door de zegens en netten van de beroepsvisser. Ook de benedenrivieren worden leeggeroofd van karper. Zelfde geldt voor de snoekstudie groep en roofvisnet lezers/ leden. Het verdwijnen van mooie grote snoeken steekt hen zeer. Nog niet zo lang geleden werd een restauranthouder die trots op Facebook zijn op de afslag gekochte 19kg!! snoek toonde, bijna zelf gefileerd op internet. Het bericht werd duizenden keren gedeeld en maakte veel los bij de vele snoekvissers. Het is een gedeeld probleem. Maak het uitgebreid bekend en leg de oproep neer bij zoveel mogelijk partijen. Met een beetje geluk vind je op deze manier medestanders die niet alleen wat roepen maar ook inzet tonen en behulpzaam zijn.

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
Ben
.

Zelfde praatje als om de zoveel jaar. ' mensen krijgen het gevoel' ... Meer doet Sportvisserij Nederland niet. Niets is aantoonbaar er gebeurd altijd erg veel achter de schermen , daar gebeurd het echte werk!
Dat horen sportvissers al jaren.

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Om wat meer aandacht en met name reacties te krijgen zou
't wenselijk zijn om dit topic te upgraden zodat er niet langer meer naar gezocht dient te worden ?.

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Nogmaals een vriendelijk verzoek aan de redaktie van TF om dit topic te upgraden naar '' meest gelezen ..... "" om meer aandacht en met name reacties te krijgen ... ?!.

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
Dirk
.


ja wat zou de wereld er voor ons hengelaars op snoekbaars er mooi kunnen uit zien mochten wij beschouwd worden als de belangrijkste groep in de hengelsport zoals dit in de verenigde staten wel het geval is waar beroepsvissers hun rechten en plichten hebben in functie van de recreatieve visserij en niet omgekeerd
in nederland is de beroepsvisserij koning en worden de recreatieve hengelaars op een minderwaardige wijze behandeld en zo kon het onmogelijk geachte geschieden:
een echte ROOFVISMOORDAANSLAG door het geven van schubvis rechten aan de beroepsvisserij!
ook op andere waters bijvoorbeeld het Yselmeer werd er aan roofbouw gedaan met catastrofale gevolgen
ik vis samen met nog andere tientallen snoekbaarsvissers op het Volkerak,Haringvliet,Zoommeer, kanaal tussen Zoommeer en Volkerak en wij zien dat het aantal aanbeten en uiteraard ook de vangsten schrikwekkend naar beneden tuimelen vanaf de periode dat de beroepsvissers ook op de snoekbaars gingen vissen met de zegen en dit heeft niets te maken met het helderder worden van het water
wij kunnen echt wel een visje vangen hoor maar als ze er niet meer zitten wordt het moeilijk hé
en wij nu maar 70 plus vissen terugzetten voor...de beroepsvissers, ja we moeten zelfs een speciale vergunning aanvragen om 2 visjes mee naar huis te mogen nemen!
er is echt geen controle op die beroepslui die de enkele keren dat er iemand voor controle aan boord gaat hun 'trekroute' met de zegen uitkiezen op waardeloos vangstwater om daarna ZONDER controle honderden snoekbaarzen te vangen
we zagen onlangs nog deze lui vissen op paaistekken met hun zegens!
en ze weten die echt wel te slijten buiten de hun opgelegde quota's hoor
waar komen de laatste jaren anders die nieuwe boten en jeeps van die lui vandaan?
wat kunnen we hieraan doen? niets
en wat kunnen jullie doen? hopelijk veel en we rekenen op jullie gezond verstand om de recreatieve visser te beschermen
moeten we wachten tot alles OP is om dan maatregelen te treffen op deze waters welke echt niet voorzien zullen worden door nieuwe vissen via migratie?
ok het artikel van gerben muller is mooi en perfect en dient als voorbeeld voor sportvissersgedrag
mochten we maar leven in een wereld waar de sportvisser beschermd wordt en waar die mooie vissen die wij terugzetten hun leven niet eindigen in de netten van de beroepsvissers
helaas blijkt dit niet altijd het geval te zijn in nederland met de NVVS
de politiek beschermd de kleine kaste beroepsvissers
koop die lui uit en de zaak is opgelost of beperk met een strenge controle hun vangstquota
groeten

 • about 10 years and 3 months geleden
Gravatar
H Scholte
.Zwolle

Ooit van t geweldige water de Overijsselse vecht gehoord"?schoon leeg door beroeps.praten praten .visvereniging programma's op tv......laat maar.zelfs wordt er vis uitgezet met ons geld dat hij exporteert.wie houd wie voor de gek?

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
H Scholte
.Zwolle

Ooit van t geweldige water de Overijsselse vecht gehoord"?schoon leeg door beroeps.praten praten .visvereniging programma's op tv......laat maar.zelfs wordt er vis uitgezet met ons geld dat hij exporteert.wie houd wie voor de gek?

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Het is wel belangrijk en handig om jezelf goed op de hoogte te brengen van alle wetenswaardigheden voor dit specifieke en prachtige visgebied. Ben zelf geen echte aanhanger van Sportvisserij Nederland, daar hebben we anderen vogels voor ook op dit forum, ze doen goed werk alleen in een erg, erg, erg ....... traag tempo, lijken net ambtenaren smile.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Hans
.Moerdijk

Beste collega vissers, hoe is het mogelijk dat je deze topic naar de meest gelezen rubriek krijgt. Chapeau .
Maak je maar gek, het zal allemaal wel niets uit halen.
Er is maar EEN mogelijkheid en dat zal de Federatie ZW Nederland wel niet aandurven. De beroepsvisser op het Hollandsch Diep, Amer en Merwede, wil geen lid worden van de VBC Benedenrivieren, dus wat let de Federatie ZW Nederland, de vergunningverlener aan die beroepsvisser, de vergunning van die beroepsvisser in te trekken /cq niet meer te verlenen.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
theo
.schijndel

ik vind het knap van svn om mensen zo gek te krijgen ja echt zo gek om er in tegeloven,dat die visjes die ze uit zeten in de beneden rivieren ooit groot zullen worden ,ze weten verdomd goed wat daar aan de hand is ,kantoor in drimmelen de visserij op de ammer een helling in de achter tuin ,die ze hadden kunnen kopen,en een paar centen aan kunnen verdienen ,nee ik snap die mensen niet ,echt niet

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Tot op heden gaat niemand er verder op in dat er vorig jaar september een deugdelijk rapport is uitgegeven door onderzoeksbureau Witteveen en Bos waaruit blijkt dat de visstand ( brasem, blankvoorn EN snoekbaars ) in het Benedenrivierengebied geen zichtbare tekenen van overbevissing vertoont ?!?.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Ben
.

Kritiek op Sportvisserij Nederland komt niet mooi over.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Rob
.Maassluis

Daar ik gestopt ben met schrijven op Totalfishing wil ik voor deze topic nog 1 keer tijd vrijmaken . Enkele maande geleden was er een discussie aan de gang over beroepsvisser Klomp ,juist ja die klomp die tegen een vangstverbod in zijn dioxide paling gewoon in Volendam ging verkopen ,maar werd daarmee gepakt door de mannen van tv programma Zembla en is toen de Schubvis maar weg gaan vangen op de Benederivieren .Toen heb ik geschreven dat het zonde was van al die mooie karpertjes bij die karper uitzettingen van de Federatie ZWN en dat voor ze 1 keer door een sportvisser gevangen zouden zijn al bij die beroepsvisser in zijn netten zitten , of is dit de bedoeling juist wel van de Federatie ZWN , die vis word toch betaald door de vispashouders dus zo hou je beroepsvissers te vriend LLLLLLLLLLLLLANG LLLLLLLLLLLLLLEVE DE VISPAS is goed voor de beroepsvissers afz Rob maassluis

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Jammer zo'n negativisme, een wat meer realistische houding en kijk op de zaken zou ons allen beter uitkomen. Voor alle duidelijkheid, ik ben geen voorstander van het verlenen van schubvisrechten op openbare wateren aan beroepsvissers. Ook begrijp ik nog immer niet waarom er door hogerhand niet wordt ingegrepen in de ogenschijnlijke onwil van het beroep om zitting te nemen in de vbc voor dit gebied.De communicatie van Federatie ZWN en Sportvisserij Nederland richting hun klanten, de aangesloten verenigingen,betreffende dit topic is niet optimaal, en dan druk ik me voorzichtig uit. Dat is dan ook in mijn optiek een van de voornaamste redenen waarom Sportvisserij Nederland en/of de Federatie ZWN er soms bekaaid afkomen in deze discussie, en niet geheel en al onterecht lijkt me toch ?!.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Willem
.Brabant

Het rapport van Witteveen en Bos mag als conclusie hebben dat de Benedenrivieren geen tekenen van overbevissing hebben, de waarnemingen en ervaringen van sportvissers zijn niettemin reden tot zorg. Plaatselijk heeft de visstand wel degelijk te lijden onder de visserijdruk. Ter illustratie: in september ving ik bij een krib op het HD met mijn maat meer dan 60 baarzen, diverse snoekbaarzen en roofbleien. Een week later wilden we weer naar deze veelbelovende, na veel zoeken ontdekte stek gaan, en we zien hoe Klop bezig is het betreffende kribvak minutieus uit te vissen. Sedertdien hebben we nog meermalen pogingen ondernomen op die stek, maar amper nog beet gehad. Wij sportvissers worden meer en meer afhankelijk van specifieke stekken. Als die ook door het beroep worden afgevist, zal de spoeling heel, heel dun worden. Maar ja, zeggen de beroepsvissers en de visserijbiologen die hen de hand boven het hoofd houden: "cijfers liegen niet". En dus gaat men vrolijk en ongelimiteerd door. Totdat alles op is. Inderdaad zouden beroepsvissers die weigeren in een VBC zitting te nemen en afspraken negeren, onverbiddelijk aangepakt dienen te worden. Ze beroepen zich op oude rechten, maar hun onverschillige houding is niet allen juridisch aanvechtbaar, maar ook immoreel. De visstand is een natuurlijk gegeven voor ons allemaal, niet bedoeld voor een enkeling om er zich aan te verrijken.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
John
.Schiedam

Laten we voor eens en voor altijd proberen te onthouden dat SVN als overkoepeling van de regionale federaties en de weer daarbij aangesloten hengelsportverenigingen zelf geen visrechten heeft. Die liggen bij laatste twee genoemden, die op hun beurt vaak weer water en visrechten huren van beroepsvissers. Zodoende is het spelletje ontstaan van voor wat hoort wat! Alleen is dat spelletje door de problematiek rond de aal en de toegenomen vraag naar witvis behoorlijk scheef gegroeid en luidt nu de vraag: Wil je van die beroepsvisser af en raak je als HSV daardoor ook heel veel water kwijt ? Of, wil je al dat water behouden en hoop je dat de beroepsbinnenvisserij uiteindelijk z'n langste tijd heeft gehad? En, dan nog is het maar de vraag of je meer vis krijgt in water waar die beroepsvisser niet mag komen als dat water in open verbinding staat met water waar hij wel de visrechten met de nadruk op 'rechten' heeft.
Want, nog te gemakkelijk wordt hier voorbij gegaan aan het feit dat beroepsvissers dikwijls rechten hebben die voor vele jaren zijn vastgelegd en die je niet zo maar even van tafel veegt. Daarmee hebben ze bij een eventuele rechtzaak sowieso de rechter aan hun kant.
Uitkoop is in principe dan ook voorlopig de enige optie. Dus, kom maar op met die vele miljoenen die ook SVN en de Staat niet hebben. Nota bene; sportvissers zoals sommigen hier op TF klagen al als ze een euro meer contributie moeten betalen voor hun club. Laat staan dat ze miljoenen bij elkaar moeten sprokkelen...Dus mannen; even goed nadenken voordat je van alles roeptoetert en oplossingen bedenkt die ten enen male onmogelijk zijn.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Sander
.

Joh, het visseizoen zit er vanaf morgen weer op voor de beroepsvissers, dus hang de vlag maar uit!
Nu ff 2 maandjes wachten en dan kunnen we weer snoekbaarzen gaan sleuren! En reken maar dat dat gaat lukken, want hoe goed ze ook hun best deden, het is de beroepsvissers deze winter al weer niet gelukt om de rivieren leeg te vissen...
Fijne 'snoekbaarsvakantie' en voor juni alvast een goede vangst!

Met vriendelijke groet,

Sander

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Willem
.Brabant

Sander, je sarcastische toonzetting vind ik merkwaardig. Wat wil je nu eigenlijk zeggen? Dat er niets aan de hand is en dat we ons geen zorgen hoeven te maken?

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Hans
.Moerdijk

Vanmorgen met mijn maar gelegen aan de steile kant aan de zuidkant van Hollandsch Diep, tussen Tonnekreek en Willemstad. Ieder met 2 hengels geaasd met doodaas, zoals wij altijd vissen, NUL aanbeten. Die stek was de laatste 15 jaar een topstek.
Vorig jaar heeft KLOP de visserij, inclusief rechten,op het Hollandsch Diep gekocht van der familie Van Leest uit Moerdijk. Dus helemaal geen oude rechten voor Klop. Die familie viste alleen maar met fuiken.
Klop heeft zich daar met zijn viszegens uitgeleefd en het is helemaal over.

 • 10 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Zolang een beroepsvisser, of ie nou Klop heet of anders, de wet niet overtreedt kunnen wij,sportvissers, niets doen dan alleen maar tandenknarsend toekijken hoe de zegen keer op keer door het water klieft. Een beroepsvisser kan ook niet een vistuig, zoals een zegen, gebruiken zonder formele toestemming van de eigenaar / waterbeheerder. Dit staat allemaal keurig netjes en uitvoerig be- en omschreven. Dus ... dienen we onze sportvissserspijlen te richten op diegenen die de betrokken beroepsvissers de vergunningen keer op keer verlenen en verlengen, zij kunnen de situatie op termijn veranderen !.

 • 10 years and 2 months geleden