Snoekbaarsjager (13)

Snoekbaarsjager (deel 13)

Iets over geluid en reukzin. Ook nog een woordje over aasvissen.

Heeft kunstaas met een ingebouwde ratelkamer effect op snoekbaars? Zeker weten. Na de paai lokken ondiep geviste ratelpluggen hevige aanvallen uit van de mannetjes die de nesten bewaken. Ze geven beduidend betere resultaten dan de gewone pluggen.

Probeer het op de Steenbergse Vliet. Ook de Dintel vanuit Dintelsas geeft schitterende resultaten voor ondiepe ratelpluggen, uiteraard pluggen getooid in hevige kleuren daar het water in beide riviertjes dikwijls niet zo helder is. Ik heb geen ervaring met ratelkamers in shads.

Over de invloed van geluid valt heel wat te vertellen. Eén anekdote. Toen ik met een vismaat op het Joppe achter de glasogen aan ging kon ik het niet goed volgen. Hij monteerde twee hengels en jo-jode met aan de ene een shad en aan de andere een Rattlin’Rapala. De effen, harde bodem werd afgecentimeterd waarbij het ratelend geluid van de Rapala tot in de boot hoorbaar was.

Ik kon met moeite een glimlach onderdrukken door dit eigenaardige schouwspel maar…BANG, “hangen”, zei hij! En het was niet de laatste keer dat hij met zijn ratelaar de glasogen ‘wakkerschudde’ en met zijn andere shad een mooie vis haakte! Uiteraard was de vlakke, gelijke bodem hier ideaal voor geschikt, maar het werkte.

De reukzin van glasogen is zeker sterk. Ik herinner mij een sessie liggend vissen op het Volkerak waarbij mijn bootgenoot zijn reeds dode visje niet alleen lichtjes plattrapte, zodat de ingewanden er een ietsje uitpuilden, maar hij sneed ook de kieuwdeksels weg zodat de rode kieuwbogen bloot kwamen. Ik haakte een dood visje gewoon aan met doorboorde zwemblaas, maar kreeg beduidend minder aanbeten dan mijn metgezel.


Albert vist niet altijd met zijn takel.

Weet je glasogen te lokaliseren in ondiepe oeverzones, vaar dan liefst met je elektromotor het laatste stuk naar zo’n stek om de grote joekels niet te verstoren. Zeker in oeverzones en ‘s morgens of ‘s avonds bij valavond zijn de oudste snoekbaarzen zeer alert op ongewone geluiden, zeker in water  waar weinig scheepvaart voorkomt.

Ik denk aan het gedeelte Volkerak tussen de jachtensluis en de Volkeraksluizen waar de beroepsvaart doorheen komt, een uiterst gevarieerd en visrijk gebied waar geen boten komen buiten de beroepsvissers en de sportvissers. Hier vind je onderwaterbergjes, mosselbanken, hellingen en veel snoekbaarzen!

Om je juist te positioneren bij het ankeren is ook je elektromotor aangewezen. Ook alle geluidsgolven van vallende voorwerpen of andere storende geluiden zijn uit den boze als je op ondiep water vist. Ik herinner mij levendig een succesvolle sessie op het Sneekermeer met Willem Zandstra waar we in een halve cirkel rondom een stobbenveld joekels van snoekbaarzen haakten.


Doorsnee Volkerak vis.

Toen enkele vissers hun vangst onvoorzichtig op de bodem van hun bootje met hun staart lieten kloppen bij het onthaken, was het feest snel voorbij. Deze grote vissen verdwenen onmiddellijk door dit onnatuurlijke lawaai.

Het ploffen van een jigkop of het tikken van een drachkovitch takel koplood heeft misschien een bepaalde aantrekkingskracht voor de snoekbaars, maar de grote vangkracht van je aasaanbieding zit naar mijn gevoel niet op de bodem maar meestal in de dalende beweging van je aas.


Driftend, wippend met het bolletje.

Met reukstoffen heb ik nooit geëxperimenteerd. Voor mij blijft de geur van vers doodaas de allerbeste verleider voor de glasogen. Vis je slepend of op de bodem dan kan je gerust je vers doodaas even platdrukken zodat de ingewanden even uitpuilen en de verse lichaamssappen vrijkomen om snoekbaarzen te lokken. Het is evident dat ook dikke alen, voor zover die nog voorkomen, verzot zijn op aasvis.


Gevangen aan vers doodaas.

Volg voor je aasviskeuze steeds de beschikbaarheid van de vissoorten en de aasvisgrootte op je viswater. Soms is het beste aas heel kleine verse jaarlingen waar je er dan twee tot drie op je haak prikt en dit in de periode augustus als ze volop aanwezig zijn en het hoofdaandeel van het voedsel van de snoekbaarzen uitmaken.

Snoekbaars eet ook heel graag stekeldragers. Zowel zijn eigen soortgenoten alsook pos en baars. Op het Haringvliet is dode pos een superaas. Pos ruikt net zo lekker als spiering naar komkommer. Ik herinner mij nog levendig de supervangsten van Ed Kowski, stichter van Hengelsport Zuid, en zijn mannen. Allemaal getrouwe penvissers met grote, levende spiering. Uiteraard was dit in de periode voordat vissen met levend aas verboden werd.


Ed was een spieringkampioen.

Spiering is een superaas en ik zie nog vele vissers op Hollands Diep, Haringvliet en Volkerak met succes dit aas gebruiken, meestal in de koudwater periodes. Zoutwaterspiering komt veelal van het IJselmeer en heeft een olijfgroene rug en de speciale komkommergeur. Ook zeebliek, een haringachtige die veel voorkomt aan de Haringvlietsluizen en ansjovis met groenachtig blauwe rug en één vin op de rug, voorkomend op de Oosterschelde, zijn zeer goede aassoorten.

Doodaas vangt soms veel beter dan levend aas en ook een stuk vis of een visfladder aan de haak kan verrassend goed scoren. Zeker uittesten bij liggend, slepend of heffend vissen. In juni vang ik meestal met normaal formaat aasvis (acht tot tien cm) en in september, oktober vang ik beter met grotere aasvis (vijftien cm). Deze grotere aasvissen gebruik ik ook in maart, maar ik heb steeds ook enkele kleinere aasvisjes bij me om te proberen als de aanbeten uitblijven op een topstek.

**************************************************************
Een broeder van mij in Petrus: Willy

Hij was een fervent vliegvisser in de Ardennen en in Oostenrijk en verder viste hij net als ik op snoek in de omgeving van Giethoorn, Overijssel. Ik nam hem voor de eerste maal mee op snoekbaars en een nieuw passioneel lid van de gilde van snoekbaarsvissers was geboren!

 

Hij is een super gedreven visser die nooit opgeeft! Hij kan uren op een stek blijven doorvissen tot ze bijten. Hij is één van de weinige vissers welke mij verraste door een nieuwe topstek te vinden op de door mij beviste waters en die deze stek ook doorgaf aan zijn vrienden.

Het meest ongelooflijke verhaal met hem speelde zich af tijdens het snoeken. Hij verplaatste zich langs de oever met zijn spinhengel over zijn schouder. Toen hij zich omdraaide om iets te zeggen greep een reuzesnoek de zilverkleurige spinner welke net boven het water oppervlak bengelde en werd ook prompt gevangen!

**************************************************************

Volgende week deel 14!

Mocht u vragen hebben aan de auteur, dan kunt u die mailen via jan.van.de.linde@telenet.be


 

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Snoekbaarsjager 26
Total Fishing Import -
image description
Snoekbaarsjager (25)
Total Fishing Import -
image description
Snoekbaarsjager (24)
Total Fishing Import -