Tijd voor actie!

Tijd voor actie!

 

Dat de beroepsvisserij ons sportvissers immer zorgen baart, moge duidelijk zijn, echter in de wateren van federatie Sportvisserij Zuid-West Nederland lijkt het de spuigaten uit te lopen. De druppel is het voornemen om de vergunning van de beroepsvisserij in het gebied Volkerak-Zoommeer te verlengen tot 2021 en daarmee zelfs toestemming te geven te vissen in Natura 2000 gebieden. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling waar jij als sportvisser je stem over kunt laten horen!

swimbaits

Gepassioneerd roofvisser Robert-Paul Wolters neemt hierin het voortouw en heeft op Facebook actie ondernomen. Hieronder
zijn betoog. STUUR VANDAAG NOG EEN E-MAIL!!!

Robert-Paul Wolters op Facebook: “Allereerst ONWIJS BEDANKT voor de massale reacties, de berichten en het delen van mijn laatste bericht. Volgens mij is de maat nu echt vol en wordt het tijd voor een duidelijk signaal vanuit de sportvisserij zelf.

De bal ligt bij Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuid-West Nederland; zij zijn onze belangenbehartigers. Via de Vispas hebben wij allemaal een belang in een goede visstand van de bewuste wateren, en daarmee MOET SVN/SVZWN ONZE BELANGEN BEHARTIGEN! Ik wil IEDERE VISPASHOUDER oproepen om SVN/SVZWN een e-mail te sturen met daarin de grote zorgen die men heeft en waarin met onze belangenbehartigers wijst op haar verantwoordelijkheden. Ik hoop dat ze worden overladen met e-mails en hun rol hierin beseffen!!!

DSC_0209

Vorig jaar een succesvolle snoeksessie op het Volkerak van de Zweedse snoekvisser Claes Claesson samen
met Bertus Rozemeijer. Claes was lyrisch over het water en de potentie er van. Het zeer zorgwekkende
voorstel om de vergunningen voor het beroep er te verlengen is daarom een doorn in het oog en
niet zo’n kleintje ook…

Hieronder een concept voor deze laatste e-mail: kopieer en plak gerust, vul je eigen naam en VISPASnummer in en verstuur deze naar Menno Knip (SVN) en Eric Marteijn (SVZWN):
info@sportvisserijnederland.nl
en:
info@sportvisserijzwn.nl

Geachte heer Knip, geachte heer Marteijn,

Net als velen valt het mij op dat de druk van de beroepsvisserij op ons binnenwater de laatste jaren sterk lijkt toe te nemen. Bij een groot aantal sportvissers bestaat het beeld dat de beroepsvissers willens en wetens grote schade toebrengen aan de visstand en daarmee de onderwaterfauna in het algemeen. Dit allemaal vanwege een relatief gering economisch belang. Deze ontwikkeling baart mij ernstig zorgen. Ook omdat ik in het bezit ben van een geldige VISPAS en dus zelf ook belang heb bij een gezonde visstand in deze wateren.

Als betalend VISPAS houder (en dus als betalend lid van uw organisatie) wil ik u graag mijn zorgen kenbaar maken en u graag wijzen op uw rol als belangenbehartiger. Wellicht gebeurt er al het een en ander, maar het is voor mij en velen anderen slechts zelden zicht- of merkbaar. Ik verzoek u dringend om hardere actie tegen de toenemende druk van het beroep, voor dat het te laat is!

Een goed voorbeeld is het voornemen om de vergunning van de beroepsvisserij in het gebied Volkerak-Zoommeer te verlengen tot 2021 en daarmee zelfs toestemming te geven te vissen in Natura 2000 gebieden. Ik reken er op dat dit een voornemen is dat in strijd is met uw missie en visie, en ik verwacht daarom eigenlijk dat u hier openlijk actie tegen zult ondernemen. Zie voor meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-895.html

Ik heb er vertrouwen in dat u in deze mijn belangen, samen met die van vele duizenden andere VISPAS houders, naar beste kunnen zult behartigen!

Hoogachtend,

NAAM
VISPASNUMMER

WAT ER VERDER GAAT GEBEUREN:
– Samen met enkele andere betrokken sportvissers ga ik uitzoeken aan welke voorwaarden een goede ZIENSWIJZE (de aanloop naar een officieel bezwaarschrift) moet voldoen om stand te houden. Dat betekent dat er documenten moeten worden opgezocht die moeten aantonen dat het verlengen van de vergunning voor beroepsvisserij een misstap is. Dit duurt wel ‘even’, maar niet te lang. Ook vanwege het volgende punt:
– De Snoekstudiegroep Nederland-België (SNB) is bezig met het opzetten van een werkplan in het kader van belangenbehartiging. Als voorloop hierop wil de SNB tijdens de VISMA Rotterdam een zienswijze ter inzage hebben liggen met de mogelijkheid om deze op haar stand te ondertekenen. Ik hoop op DUIZENDEN HANDTEKENINGEN!!! Info volgt!!!”