Glasaalmonitoring door vrijwilligers

Persbericht RAVON  

Glasaalmonitoring door vrijwilligers 

Dankzij vereende inspanning van tientallen vrijwilligers was het ook dit voorjaar weer mogelijk om op een groot aantal locaties het aanbod van glasaal (jonge doorzichtige paling), driedoornige stekelbaars en andere vissoorten met een kruisnet te monitoren bij migratieknelpunten.

Deze monitoring vindt onder andere plaats op verschillende locaties langs het Noordzeekanaal, Nieuwe Waterweg, Haringvliet en Hollandsch Diep. Recent zijn de resultaten gerapporteerd voor Noord-Holland en Zuid-Holland. De waterbeheerders gebruiken de gegevens bij het ontsluiten van de vismigratieroutes. Door knelpunten op te lossen kunnen soorten als paling en driedoornige stekelbaars weer ongestoord migreren tussen zee en polder.


Vrijwilligers Lars, David en Rudi in actie (foto Lex Peters).


Uit verschillende monitoringsprojecten bleek afgelopen voorjaar dat het aantal glasaaltjes dat Nederland binnen wil trekken nog niet eerder zo laag is geweest. Een signaal dat het nog steeds niet goed gaat met de paling en er nog steeds ingezet moet worden op het herstel van deze soort.


Glasaal bij Scheveningen (foto Lex Peters).


Ook komend voorjaar gaan de monitoringsteams weer 's avond op pad om glasalen en andere vissen te tellen. Heb je interesse om één van de teams te versterken neem dan contact op met martijn.schiphouwer@ravon.nl (Zuid-Holland) of e.goverse@ravon.nl (Noord-Holland).