Persbericht Karperstudiegroep Nederland (KSN)

Persbericht Karperstudiegroep Nederland (KSN)

Uitbraak virus(sen) onder karperpopulaties.

In april, mei en juni is op diverse plaatsen in Nederland plotselinge (massale) sterfte geconstateerd onder karpers. Opmerkelijk hierbij is dat geen andere vissoorten door de ziekte worden getroffen, alleen karper.

In eerste instantie werd er gedacht aan Spring Viraemia of Carp (SVC), maar omdat deze ziekte ook andere karperachtigen zoals voorn en brasem treft, lijkt dit in een aantal gevallen minder waarschijnlijk en zou de sterfte ook kunnen duiden op een andere oorzaak. De OVB vermoedt dat op grond van het ziektebeeld er sprake kan zijn van het Koi Herpes Virus (KHV), een ziekteverwekker die wel eens opduikt bij Koi-karpers, maar ook kan overslaan naar karpers in het vrije water.

De sterfte is al op verschillende plaatsen in het land aangetroffen, te weten in de omgeving van Middelburg, Meerkerk, Rijsoord, Nootdorp en Enkhuizen. De verspreiding is dus onduidelijk. Echter in het geval van Middelburg is het zeker niet het Koi Herpes Virus daar de betreffende (dode) vissen op dit virus in een laboratorium in Duitsland gecontroleerd zijn.


Nog onduidelijkheid over de juiste oorzaak…

Het Koi Herpes Virus (KHV) is zeer besmettelijk, veroorzaakt lethargisch (sloom) gedrag, ongecontroleerde zwembewegingen, afsterven van kieuwen, ingevallen ogen, bloedingen, bleke plekken en schimmelvorming op de huid en een hoge sterfte (80 – 100 %).
In tegenstelling tot bijvoorbeeld SVC (Spring Viraemia of Carp) is het virus alleen besmettelijk voor Koi en gewone karpers (Cyprinus carpio) en niet voor andere karperachtigen.

KHV is het meest actief bij een watertemperatuur tussen de 17 en 23 graden Celcius, hoewel door sommigen een boventemperatuur van 27 graden Celcius wordt genoemd. Tijdens de zomermaanden kan een sterfte geheel stoppen, om vervolgens in het najaar weer toe te slaan.

Sinds 1998 zijn er verschillende uitbraken van het Koi Herpes Virus geweest in Israël en de Verenigde Staten. Meer recent zijn er via geïmporteerde Koikarpers ook uitbraken bekend in Engeland, Duitsland, België, Frankrijk en Nederland. Veel kwekerijen in Europa hebben momenteel problemen met het virus (en met SVC), waardoor er momenteel in de handel een gebrek aan karper is. Het is duidelijk dat er voor de karpervisserij grote belangen op het spel staan.

De KSN roept karpervissers op niet te vissen in of in de nabijheid van wateren waar sterfte is geconstateerd. Het virus zou zich via b.v. het (nog vochtige) schepnet, onthaakmat of bewaarzak kunnen verspreiden naar andere wateren. Een goede voorzorgsmaatregel is, waar je ook vist, het schepnet, de onthaakmat en bewaarzak na iedere vissessie goed te reinigen en daarna eerst goed te laten drogen. Dit omdat je als karpervisser vaak niet weet waar die sterfteprecies is of geweest is.

Het overzetten van karpers is normaal al verwerpelijk, gezien de huidige omstandigheden betekent het dat het gezeul met karpers thans als misdaad kan worden bestempeld. Een bijzondere waarschuwing gaat uit naar de houders van (Koi)karpers in vijvers en aquaria. Zet deze vissen nooit uit in andere wateren!
Verder heeft de OVB behoefte aan goed proefmateriaal, dat wil zeggen een zieke, nog levende vis, om de ziekteverwekker met zekerheid te kunnen vaststellen.
De KSN raadt dan ook aan om bij het vaststellen van zieke karpers dit direct door te geven aan de OVB (tel. 030-6058425 of e-mail:
gerlach@ovb.nl) opdat medewerkers van de OVB een nog levende karper kunnen komen vangen ( met zegens en electro-visapparatuur) die op kosten van de OVB onderzocht zullen worden op het SVC en KHV virus bij het ID in Lelystad.

Op eigen initiatief van twee Hengelsportverenigingen worden momenteel reeds enige vissen onderzocht bij het ID in Lelystad en in een Duits laboratorium.