Karpervissen in de IJssel (2)

Karpervissen in de IJssel (2)

door Aart Lokhorst

Woensdagavond 25 kg boilies voeren, donderdagavond 5 kg, vrijdagavond ook 5 kg, daarna vanaf zaterdagmiddag t/m zondagmorgen vissen, resultaat 2 karpers.

De week daarna: woensdagavond 5 kg, donderdagavond 5 kg en vrijdagavond 5 kg, weer van zaterdagmiddag t/m/ zondagmorgen vissen, niets gevangen. De week daarop hetzelfde patroon, maar dan met 2 ½ kg per dag voeren, opnieuw niets gevangen. De vierde week helemaal niet voorvoeren, resultaat 2 karpers gevangen. Jaren achtereen zo door ‘geëxperimenteerd’ met als enig resultaat dat er voor mij absoluut geen duidelijk patroon (wel/niet, veel/weinig voorvoeren t.a.v. het vangen) in te ontdekken viel.


Aart met een sterke IJsselschub…

Bij dit alles bleef de migratie (het ‘trekgedrag’) van de karpers in de IJssel maar door mijn hoofd spoken. Er werd (en wordt) door alle karpervissers op vrijwel dezelfde manier gevist in de IJssel, tussen 2 kribben of ‘rond’ de kop van de kribben, met de stroomnaad zo ongeveer als verste grens. Van ervaringen op snelstromende Franse rivieren had ik geleerd dat zelfs zeer sterke stroming niet van merkbare invloed is op het azen van karpers. Als je lood maar redelijk wil blijven liggen is stroming verder geen punt. Bovenal van belang bleek dat je karpers in een rivier ‘overal’ tegen kunt komen, niet alleen in de oeverzones maar net zo goed in de diepere vaargeul (en).

Een aantal jaren geleden besloot ik dan ook gewoon ‘anders’ te gaan vissen in de IJssel. Van belang is hierbij om te weten dat mijn vriendin vrijwel altijd mee gaat vissen, dus met 2 vergunningen en 4 hengels vissen is normaal voor ons. Tevens dat we vrijwel altijd op een stek in de omgeving van Kampen vissen waar de IJssel naar schatting ongeveer 200 meter breed is en duidelijk wat minder sterke stroming aanwezig is door de grotere breedte.
De ‘verste’ hengel gooi ik nu ongeveer 70 meter vanaf de kop van een krib recht de rivier in, de tweede hengel circa 40 meter en met de andere twee hengels vis ik nog steeds in de oeverzones. Voorvoeren doe ik nooit meer gezien de vroegere ervaringen hiermee. Zodra ik nu de hengels ingegooid heb worden er ca. 6 kg boilies, verspreid over ca. 3 à 4000 m2 de rivier ingeschoten. De achterliggende gedachte had u natuurlijk al begrepen, namelijk om te proberen zoveel mogelijk karpers op deze manier te ‘onderscheppen’, door een zo groot mogelijk gebied te bevissen en van boilies te voorzien. Dat dit ‘werkt’ kan ik u verzekeren!

Echter gezien het vrij geringe karperbestand in de IJssel moet u van het op deze manier vissen ook geen ‘wonderen’ verwachten. De tijd van vroeger toen je, als alles meezat, zomaar een stuk of 7 aanbeten in één sessie kreeg is definitief voorbij.

Vissend zoals hierboven omschreven ving ik vorig jaar in de IJssel gemiddeld 1 karper per 20 uur vissen. Ik hoor u al zeggen: “dat is ook niet veel!” Gelijk hebt u maar in verhouding tot een aantal bevriende vissers die vorig jaar 12 tot 16 sessies (alleen in de oeverzones) in de IJssel gevist hebben (toch al gauw 200 uur vistijd of nog wat meer) en hierbij maar 1 of helemaal geen karper wisten te vangen is het resultaat wel goed te noemen. Iedereen die zijn ogen de kost geeft heeft kunnen zien dat het aantal karpervissers op de IJssel behoorlijk is afgenomen. Jammer, omdat je zo steeds minder inzicht in het nog aanwezige karperbestand in de IJssel krijgt, anderzijds wel voorstelbaar daar men gaat vissen om ook wat te vangen en dat dit in de IJssel geen gemakkelijke opgave meer is in verhouding tot de kleinere (vooral afgesloten) wateren.


Ook levert de IJssel regelmatig mooie graskarper op…

Wat mij betreft, ik blijf gewoon doorvissen in de IJssel, iedere vangst is steeds weer een verrassing waarbij het gewicht kan variëren tussen enkele ponden en ruim 40 pond. Tevens zijn de meeste karpers die je vangt (voor zover na te gaan) nog nooit eerder gevangen, bovendien blijft altijd de kans aanwezig om een superbig tegen te komen, ze kunnen immers van ‘overal’ vandaan komen. Dat je gemiddeld genomen behoorlijk minder vangt dan op afgesloten putten is duidelijk, maar daar heb ik geen enkel probleem mee, het vissen op ‘bekende’ karpers in afgesloten wateren is nu eenmaal niet iets wat mij aanspreekt.