Hoge watertemperaturen

Hoge watertemperaturen Door de hoge temperatuur van het water moeten wij als sportvissers nu extra alert zijn. Niet alleen op blauw algen, die op verschillende plaatsen de kop opsteken, maar vooral ook als we meerdere dode dieren in of langs het water vinden. Het kunnen dode vogels, vissen of ander organisch materiaal zijn. Dit kan leiden tot diverse ziektes waaronder het gevaarlijke botulisme en grijpt soms snel om zich heen. Belangrijk is dat de kadavers zo snel mogelijk uit het water worden verwijderd. Daar zijn instanties voor die hierin gespecialiseerd zijn. Tip: Raak zelf de dode dieren niet aan en maak melding bij de Vuilwaterwacht van Rijkswaterstaat tel: 0800-0341. Dit is een gratis landelijk nummer (24 uur per dag bereikbaar). Zij zorgen ervoor dat de juiste mensen worden ingeschakeld. Geef de locatie precies op zodat men deze ook goed kan terugvinden. Op deze manier kunnen we als sportvisser ook meewerken aan een gezonde natuur.

“De zomer heeft ook zijn mooie kanten, maar hoge temperaturen kunnen ook gevaarlijke bacteriën de kans geven…”