Historisch besluit over schubvisrechten

Historisch besluit!

Persbericht

In een daartoe belegde extra algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederaties (NVVS) zijn afgelopen zaterdag voor de georganiseerde hengelsport historische besluiten genomen, waarvan onderstaand bericht veel sportvissers als muziek in de oren zal klinken:

                       


Geen uitbreiding schubvisrechten door het beroep!

Geen uitbreiding vangst schubvis door beroepsvisserij
Door de ledenvergadering werd uitgebreid stilgestaan bij het Beleidsbesluit Binnenvisserij van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uit 1999. Geconcludeerd werd dat dit beleidsbesluit zich in zijn uitwerking te veel is gaan richten op alleen versterking van de beroepsvisserij en te weinig de belangen van de visstand en de sportvisserij dient. De sportvisserij acht een herziening van het beleidsbesluit daarom noodzakelijk.

De leden-federaties namen unaniem stelling tegen nog verdere uitbreiding van schubvisvangsten door het beroep. Zo’n uitbreiding staat aldus de leden ook haaks op het huidige (inter)nationale natuur- en milieubeleid Nog meer economische benutting schaadt daarnaast nadrukkelijk de belangen van de sportvisserij. Bovendien wegen de incidenteel mogelijk extra opbrengsten niet op tegen de kosten en worden de wezenlijke problemen voor de gemiddelde beroepsvisser er niet door opgelost.
De NVVS kiest voor de belangen van de sportvissers én voor een duurzame natuurlijke visstand!

Het volledige persbericht kunt u vinden op www.nvvs.org