Sportvisserij Nederland mbt Beroepsvisserij
Zoals gezegd zou ik me melden als ik van SN/Sportvisserij ZWN een reactie had gekregen naar aanleiding van mijn mail aan hen, waarin ik mijn zorg heb geuit over de beroepsbinnenvisserij, meer specifiek in het Benedenrivierengebied. Van beide instanties heb ik een duidelijke inhoudelijke reactie ontvangen, waarvoor dank. Kort gezegd komt het er op neer, dat zowel SN als ZWN de zorgen delen omtrent de benutting door het beroep en de effecten op de visstand.Er gebeurt achter de schermen vaak veel meer dan wij weten en dat is goed. Problemen dienen langs diplomatieke wegen aangepakt te worden en niet met openbare verdachtmakingen en scheldpartijen. Ook de toenemende spanningen tussen beroep en sport, die mee hieruit voortvloeien, zijn reden tot zorg. Tegelijk vraagt men begrip voor het feit dat de visrechten nu eenmaal gelegaliseerd zijn en dat het beroep -vaak zonder quotum- mag vissen. Of we het er mee eens zijn is een ander verhaal, maar het is nu eenmaal een feit dat het zo geregeld is. Wel zijn beroepsvissers verplicht zitting te nemen in een visstandbeheercommissie en zich te houden aan de aldaar gemaakte afspraken. Ten aanzien van dit punt zit er nogal wat verschil tussen beroepsvissers. Met de beroepsvisser op het Hollands Diep/Nieuwe Merwede valt slecht of in het geheel niet te overleggen. In theorie zou deze beroepsvisser juridisch dus zeer zwak staan, echter op de een of andere manier wordt hem de hand boven het hoofd gehouden -door de belangenbehartigers van de beroepsbinnenvissers als door de politiek. Het vermoeden dat het beroep (met veel minder beoefenaars) dus veel beter in staat is zijn belangen bij de politici te "verkopen" dan de sportvisserijsector, lijkt hiermee bevestigd.

Ik krijg het gevoel dat SN en ZWN doen wat in hun vermogen ligt, maar tegelijk erg beperkt zijn. Het plan ten aanzien van het Ijsselmeer wat er nu ligt, is een succes van veel inspanningen, maar het komt helaas érg laat; er zit bijna geen visje meer... Moet het ook zo ver komen met het benedenrivierengebied? Denken we echt dat het daar niet op kan? Alle reden lijkt mij daarom dat vanuit de Sportvisserij één (vreedzame, maar krachtige) vuist gemaakt wordt richting politiek. Groothandels, detailhandel, visgidsen, botenverhuurders, hengelsportwebsites, karper- meerval en Snoekstudiegroep, VNV, watersportzaken, de Sportvisacademie en alle andere bedrijven/instanties die (economisch) afhankelijk zijn van een goede visstand, zullen elk van hun eiland af moeten en zich moeten verenigen en hun gezamenlijk belang inzichtelijk moeten maken. Ook zullen zij krachtig te verstaan moeten geven dat ze de wijze waarop de betreffende beroepsvisser ten onrechte in bescherming wordt genomen, op basis van genoemd argument (het zich niet houden aan afspraken en niet willen samenwerken in een VBC) onacceptabel vinden. Zolang al die geledingen zich ten aanzien van de problematiek op de vlakte houden, blijft alles bij het oude. Sportvissers, winkeliers, groothandels, en alle belanghebbenden: verenigt u. Ik wil op zich wel die kar wel meetrekken, maar hoe? met wie? waar te beginnen? Daarover denk en overleg ik verder. Ondertussen zou ik alle sportvissers willen aanbevelen alert te zijn op wat het beroep doet, foto's te maken en deze met korte beschrijving en datering te mailen naar sportvisserij zwn, opdat er een dossier kan worden aangelegd. Bij twijfelachtige praktijken (zoals nu het meenemen van snoek in de gesloten tijd) bellen met de federatie / meldpunt boa's...


Geachte heer Maljaars,

Hartelijk dank voor uw reactie. Fijn om te merken dat de problematiek u ter harte gaat. Uw vraag mbt het verschil in inzicht is terecht. Ik besef, dat het lastig is om bevindingen van een visserijkundig onderzoek te weerspreken. Dat is ook niet mijn intentie. Ik wil er minstens een belangrijke kanttekening bij plaatsen. Het feit dat volgens onderzoek de visstand geen tekenen van overbevissing vertoont, wijst erop, dat er (nu nog) een voldoende spreiding is van jaarklassen, zodat het voortbestaan van de verschillende soorten gewaarborgd blijft. Echter, de draagkracht van een water kan groter zijn dan de daadwerkelijke bezetting. Stel dat in een vijver van 10m2 twintig karpers kunnen gedijen (er is voldoende voedselaanbod voor al die vissen), en er worden er vervolgens 15 weggevangen, dan zullen de vijf overblijvende vissen zeker goed blijven gedijen. De sportvisser echter zal wel duidelijk merken dat hij minder vangt. Natuurlijk ligt het in een groot gebied als het benedenrivierengebied complexer, maar de vele sportvissers die regelmatig op het benedenrivierengebied bijv. op de voor het beroep interessante snoekbaars vissen, merken overduidelijk een achteruitgang. Bovendien is het vangen van snoekbaars meer en meer gebonden aan specifieke stekken waar de beroepsvisser moeilijk kan komen (rond kribben bijvoorbeeld), terwijl de spreiding voorheen veel groter was. Ter illustratie nog een concrete ervaring van afgelopen najaar: op een –na veel zoeken- ontdekte “hotspot” voor baars ving ik samen met een medevisser per vissessie 40 tot 60 vissen op een dag (die allemaal werden teruggezet). Op een dag in oktober treffen we beroepsvisser Klop aan op precies die stek, die met de zegen minutieus werd leeggevist. Tot eind maart zijn we nog vier keer naar deze stek terug geweest, zonder ook maar één keer beet te krijgen. Dergelijke ervaringen maken sportvissers boos en opstandig. De sportvisser die zich houdt aan de regels legt de beroepsvisser niets in de weg (ik zou tenminste niet weten wat…) en de beroepsvisser vernielt in één trek een prachtige stek…

Wat de sportvisserij bijzonder steekt is het feit, dat er al tien jaar lang gewerkt wordt aan een Visstand Beheer Commissie voor het Benedenrivierengebied, maar dat beroepsvisser Klop zich stelselmatig onthoudt van overleg en ongecontroleerd en ongequoteerd mag vissen. Is dit te rechtvaardigen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, waarom wordt dit dan niet aangepakt?

Ik hoop u met deze toelichting van dienst te zijn en beveel mijn vraag in uw aandacht aan.

Met vriendelijke groet,

Willem


Willem, Brabant, 24/03/2014

REAGEER

Gravatar
hans
.

Het gaat misschien wel goed komen, 2 beroepsvissers op het Hol Diep hebben flink ruzie over visrechten. Het blijkt dat beroepsvisser K al 10 jaar vist in een gedeelte waar hij geen vergunning voor heeft. Ik ben benieuwd hoe de politieambtenaar van de RP t Water, die erbij geroepen is, hiermee omgaat. Verschillende sportvissers hebben in het verleden die politieman erop gewezen dat beroepsvisser K daar geen vergunning had.

 • 9 years and 12 hours geleden
Gravatar
Theo
.

Hans. Ook al had een leger van sportvissers die politiebeambten daarop gewezen daarop gewezen. Dan nog doet het niet ter zake. Het heeft immers geen prioriteit. Vat je hem? Jammer, maar het is niet anders.

Vriendelijke groeten

 • 8 years and 11 months geleden
Gravatar
Sander
.

Doorstart VBC Benedenrivierengebied

Gisterenavond hebben we met beroepsvissers gesproken over de doorstart van de visstandbeheercommisie (VBC) Benedenrivierengebied. Het voorlopige resultaat hiervan is dat een kleine groep “jonge vissers” samenwerkingsprojecten gaan uitwerken. Eén van de belangrijkste projecten is, wat ons betreft, dat visonttrekking voortaan gebaseerd wordt op visstand gegevens. Namens de beroepsvisserij waren aanwezig de Firma’s: Klop, Struik, Koman, Van der Zande, de Visser en visserijvereniging de Hoop.

https://www.facebook.com/Sportvisserijzwn?hc_location=timeline

 • 8 years and 11 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Dit is inderdaad een positief geluid ook omdat ik de naam KLOP zie staan als een van de aanwezigen. Wat ik me o.a. nu wel afvraag is ' wanneer zou dit mogelijkerwijs (kunnen) ingaan en hoe, op welke wijze, zullen de visstand gegevens verzameld en geïnterpreteerd gaan worden en door wie en hoe frequent ? '.

 • 8 years and 11 months geleden
Gravatar
Sander
.

Daar ben ik ook benieuwd naar Charlie! Laten we hopen dat er op korte termijn knopen door gehakt gaan worden.

Ik vindt het sowieso goed om te zien dat ZWN en de beroepsvissers nu MET elkaar praten in plaats van OVER elkaar. wink

Met vriendelijke groet,

Sander

 • 8 years and 11 months geleden
Gravatar
hans
.

en ,een jaar verder ,zijn wij iets wijzer geworden ,

 • about 8 years and 11 months geleden
Gravatar
Fuut
.

Lees eerst maar eens op de website van SN wat Jaap Quak werkelijk gezegd heeft. Rypke is gewoon een ordinaire schreeuwlelijk, die door het beroep is ingehuurd om de sportvisserij in een kwaad daglicht te zetten.

Je kunt beter niet al te veel naar de website van climategate verwijzen. Daardoor bereik je alleen maar dat die website meer wordt bezocht. Dat levert inkomsten voor Rypke op. Je beloont hem dan voor het maken van deze stemmingmakerij.

Vriendelijke groet
Fuut

 • 8 years and 9 months geleden
Gravatar
Hans
.Moerdijk

Wat moeten we nu aan met Sportvisserij ZW Nederland. Vorig jaar hadden ze( zo als ze aangaven PER ONGELUK door een foutje op het Ministerie) vergunning gegeven aan Fam DE VISSER om met de viszegen het ZUID HOL DIEP te bevissen. DE 3 andere beroepsvissers op de benedenrivieren, tw Koman Klop en Struijk hebben het zover gekregen dat de 4e viszegenvergunning, aan de fam DE Visser ingetrokken is, sinds 3 weken. Nu heeft de voorzitter van de Fed ZW Nederland Wim De Vries, op kosten van de fed ZW Nederland een advokaat in de arm genomen om een 4e Zegenvergunning, tw de ZEGENVERGUNNING op het Zuid Hol Diep weer geldig te maken cq verstrekken tbv de fam De Visser
Wat moeten we toch aan met die federatie ZW Nederland, en wij maar vergunningen blijven kopen. Ze lachen zich een bult in de ronde. GR Hans.

 • 8 years and 9 months geleden
Gravatar
hans
.Moerdijk

SN en de fed ZW Nederland hebben hun advokaat flink laten werken, met resultaat. De 4 e viszegen-vergunning voor het Zuid Hollands Diep is weer vertrekt.
Dus de laatste snoekbaars mag het licht uitdoen.
Wat hebben we hebben toch een fijn bestuur dat achter de sportvissers staat, en terecht want ze bestaan uit de contributie van de sportvissers. Je ziet ze doen toch nog iets met ons geld.

 • about 8 years and 9 months geleden
Gravatar
jan
.hedel

ben vandaag 9-3- 2015 in de biesbosch gaan vissen geen vis meer te vangen was de beroepsvisser met zijn zegens weer aan het trekken twee weken terug ook al en dat allemaal in een natuur reservaat het is te gek voor woorden

 • 8 years and 8 months geleden
Gravatar
visje
.stavoren

@fuut
Dat valt me wel weer tegen van je , eindelijk eens iemand die niet zomaar wat roept maar inhoudelijk op de zaken ingaat en dan zo.n reactie van jou. Ik bedoel de bijdrage van Rypke, en of hij is ingehuurd door het beroep is wel erg flauw. niet erg professioneel in ieder geval.

 • 8 years and 8 months geleden
Gravatar
ex beroepsvisser
.

Ik heb al een poosje de discussies niet gevolgd. En bewust.
Wat mij opvalt is dat er niets veranderd is. Sterker nog,de discussie en dan met name over onttrekking van beroep op benedenrivieren is heviger dan ooit.

Deze had voorkomen kunnen worden als beroeps op paling hadden kunnen blijven vissen op welke manier dan ook.
Er waren div. opties, geen van allen hebben het gehaald.

Ik verwijs nog even naar het consumenten programma Zembla,want oh oh oh, wat was iedereen content met het daaruit vloeiende vangstverbod.

Ik heb het toen al voorspeld, bevissing van schubvis wordt nog intensiever en zal zo blijven. Er zal geen enkele concessie worden gedaan mbt vangsthoeveelheden en dat is te danken aan de instantie(s) die de redactie van Zembla op dit spoor hebben gezet.

Sterkte,

Met vriendelijke groet,

Ex Beroepsvisser Beneden Rivieren.

 • 8 years and 8 months geleden
Gravatar
Fuut
.

Beste ex Beroepsvisser

Is de gezondheid van je medemens je zo weinig waard, dat je het kennelijk een slechte zaak vindt dat er een verbod is gekomen op de palingvisserij op de Benedenrivieren? Valt me van je tegen.
Ook in wetenschappelijke kringen was er destijds blijkbaar nogal wat frustratie over het feit dat hun waarschuwingen met betrekking tot de dioxinegehaltes in de paling door de overheid in de wind werden geslagen. Die Zembla-uitzending was gewoon nodig.

Inderdaad heeft elk voordeel zijn nadeel, zoals nu maar weer blijkt. Het kan lang of kort duren, maar eens zal blijken dat elk nadeel ook weer zijn voordeel heeft.

Vriendelijke groet
Fuut

 • 8 years and 8 months geleden
Gravatar
Izak Fiole
.Alblasserdam

Beste Fuut,

De gezondheid van mijn medemens stel ik nooit ter discussie.
Er waren andere oplossingen geweest om toch commercieel op aal te vissen zonder mijn medemens te beschadigen.

Dat de aalstand hiermee ook nog een enorme boost gekregen zou hebben heeft geen uitleg nodig.U weet precies wat ik daarmee bedoel.

Met vriendelijke groet,

ex Beroepsvisser

 • 8 years and 8 months geleden
Gravatar
Sander
.

Ik ben er voor om weer visserij op wolhandkrabben mogelijk te maken! Er zijn hiervoor plannen waarmee een veilig product op de markt gebracht kan worden, maar ook dit wordt flink tegengewerkt door de overheid (gesteund door de sportvisserij?...). Jammer, want geen enkele sportvisser kan er volgens mij iets op tegen hebben als er wolhandkrabben worden gevangen. En het zou de beroepsvissers weer een alternatieve inkomstenbron geven, waardoor niet alle inkomsten uit de visserij op schubvis gehaald hoeven te worden.

Met vriendelijke groet,

Sander

 • about 8 years and 8 months geleden
Gravatar
visje
.

Beste Fuut,Je gaat inderdaad niet in op de opmerking over Rypke,jammer, geeft wel aan het sfeertje wat op TF heerst veel woorden weinig inhoudelijke kennis van de zaken dan het oplepelen van rapporten van een ander.Geef nou bv eens aan wat er op tegen is om de ondermaatse aal, die dus ver beneden de norm zit, weg te vangen en in schone gebieden uit te zetten zodat ze kunnen opgroeien en aan de paaipopulatie kunnen worden toegevoegd.

 • 8 years and 5 months geleden
Gravatar
Fuut
.

Visje, je bent erg laat met je reactie. Ik kan me niet herinneren dat het topic over ondermaatse aal ging. Best mogelijk dat dat wel het geval is, maar om te reageren zou ik eerst alles weer terug moeten lezen.Daar is het te mooi weer voor. Zo gek ben ik ook weer niet.

Vriendelijke groet
Fuut

 • about 8 years and 5 months geleden
Gravatar
Herman
.Scherpenisse

Welke belangen behartig ZWN.
Achter de schermen word er meer gedaan dan wij denken.
Zo zijn ze weer bezig om weer vergunningen te verlenen aan de mosselvisser op de Grevelingen.
Ze willen de hangcultuur daar weer stevig uit breiden.
Voor een paar jaar terug probeerden ze dat ook .
Heb ze toen gewezen op het wetenschappelijk onderzoek van Imaris over de water gesteldheid in de Grevelingen.
De opbrengst zou 1/3 zijn ten op zichten van de Ooster Schelde
de provincie Z Holland en Zeeland en wat project ontwikkelaars zijn bezig om een mooi plan te realiseren .
Dit ten behoeve van de recreatie.
Leuk voor de recreant om naar vele ha hangcultuur te kijken.
Er verdwijn dan ook voor de recreatie een groot gebied.
De beste stekken voor de SPORTVISSERIJ gaan ook verloren.
Wanneer houd dit nu eens op er is al een zuurstof probleem in de Grevelingen
Die hangcultuur kom te liggen bij de doorlaat de enigste plek waar zuurstof rijk water binnen komt .
Die hangcultuur zijn ook grote stabilisatie schotten in het water, beweging van water leverd ook zuurstof op.
De beroeps zijn naar de sluiting uitgekocht en rijkelijk schadeloos gesteld, nu proberen ze alles weer terug te pakken.
Vraag mij al lang af welke belangen de hr Derks van ZWN behartigd.
Hij eet van de sportvisser maar heb mijn twijfels welke belangen hij behartigd.
Neem nu de BOA,s die de sportvisser bekeuren als ze een visje vangen die iets te klein is .
Dat is werk voor oom agent .
Ook hier komt het beroeps weer goed weg fuiken in havens en haven mondingen worden getolereerd.
Ondermaatse vis zoals sliptong is overal te koop.
Dan heb je nog meldpunt stroperij als je daar iets meld gaan ze het wel uitzoeken en bedankt voor de melding.
Is er een burger dan zijn ze gelijk op de plek.
Wat word er uitgegeven voor een goede water gesteldheid?
Een minimaal van de jaarlijkse inkomsten van de sportvisser.
Vind dat de salarissen van de Boa,s beter besteed kunnen worden voor verbetering van de wateren en uitkopen van visrechten.
En minder speeltjes en proefjes van vissoorten die voor 100 jaar geleden hier voorkwamen.
De hangcultuur afschaffen ze noemen dat duurzame visserij dat slaat bij een leek goed aan.
De mossel en de oester horen op de bodem anders hadden ze wel op takken geleefd.
Het is een heel groot vilter en krijgen zeer helder water er zit ook minder fosfaat in het water dan kan je andere dier soorten verwachten die wel eens schadelijk voor de mossel of oester is.
Dan kloppen ze wel weer bij de minister aan om schade vergoedingen wat de belasting betaler weer moet opbrengen.
De veiligheid lappen ze ook aan hen laars sprak een vrouw die een dijk nam in Stavenisse ze schrok zich rot opeens een gedreun er kwam een visboot kort langs de kant.
Ze zwom als een speer weg om snel bij de stijger het water te verlaten ze ik duik daar nooit meer.
Wordt het niet eens tijd om een nieuwe federatie te beginnen of 2 jaar geen lid meer worden van een vereniging .
Dan gaat er misschien iets veranderen want volgens mij heeft de sportvisserij weinig overlevings kansen.
Ga zo door hr , Derks als de sportvisserij het niet overleeft krijg jij wel een baantje bij de beroepsvisserij als dank.
EEN BEZORGDE SPORTVISSER
Herman K

 • 8 years and 3 months geleden
Gravatar
Bart1972
.Waalwijk

Hoe zat dat nu met het aalrecht en schubvisrecht, die laatste hebben we toch gekocht, daarvoor betalen we toch de sportvisakte...

Voor mij is het gehele beroep een grote stroperskliek.
Houdt het bij je aal en kaat de schubvis aan de sportvisser, zoals overeengekomen.

SVN "wij zijn in principe niet tegen beroepvisserij" jullie vertenwoordigen mij in elk geval niet.. Ik ben er vierkant op tegen en met mij een hele boel sportvissers.

 • 8 years and 3 months geleden
Gravatar
Fuut
.

Nee Bart1972, we hebben niet alle schubvisrechten gekocht. In de vorige eeuw hebben beroepsvissers de mogelijkheid gehad om zich voor het schubvisrecht uit te laten kopen. Een aantal hebben daar gebruik van gemaakt, maar lang niet allemaal.
Het is ook niet zo dat we daarom voor de sportvisakte (tegenwoordig de vispas) betalen. Met (een gedeelte van) het geld van de sportvisakte wordt o.a. de huur betaald voor visrechten. Zonder dat mochten we zo goed als nergens vissen.

Je mag niet alle beroepsvissers over een kam scheren, maar ik moet het met je eens zijn dat er nogal wat kaf onder het koren zit. Helaas is de overheid daar òf blind voor, òf ze laten zich door de beroeps onder druk zetten. Je bent niet de enige die daardoor denkt dat de wet voor de beroepsvisser niet van kracht is.
Ik denk dan ook dat je de uitspraak van SN in dat licht moet zien. In principe zullen ze niet tegen beroepsvisserij zijn, maar dan moeten die beroepsvissers zich wel fatsoenlijk gedragen. Helaas is het nog steeds zo dat nogal wat beroepsvissers denken dat zij het op het water te vertellen hebben. En ze komen daar nog mee weg ook. Hierbij denk ik niet direct aan de kleinere visserijbedrijven. In het algemeen gesteld is het zo dat, net als bij de zeevisserij, de bedrijven die zich het minst van de wet aangetrokken hebben het overleefd hebben. Dat is gegaan ten koste van fatsoenlijke visserijbedrijven. In dit kader kun je gerust stellen dat misdaad heeft bewezen lonend te zijn.

Vriendelijke groet
Fuut

 • 8 years and 3 months geleden
Gravatar
Bart1972
.Waalwijk

Bedankt Fuut voor de toelichting.

Kunnen we dan niet het bedrag dat we betalen om te migen vissen iets verhogen om mensen aan te stellen die het beroep gaan controleren.

Worden zegens niet te snel door het water getrokken, verdwijnen er geen beschermde vissoorten in de bun etc....

Gewoon 24/7 controle op die creatieve geesten.

Wie weet wil ex-broepsvisser daarin wel wat betekenen of een ander inhoudelijk specialist.

 • 8 years and 3 months geleden
Gravatar
Fuut
.

Bart1972, je kunt alleen controleren op water waar je iets over te zeggen hebt. Dat is bijv. zo op de Randmeren. Daar worden beroepsvissers al gecontroleerd.

Er zijn ook wateren waar de vergunning voor de beroepsvissers door de overheid wordt uitgegeven.
Wat de controle daar voorstelt kun je zelf wel raden, helaas.

 • 8 years and 3 months geleden
Gravatar
Rob
.Maassluis

Zo we zijn bijna 2 jaar verder en wat heeft SPORTVISSERIJ NEDERLAND gewonnen juist ja hellemaal niets wat een belabberde organisatie voor zijn leden grt Rob

 • 8 years and one day geleden
Gravatar
rudy
.

Stelletje zakkenvullers zijn het meer niet sportvisserij
de sport Visser wat aan het lijntje houden met wat ik zeg
goed ge probeerde acties

 • 7 years and 11 months geleden
Gravatar
Klaas Janssen
.Amsterdam

Vandaag in het Algemeen Dagblad: Sportvisserij funest voor palingstand ! 300.000 kg paling sterft door sportvisserij. Sportvissers moeten paling terugzetten maar nemen 100.000 kg mee naar huis. Dat betekend dat er 200.000 kilo dood gaat door sportvisserij. Die had je beter ook mee naar huis kunnen nemen. Lekkere vette bek wink

 • 7 years and 6 months geleden
Gravatar
Charlie
.

De recente rechterlijke uitspraak waarin ' het beroep ' wederom in 't gelijk wordt gesteld en dus nog immer mag blijven door-vissen met de zegen in de Biesbosch zonder wezenlijke beperkingen is toch een absoluut dieptepunt en enorme schande en mag 'men', de overkoepelende Sportvisserij organisatie, zich terdege aanrekenen !!!.

Hoe kan een rechter / rechtbank nu concluderen dat er geen acuut gevaar is voor overbevissing terwijl bijna elke sportvisser, zo niet elke sportvisser,die met enige regelmaat een hengeltje uitwerpt in deze wateren al vele jarenlang wordt geconfronteerd met een aantoonbare terugloop in zijn of haar vangsten met veelal tientallen percenten per jaar.

Aan welk onderzoeksrapport refereert het Beroep dat melding maakt dat de visstand geen tekenen van overbevissing laat zien ?.

Hebben 'we' wel de juiste advocaat op dit dossier, men gaat zich in Bilthoven en Drimmelen weer beraden op mogelijke vervolgstappen die - indien men deze neemt - wederom vele maanden zoniet jaren zullen gaan duren gedurende welke het Beroep de zegen door de Biesbosch laat gaan om daar vele, vele, vele tonnen vis te onttrekken, vis die niet meer zal paaien en dus ook geen nakomelingen zal krijgen.

Wij, sportvissers, moet eens een voorbeeld nemen aan onze Spaanse collega's die met vele duizenden de straat op gaan binnen een maand nadat de rechter een ridicuul besluit neemt om o.a. de karper en de meerval uit hun wateren te (ver)bannen.

Het lijkt er nu echt op dat binnen afzienbare tijd de Biesbosch, Bergsche Maas, Haringvliet e.a. het tweede IJsselmeer zullen gaan worden. Het is werkelijk beschamend, men zal in Drimmelen en in Bilthoven de politieke lijn, opstelling en strategie nu eindelijk eens moeten laten varen en tot actie moeten overgaan met zo'n achterban van vele tienduizenden sportvissers !. • 7 years and 6 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Ter aanvulling van mijn eerdere bericht het volgende:

De beslissing van de Rechtbank is mede dan wel voornamelijk gebaseerd op de inhoud en conclusie van het rapport van T.l.A. Puts Msc ( Witteveen + Bos) gedateerd 8 november 2013 met de titel " Visstandonderzoek in het VBCgebied ' Benedenrivieren en Haringvliet in het najaar van 2012 ", dat concludeert dat er op die onderzoekdag / dagen geen acuut gevaar bestaat c.q. dreigt voor overbevissing en dat de visstand niet onaanvaardbaar wordt aangetast door de beroepsvisserij in de Biesbosch middels de zegenvisserij uitgevoerd door drie beroepsvissers.

Voorts gaf de rechtbank aan dat de Kamer voor de Binnenvisserij (KvdB) alleen een aanvraag door een beroepsvisser voor voornoemde zegenvisserij in voornoemd gebied mag weigeren als deze ‘ geen basis kan vormen voor een, uit visserijkundig oogpunt, verantwoord gebruik van het viswater ’. Voorts oordeelde de rechtbank dat de KvdB niet in alle gevallen voorafgaand aan het goedkeuren van overeenkomsten van huur en verhuur dan wel van schriftelijke toestemmingen uitgebreid onderzoek dient te doen naar de ontwikkeling van de visstand. De rechtbank oordeelde dat de KvdB daartoe slechts aanleiding behoefde te zien indien er concrete aanwijzingen waren dat de visstand in betekenende mate was gewijzigd."

Anders gezegd heeft eiseres in deze zaak, i.c. Sportvisserij Nederland en Sportvisserij ZWN, verzuimd en toch ook gefaald om concreet bewijs te overleggen aan de KvdB dan wel aan de rechtbank dat de visstand in dit gebied sinds 2012 / 2013 ( onderzoek Puts / Witteveen ) is gewijzigd, c.q. drastisch en dramatisch is verminderd mede door de vrijwel ongelimiteerd zegenvisserij in dit gebied uitgevoerd door drie beroepsvissers, te weten de firma’s Klop, Koman en Struik.

Er wordt gesteld door o.a. SVN dat een eventueel nieuw onderzoek naar de huidige visstand in dit Benedenrivierengebied c.q. Biesbosch erg kostbaar is, echter kunnen en moeten wij - sportvissers - ons niet afvragen hoe men dan in de zeer nabije toekomst de Kamer, de rechter / rechtbank zal kunnen en moeten overtuigen dat de visstand in dit gebied inderdaad dramatisch is gewijzigd om een nieuw onderzoek naar de visstand te rechtvaardigen ?.


 • 7 years and 6 months geleden
Gravatar
Sander
.

Tja, SZWN speelt in dit verhaal toch al een dubieuze rol door zelf een 4de beroepsvisser (met de toepasselijke naam 'De Visser') in de arm te nemen, die volgens een door ZWN vastgesteld quotum in het Hollands Diep mag vissen.
Even voor de duidelijkheid: voordat deze gequoteerde visserij plaatsvond, werd in dit deel van het Hollands Diep helemaal niet beroepsmatig gevist, dus ZWN zorgt willens en wetens voor nog meer onttrekking van vis! Daarnaast is de controle gering, dus of deze man zich netjes aan zijn quotum houdt is ook maar de vraag...

 • about 7 years and 6 months geleden