Sportvisserij Nederland mbt Beroepsvisserij
Zoals gezegd zou ik me melden als ik van SN/Sportvisserij ZWN een reactie had gekregen naar aanleiding van mijn mail aan hen, waarin ik mijn zorg heb geuit over de beroepsbinnenvisserij, meer specifiek in het Benedenrivierengebied. Van beide instanties heb ik een duidelijke inhoudelijke reactie ontvangen, waarvoor dank. Kort gezegd komt het er op neer, dat zowel SN als ZWN de zorgen delen omtrent de benutting door het beroep en de effecten op de visstand.Er gebeurt achter de schermen vaak veel meer dan wij weten en dat is goed. Problemen dienen langs diplomatieke wegen aangepakt te worden en niet met openbare verdachtmakingen en scheldpartijen. Ook de toenemende spanningen tussen beroep en sport, die mee hieruit voortvloeien, zijn reden tot zorg. Tegelijk vraagt men begrip voor het feit dat de visrechten nu eenmaal gelegaliseerd zijn en dat het beroep -vaak zonder quotum- mag vissen. Of we het er mee eens zijn is een ander verhaal, maar het is nu eenmaal een feit dat het zo geregeld is. Wel zijn beroepsvissers verplicht zitting te nemen in een visstandbeheercommissie en zich te houden aan de aldaar gemaakte afspraken. Ten aanzien van dit punt zit er nogal wat verschil tussen beroepsvissers. Met de beroepsvisser op het Hollands Diep/Nieuwe Merwede valt slecht of in het geheel niet te overleggen. In theorie zou deze beroepsvisser juridisch dus zeer zwak staan, echter op de een of andere manier wordt hem de hand boven het hoofd gehouden -door de belangenbehartigers van de beroepsbinnenvissers als door de politiek. Het vermoeden dat het beroep (met veel minder beoefenaars) dus veel beter in staat is zijn belangen bij de politici te "verkopen" dan de sportvisserijsector, lijkt hiermee bevestigd.

Ik krijg het gevoel dat SN en ZWN doen wat in hun vermogen ligt, maar tegelijk erg beperkt zijn. Het plan ten aanzien van het Ijsselmeer wat er nu ligt, is een succes van veel inspanningen, maar het komt helaas érg laat; er zit bijna geen visje meer... Moet het ook zo ver komen met het benedenrivierengebied? Denken we echt dat het daar niet op kan? Alle reden lijkt mij daarom dat vanuit de Sportvisserij één (vreedzame, maar krachtige) vuist gemaakt wordt richting politiek. Groothandels, detailhandel, visgidsen, botenverhuurders, hengelsportwebsites, karper- meerval en Snoekstudiegroep, VNV, watersportzaken, de Sportvisacademie en alle andere bedrijven/instanties die (economisch) afhankelijk zijn van een goede visstand, zullen elk van hun eiland af moeten en zich moeten verenigen en hun gezamenlijk belang inzichtelijk moeten maken. Ook zullen zij krachtig te verstaan moeten geven dat ze de wijze waarop de betreffende beroepsvisser ten onrechte in bescherming wordt genomen, op basis van genoemd argument (het zich niet houden aan afspraken en niet willen samenwerken in een VBC) onacceptabel vinden. Zolang al die geledingen zich ten aanzien van de problematiek op de vlakte houden, blijft alles bij het oude. Sportvissers, winkeliers, groothandels, en alle belanghebbenden: verenigt u. Ik wil op zich wel die kar wel meetrekken, maar hoe? met wie? waar te beginnen? Daarover denk en overleg ik verder. Ondertussen zou ik alle sportvissers willen aanbevelen alert te zijn op wat het beroep doet, foto's te maken en deze met korte beschrijving en datering te mailen naar sportvisserij zwn, opdat er een dossier kan worden aangelegd. Bij twijfelachtige praktijken (zoals nu het meenemen van snoek in de gesloten tijd) bellen met de federatie / meldpunt boa's...


Geachte heer Maljaars,

Hartelijk dank voor uw reactie. Fijn om te merken dat de problematiek u ter harte gaat. Uw vraag mbt het verschil in inzicht is terecht. Ik besef, dat het lastig is om bevindingen van een visserijkundig onderzoek te weerspreken. Dat is ook niet mijn intentie. Ik wil er minstens een belangrijke kanttekening bij plaatsen. Het feit dat volgens onderzoek de visstand geen tekenen van overbevissing vertoont, wijst erop, dat er (nu nog) een voldoende spreiding is van jaarklassen, zodat het voortbestaan van de verschillende soorten gewaarborgd blijft. Echter, de draagkracht van een water kan groter zijn dan de daadwerkelijke bezetting. Stel dat in een vijver van 10m2 twintig karpers kunnen gedijen (er is voldoende voedselaanbod voor al die vissen), en er worden er vervolgens 15 weggevangen, dan zullen de vijf overblijvende vissen zeker goed blijven gedijen. De sportvisser echter zal wel duidelijk merken dat hij minder vangt. Natuurlijk ligt het in een groot gebied als het benedenrivierengebied complexer, maar de vele sportvissers die regelmatig op het benedenrivierengebied bijv. op de voor het beroep interessante snoekbaars vissen, merken overduidelijk een achteruitgang. Bovendien is het vangen van snoekbaars meer en meer gebonden aan specifieke stekken waar de beroepsvisser moeilijk kan komen (rond kribben bijvoorbeeld), terwijl de spreiding voorheen veel groter was. Ter illustratie nog een concrete ervaring van afgelopen najaar: op een –na veel zoeken- ontdekte “hotspot” voor baars ving ik samen met een medevisser per vissessie 40 tot 60 vissen op een dag (die allemaal werden teruggezet). Op een dag in oktober treffen we beroepsvisser Klop aan op precies die stek, die met de zegen minutieus werd leeggevist. Tot eind maart zijn we nog vier keer naar deze stek terug geweest, zonder ook maar één keer beet te krijgen. Dergelijke ervaringen maken sportvissers boos en opstandig. De sportvisser die zich houdt aan de regels legt de beroepsvisser niets in de weg (ik zou tenminste niet weten wat…) en de beroepsvisser vernielt in één trek een prachtige stek…

Wat de sportvisserij bijzonder steekt is het feit, dat er al tien jaar lang gewerkt wordt aan een Visstand Beheer Commissie voor het Benedenrivierengebied, maar dat beroepsvisser Klop zich stelselmatig onthoudt van overleg en ongecontroleerd en ongequoteerd mag vissen. Is dit te rechtvaardigen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, waarom wordt dit dan niet aangepakt?

Ik hoop u met deze toelichting van dienst te zijn en beveel mijn vraag in uw aandacht aan.

Met vriendelijke groet,

Willem


Willem, Brabant, 24/03/2014

REAGEER

Gravatar
Charlie
.

@ Rudy

Beste Rudy - bedoel je hiermee te zeggen dat Klop thans bezig is op de Beneden Merwede met de zegen of ........... ?. Graag een zo duidelijk mogelijk antwoord, waarvoor bij voorbaat dank ?.

 • about 9 years and 5 months geleden
Gravatar
rudy
.

Inderdaad

 • about 9 years and 5 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Dat is duidelijk Rudy, wellicht zou een foto met datum nog duidelijker zijn. Normaliter wordt er met de zegen niet gevist in de zomermaanden echter door de uitbreiding van de vangstperiode in de ST's, zoals al opgemerkt in een eerdere bijdrage, is dit wel toelaatbaar. Wil deze vraag echter doorspelen aan de nieuwe belangenvereniging en via hen naar ZWN of men hiervan op de hoogte is ?.

 • about 9 years and 5 months geleden
Gravatar
Rob
.

Rudy en Charlie, ja inderdaad en óók s'nachts.....

Verleden jaar door eigen zeggen uit de mond van Klop zelf.
S,nachts moet nu ook wel want het water word helderder hé, en die vissen zijn ook niet dom.

Ik zie dat s'nachts vissen even anders als Klop. S'nachts kun je dingen doen die overdag niet door de beugel kunnen.
En,,,maak daar nu maar eens een foto van!!!

Rob.

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
Hans
.Moerdijk

Beste Wilfred, ongeveer 10 a 12 jaar geleden zat ik met andere verontruste sportvissers, op dezelfde lokatie met het bestuur van ZW Nederland, waaronder Nol Sweep over de problemen en de manier van vissen door Klop, te overleggen.
Ik hoop dat jij over 10 jaar niet hetzelfde hoeft te schrijven als ik nu doe maar dat er dan toch eindelijk iets gebeurd is Gr Hans

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
Wilfred
.

Ik hoop het ook, Hans! Reden te meer om ons met zijn allen in deze materie zó vast te bijten als een gretige snoekbaars in een shadje!

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
rudy
.

ik heb de laatste maand Al 2 keer controle gehad van sportvisserij
Ze weten alles perfect wie er met de boot vaart met wat we vissen moest ik ook al niet vertellen alles hadden ze al gezien
Als ze beroepsvisserij eens in het oog gaan houden en wat fotos gaan nemen ik denk dat zij beter voorzien zijn dan wij .en laat ons met rust het is Al erg genoeg gesteld met de visserij
En ja er moet controle zijn maar nu lijkt het voor mij toch de omgekeerde wereld

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
Hans
.Moedijk

Wilfred, je kan proberen vast te houden wat je wilt, het beroep geeft toch niets toe, dus het vasthouden zal niets uit halen. Ze blijven bij enkele gevoelige kamerleden heel zielig doen. Ze zijn ons toch te slim af, ik lees altijd de stukken van VISSERIJNIEUWS, en bij iedere activiteit, hoe onbenullig ook, zijn bijna altijd kamerleden alsmede onze minister aanwezig en staan ze op de foto heerlijk te genieten van een gebakken vis of een nieuwe haring. Voor ons is het gewoon vechten tegen de bierkaai. Als SN en de federaties tegenover de leden een beetje geloofwaardig over willen komen en een vuist willen maken tegen het beroep, dan moeten gewoon alle beperkingen op de bevlot en bevaarbare wateren, voor de sportvisser, opgeheven worden.
Dan is het gemekker van de sportvissers ook over want het beroep doet wat het wil en dat is hetgeen de meeste sportvissers tegen de borst stuit.

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
Fuut
.

Hans, als beperkingen op de bevlot- en bevaarbare wateren moeten worden opgeheven, heb je die gevoelige kamerleden nodig. Dat kunnen SN en de federaties niet op eigen houtje.
De enige manier die tot resultaat kan leiden is AANHOUDENDE druk op die kamerleden. Helaas lijkt dat nog steeds niet tot de gemiddelde sportvisser door te willen dringen.

Vriendelijke groet
Fuut

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Helaas beste Fuut is dit tot op heden óók nog niet tot menig ' niet-gemiddelde sportvisser ' doorgedrongen,'we' blijven ogenschijnlijk maar met ons sportvissershoofd tegen de steeds hoger en breder opgetrokken beroepsmuur aan beuken. We houden echter de moed erin en blijven erop vertrouwen dat binnen afzienbare tijd structurele veranderingen gaan plaatsvinden !.

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
Hans
.Moerdijk

Fuut, ik bedoel dat de Visserijwet voor iedereen, voor het beroep en de sportvisserij geld en zich ook aan te houden heeft en de beperkingen die door SN en de Federaties opgelegd zijn, opgeheven worden, zodoende dat we op die manier ook druk op het beroep kunnen uitoefenen.
Alle beperkingen die er zijn is alleen maar financieel gewin voor het beroep

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
P.Aling
.Urk

Dat de staatssecretaris vorig jaar in de Tweede Kamer heeft beweerd dat VBC's en visplannen niet meer verplicht worden opgelegd, is vanuit de regering gezien misschien leuk en aardig, maar dat gaat in de praktijk niet werken en dat zal weer leiden tot overbevissing door het beroep. Het genoemde alternatieve 'meldingssysteem' voor de vangsten op het ministerie bestaat namelijk helemaal nog niet. En zal er waarschijnlijk met alle bezuinigingen ook helemaal niet komen. En als het er toch komt, gaat het niet werken.
Deze totale 'switch' in het beleid is niets anders dan een overwinning van die beroepsvissers die de afgelopen jaren de deelname aan de VBC's consequent hebben gesaboteerd. En daar worden ze nu nog voor beloond ook!

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
Fuut
.

Hans, nu begrijp ik je beter. Als, zoals P.Aling nog eens goed uitlegt, het beroep zijn gang maar kan gaan, zie ik geen enkele reden meer waarom de sportvisserij zich verder nog in zou moeten houden.
Laten we er dan maar een gemene weide visserij van maken en wachten tot we een IJsselmeersituatie op de rivieren krijgen. Of, nog beter, tot Brussel eerder ingrijpt, en met een totaal visverbod komt. Er moet in de tussentijd natuurlijk wel genoeg materiaal verzameld worden, zodat er t.z.t. bewezen kan worden dat het beroep zijn eigen doodvonnis getekend heeft en dan dus geen enkel recht meer heeft op wat voor compensatie dan ook.

We kunnen inmiddels wel concluderen dat het Ministerie SN flink belazerd heeft met zijn VBC´s.
Het zou te overwegen zijn om verder maar niet meer met de overheid samen te werken. Op de Boa´s bijv. kan flink worden bezuinigd. Laat de overheid maar zelf weer voor de controles gaan opdraaien.
En waarom zouden we nog aan verdere introductieprogramma´s meewerken? Dat kost alleen maar geld. SN kan dat geld beter in de knip houden om voor de rechter te kunnen procederen.
Als ze oorlog willen moeten we ze dat maar geven.

Vriendelijke groet
Fuut

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
Sander
.

Beste Hans,

Er is/lijkt dus niks veranderd ten opzichte van 10/12 jaar geleden. Ook toen zou het al 5 voor 12 zijn en zou de visstand ieder moment in elkaar kunnen klappen. Ik weet niet hoe snel/langzaam de tijd gaat, maar na al die jaren is er nog steeds prima een visje te vangen en is het dus nog geen 12 uur...
Als we zoals jij zegt misschien over 10 jaar weer kunnen zeggen dat er niks veranderd is, hoop ik dat we ook kunnen zeggen dat de visstand niet veranderd is en dat we ons druk maakten om een storm in een glas water. Wie hoopt er met mij?

Goede vangst!

Met vriendelijke groet,

Sander

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Goed lezen is een ware Kunst beste Sander, dat jij het goed voorhebt met de sector Beroeps-binnenvisserij is inmiddels bekend, ook dat er een gerede kans bestaat dat jij wellicht zelf tot deze beroepsgroep behoort dan wel eraan gelieerd bent. Ik denk niet dat er op dit forum / topic (veel) medestanders te vinden zijn die met jou mee hopen en jouw mening delen dat we ons voor niets druk maken.

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
Hans
.moerdijk

Beste Sander, ik begrijp best dat je je aangesproken voelt, wij mogen niets tegen het beroep inbrengen. Maar 10 a 12 jaar geleden, was het helemaal geen 5 voor 12, maar was het nog goed vissen, maar maakten zich veel sportvissers ongerust over de manier van vissen van de beroepsvisser Klop, hij had heel de Amer en Merwede vol fuiken staan, overal waar we een snoekbaarsje probeerden te vangen stonden fuiken, lag je net ergens te vissen, kwam Klop met zijn zegen aan en kon je weg ( zo netjes waren we).
Intussen heeft Klop zijn visserijbedrijf uitgebreid met zijn zoon en vissen ze al met 2 viszegens en veel meer fuiken. Ik lees uit alles dat het IJsselmeer leeg gevist is.
Maar ik kan je vertellen dat het Hollandsdiep en het Volkerak er niet veel beter voor staan. De manier van vissen en de achteruitgang van de visstand is volgens mij dramatisch geworden sinds het verbod op de paling in de benedenrivieren van kracht is, en alles door het beroep op de schubvis gericht is, en zogenaamd op de wolhandkrab. In VISSERIJNIEUWS las ik deze week dat de beroepsvissers met vergunning voor de wolhandkrab, voortaan voor ze de vangst aanlanden door moeten geven hoeveel ze aanlanden. In dat stuk in VISSERIJNIEUWS, een orgaan van de beroepsvissers, staat "Dat Het Speelkwartier Voor De Beroepsvissers Nu Over Is". Dit zegt mij genoeg, dus ze hebben altijd doorgevist onder het mom van wolhandkrab.
Vriendelijke groet Hans.

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
Peter
.Veghel

Heren,

Kijk eerst eens welke wijzigingen van de visserijwet deze staatssecretaris van de Partij van de Werkeloosheid in voorbereiding heeft. Dan gaan je haren pas echt overeind staan. De rol van de waterbeheerder, Rijkswaterstaat en waterschappen worden beleidsmatig een stuk groter. De rol van de hengelsport is daarin tot een minimum beperkt. Is zelf de vraag of de Kamer van Binnenvisserij straks nog een rol gaat spelen of uitgespeeld is. Je moet wel gek zijn om nog ooit op een dergelijke partij te stemmen.

Groet,
Peter (Veghel)

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
Frans
.

dat is het nu net Peter (en anderen) : welke partij wil zich het lot (want dat is het ondertussen) van de sportvisser echt aantrekken ? en ik vrees dat het antwoord gaat zijn : geen enkele. Logische conclusie is dan ook dat we (?, SN ? ZWN ?) zelf een partij uit de grond moeten stampen.
gaat geen gemakkelijke opgave worden want de tegenwerking, van alle kanten, gaat niet min zijn !! bovendien moet die partij een heel minimaal programma hebben, anders zit het er al bovenarms op binnen de sportvissers zelf .... !!!

 • 9 years and 4 months geleden
Gravatar
KoenD
.Nijmegen

Beste Frans,

Eigenlijk is het best wel hypocriet dat er zoiets nog niet is..
We hebben ruim 1 Miljoen sportvissers in dit land, daar zou toch een partij uit vormbaar moeten zijn welke wel degelijk inspraak zou hebben?

Als ik kijk naar wat een Partij voor de dieren klaar al klaar krijgt!? Om nog maar te zwijgen over die extreem linkse gekken van Wakker Dier....


Het zou mooi wezen als we eindelijk een krachtige organisatie krijgen welke opkomt voor de belangen van de sportvisser. In mijn optiek doet SVN hier veels te weinig aan.
Zij focussen liever op het bekeuren van sportvissers d.m.v. het inzetten van BOA's welke sportvissers systematisch controlleren. Beter zouden ze dergelijke BOA's inzetten om de beroeps in de gaten te houden en stropers op te sporen, ipv eindeloos op zoek te zijn naar die enkele sportvisser die op de een of andere manier de regels overtreed.

Ik zie liever een sportvisser op 't water die 5 snoekbaarzen mee naar huis sleept, op levend aas gevangen dan een beroepsvisser welke met een trawler dagelijks tonnen snoekbaars wegvang met de zegen netten.

 • 9 years and 3 months geleden
Gravatar
jan
.Barneveld

SN en Sportvisserij ZWN zijn veels te slap en reactief. Kijk op bijvoorbeeld de website van SN en zie hoe men helemaal weggemoffeld voor de belangen van de sportvisser op te komen. Die vergunningen aan het beroep zijn niet wetmatig omdat er geen afspraken, quota en controle/naleving bestaat. Waar blijft het kortgeding voor de rechtbank dan om de boel te laten stoppen? Volgens mij is Pierre Bronsgeest van Beet in ieder geval onze belangen hier meer aan het behartigen dan SN.

We hebben niets meer te verliezen maar mogen als sportvisser geen aaltje meer meenemen...

Beroep en sportvisserij gaat in zijn geheel niet samen. Waarom pleit SN niet voor gebieden waar zowiezo geen beroepsvisserij mag plaatsvinden?

En dan is SN akkoord gegaan met de belachelijke regel dat een beroepsvisserij verplicht moet deelnemen aan een VBC en zich moet houden aan de afspraken. Je kunt geen goede afspraken maken met het beroep omdat er nauwelijks pakkans is indien men zich niet houd aan hetgeen afgesproken. Over de destructieve en bedreigende onderlinge sfeer en verstandhouding maar niet te spreken) Nederlandse beroepsvissers staan garant voor het desnoods geheel uitroeien van visbestanden. Kijk naar de praktijken van onze zeevloot die de wereldzeeën zo nodig tot voor de kust van Afrika kapot vist. Over het IJsselmeer hoeft niets meer gezegd te worden. Veelt te laat kwamen er acties.

SN heeft geen goede lobby in Den Haag. Dus zijn we als sportvissers kansloos. Al die jaarlijkse publicaties rondom de verkiezingen in de visbladen over politieke partijen die welwillend staan tegenover de sportvisserij zijn totaal nietszeggend omdat die partijen weliswaar beseffen dat er 1 miljoen sportvissers zijn maar in de praktijk sportvisserij helemaal geen aandacht geven.

Het enige wat er op zit m.i is SN en de politiek onder echte druk zetten. En de leden van SN moeten in beweging komen en aangeven dat het beleid van SN te slap en te terughoudend is. Geheid komt SN dan weer met de opmerking dat ze alleen op verzoek van Federaties en verenigingen kunnen handelen wat ze als smoes gebruiken...

Verder het beroep uitkopen en geen nieuwe vergunningen voor beroepsvisserij meer laten uitgeven. ook niet het bedrog van het laten houden van bijvangsten tolereren. Dat kost dan eenmalig geld. Wat dat betreft de Vispas de komende 10 jaar € 10,00 duurder maken. Bij 200.000 vispassen is er dan al een extra bedrag van 20 miljoen beschikbaar. Hoezo onhaalbaar????

 • 9 years and 3 months geleden
Gravatar
Hans
.Moerdijk

Lees ik in VISSERIJNIEUWS dat de zusterschepen HN 2 en 35, afgelopen week 7300 pond paling op Urk hebben afgezet. Vanwegen het palingvisverbod per 1 september hebben ze 250 van de 320 fuiken aangepast voor de wolhandkrab-visserij

 • about 9 years and 3 months geleden
Gravatar
Patrick
.

Geachte collega's. Alo dat gepraat en geklaag zet helemaal geen zoden aan de dijk. Dat moge onderhand toch wel duidelijk zijn.
Ik las ergens dat er bepaalde beroepsvissers zijn die tegenwoordig ook al s'nachts vissen. Want "die vissen zijn ook niet gek". De echte reden laat zich raden.
Er is overigens niets wat ons allemaal belet om ook s'nachts te gaan vissen of varen. En wie weet wat je dan allemaal wel niet kunt vangen. En als de "vangsten" op zijn minst redelijk zijn dan ben ik ervan overtuigd dat de hele problematiek in Den Haag ineens heel veel aandacht gaat krijgen en hoog op de agenda komt !

 • 9 years and one month geleden
Gravatar
Ben
.

Wat een reacties en verhalen .
Iedereen weet dat er minder gevangen wordt, zeker de laatste 3 jaar is het met een moordend tempo minder tot niets geworden.
Sportvissers die weyen wat er speelt en die beroepsvissers kennen en mensen uit de vishandel kennen weten dondrs goed dat het beroep ook dingen doet die niet mogen.
Fuiken zetten waar het niet mag, snoekbaarsvissen wanneer en wasr het niet mag.. Met de aaldogger op snoekbaarsvissen, terwijl ze zeggen dat het voor paling is.. Weinig tot geen controle, en wanneer er al een beroepsvisser gepakt wordt , wordt het groots aangekondigd alsof sportvisserij nederland met eigen roeiboten de visser in kwestie ingesloten heeft..
Hoe zit dat eigenlijk met dat sportvisserij nederland?
Waar is al het geld van al die jaren?
Ergens weten steeds meer vissers, en blijkt ook uit de realiteit dat deze club andere belangen heeft dan de onze.
" achter de scheen wordt hard gewerkt en gelobbyed!"
We hebben het allemaal eens gehoord.
Reclame voor de vispas in de vorm van een soort van vis progamma wordt goed geld in gestoken.
Paling is aan ons niet meer besteed onder het motto van " een goed signaal af te geven"
Beroep neemt niet deel binnen vbc's, sport zet aal uit voor beroep vannons geld, en ga maar door.
Het is tijd voor een andere groep die dat regelt.
Dat was het 15 jaar geleden al.
Je ziet het terug in de realiteit, geen vis en onnozele regeltjes als geen levend aas , wel eennworm die we terug krijgen en ... Een hele hoop bla bla!
Nu is het te laat.
Bedankt sportvisserij nederland, het is jullie gelukt!
Ik koop geen vispas meer en kom daar al meer dan een jaar mee weg, maar ik vind dat jullie het geld niet ' verdienen' !

 • 9 years and one month geleden
Gravatar
Peter
.Veghel

Gevonden op de site van Sportvisserij Zuidwest Nederland

Groet.
Peter (Veghel)

Bezorgdheid over het Benedenrivierengebied


Ongecontroleerde beroepsvisserij in het Benedenrivierengebied baart ons grote zorgen en vooral de achteloze wijze waarop de staatssecretaris van het Ministerie van EZ hier mee om gaat. Wij kaarten dit aan op de daarvoor geëigende wegen binnen de Nederlandse rechtstaat. Er loopt op dit moment bijvoorbeeld een procedure voor de zegenvisserij op het Haringvliet bij de Kamer voor de Binnenvisserij. Vóór 17 oktober gaan we ons inhoudelijke bezwaar goed onderbouwen. Inmiddels hebben de specialisten van Sportvisserij Nederland uitgerekend welke hoeveelheden vis op verantwoorde wijze onttrokken kunnen worden door sport- en beroepsvisserij. Dit moet de basis worden van een duurzaam visserijbeheer in het Benedenrivierengebied.

Aanleiding
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had Sportvisserij Zuidwest Nederland eerder dit jaar op de hoogte gesteld van het feit dat zij momenteel niet kunnen handhaven op het vangen van bepaalde vissoorten in het Benedenrivierengebied. Na controle bij een beroepsvisser in het Benedenrivieren bleek namelijk dat in zijn schriftelijke toestemming geen enkele vissoort was uitgezonderd, terwijl dat voorheen wel het geval was. Dit is – naast alle noodmails van sportvissers - de aanleiding geweest dat Sportvisserij Zuidwest Nederland gestart is met deze procedure.

Belangen
Deze procedure is met name van belang voor sportvissers die regelmatig vissen in de wateren van het Benedenrivierengebied. Sportvisserij Zuidwest Nederland is echter van mening dat er ruimte moet zijn voor beroepsvissers, maar andersom vragen wij ook ruimte van de beroepsvissers. Oftewel, laat voldoende interessante vis qua grootte en soorten over voor de vele sportvissers op deze wateren. Binnen het Visplan voor het Benedenrivierengebied hebben sport- en beroepsvisserij dit verwoord in het gezamenlijke streefbeeld. Helaas weigert één - niet onbelangrijke - beroepsvisser nog steeds zijn medewerking hieraan te geven. Dit is in onze ogen onbegrijpelijk!

Een bezorgde sportvisser stuurde ons recent een e-mail waarin ook hij zijn zorg uitte over de situatie. Het is zeker niet onze gewoonte om dit soort berichten op onze website te plaatsen. In dit geval is het echter zo gedetailleerd en genuanceerd verwoord, dat we vonden dat we deze e-mail, waarvan wij inhoudelijk uiteraard geen verantwoordelijkheid dragen, in dit geval wel “moeten” plaatsen. Vooral de laatste zin zou eigenlijk iedereen goed moeten lezen en ter harte nemen.

Van een bezorgde sportvisser:

“Ik ben deze middag met een kennis van mij, nota bene een recente winnaar van het Nederlands Kampioenschap Snoekbaarsvissen (NKS), aan het vissen geweest op de Nieuwe Merwede, tussen de pont naar Werkendam en de Moerdijkbruggen. Hij vangt daar normaal gesproken op de diverse stekken die hij kent respectabele aantallen, alleen deze middag bleef het in ruim vijf uur vissen bij twee ondermaatse snoekbaarsjes. De reden hiervoor vernamen wij van een oudere visser die wij onderweg troffen en die ons wist te melden dat firma Klop de afgelopen twee of misschien wel drie dagen systematisch alle kanten en kribvakken meerdere keren had afgevist met de zegen. Het verduidelijkte vooral mijn maat heel veel, want die vond zelfs op de dieptemeter geen enkele vis op stekken waar er anders meerdere lagen”.

“Er was in de afgelopen week ook een bericht op internet dat firma Klop gesignaleerd was tussen de deelnemers aan het NKS op zondag 28 september, om de vangsten te bekijken. Erg cru dat hij enkele dagen later het water leeg trekt. Het viel mij deze dag op dat er zeker een tien tot twaalf boten met sportvissers actief waren, waaronder een zevental Duitsers. Mensen die er best een flink stuk voor rijden om hier een leuke dag op het water te hebben en daarbij ook geld uitgeven aan overnachtingen en de inwendige mens. Ook zij waren erg teleurgesteld met betrekking tot de vangsten en zullen dus bij meerdere van dit soort ervaringen waarschijnlijk wegblijven en dat is dan weer een verlies aan inkomsten voor de horeca e.d. in de omgeving. En waarvoor?”

“Ook op de Lek wordt aan den lijve een teruggang van de vangsten in het algemeen en die van snoekbaars in het bijzonder ondervonden. Firma Klop vist in winter en voorjaar regelmatig met de zegen e.d. op de Lek en in de zogeheten voorhaven van Vianen, wat de toegang is tot het Merwedekanaal. Tot overmaat van ramp blijkt hij ook daar sinds kort de rechten te bezitten, een zaak die mij het ergste doet vrezen. Ik hoop dat jullie met deze informatie wat kunnen om de activiteiten van de firma aan banden te leggen, zodat een betere visstand in de toekomst gewaarborgd is voor de vangsten van zowel sport- als beroepsvissers”.

 • 9 years and one month geleden
Gravatar
jan
.

1. Wanneer wordt door SN de gang naar de rechter gezocht voor de onrechtmatigheden rondom de beroepsvisserij? Wanneer stopt SN met het pappen en natmaken?? Wat is de status?????
2. Waarom kopen we het beroep niet definitief uit? Wat dat betreft de Vispas de komende 10 jaar € 10,00 duurder maken. Bij 200.000 vispassen is er dan al een extra bedrag van 20 miljoen beschikbaar. Hoezo onhaalbaar???? Kan Iemand anders een berekening maken of hard maken dat beroepsvisserij op verantwoorde manier kan worden uitgevoerd in Nederland. Kijk naar het kapot geviste IJsselmeer.

 • 9 years and one month geleden
Gravatar
Peter
.Veghel

Jan,

De gang naar de rechter is door Sportvisserij Nederland en SZWN al verschillende keren (en nog steeds) gemaakt. Is de overheid die regelmatig met nieuwe besluiten komen die een gezonden hengelsport op veel plaatsen onmogelijk maakt.

Uitkopen heeft geen zin meer daar de regering het beleid omtrent de uitgiften van vergunningen in de nieuwe komende visserijwet op rijkswateren zelf gaat regelen. Zelf bij een mening verschil tussen de hengelsport en beroepsvissers waar zij gezamenlijk vissen wil het ministerie van economische zaken het laatste woord hebben. Waterschappen als waterbeheerder en SN zijn hier tegen in opstand gekomen. Alleen het heerlijkvisrecht voor de beroepsvissers blijft hier buiten.

Dat we als hengelsport een nog moeilijkere tijd te wachten staat is een feit waar we niet omheen kunnen. Stem daarom maar niet bij de Statenverkiezingen op de Partij van de werkelozen (arbeid).

Peter (Veghel)

 • 9 years and one month geleden
Gravatar
Jan
.

Peter,

Je hebt gelijk in je reactie. Uiteraard heeft uitkopen alleen effect wanneer er niet opnieuw visrechten worden uitgegeven tbv beroep. Het geheel zoals het nu gaat c.q. geregeld wordt zal dan op de schop moeten door veranderde regelgeving. Komen we weer op het punt van een SN die geen vuist durft te maken want ze kunnen het namelijk wel. Van oudsher heeft het beroep een goede lobby in de tweede kamer. SN krijgt het ondanks al die honderdduizenden leden niet voor elkaar een goede lobby op te zetten. Dat is volgens mij het hele punt. De politieke partijen houden de sportvisserij gewoon aan het lijntje maar dat ligt aan de sportvisserij zelf. Wanneer wij als Sportvisserij (dus weer SN)niet onomwonden aangeven wat wij willen en onacceptabel vinden dan zal er nooit wat veranderen. Voor het merendeel van de politiek geldt dat het leven onder water en de visstand geen punt is dat belangrijk is. Wij moeten dat met een grote achterban aan kiezers dus de politiek in de meest brede zin van het woord duidelijk maken. Door een paar honderd mensen is zwarte piet aan het wankelen gebracht. kan de Sportvisserij dan niet zijn punt maken? Op plaatselijk en regionaal niveau is de hengelsport aan het navelstaren dat weet ik uit eigen ervaring. Kopjes koffie met elkaar drinken enz enz. De vraag is inderdaad wat het posten van reacties hier op internet allemaal voor zin heeft. Wie gaat SN nu eens echt wakker schudden want er gebeurd niet genoeg. Ze hebben ook een juridisch loket c.q. medewerker. Komt men daar niet op het idee dat wanneer je het ecologisch bestemmingsplan er Europees gezien bij haalt dan het dan hard te maken is dat ongebreidelde roofbouw op de visstand toch kan worden gestopt. Beste SN: Hoe gaat dit in de andere landen van Europa aan toe als Duitsland of Engeland. Kunnen we daar nog iets van leren? Roep van beroep gevrijwaarde gebieden in het leven zoals de Randmeren e.d.
SN is nu reactief en willen de boel niet te veel onder druk zetten. Uiteindelijk verlies je dan steeds meer terrein. Op termijn hoef je dan helemaal niets meer te doen.

Jan

 • 9 years and one month geleden
Gravatar
Wilfred van Nunen
.Brabant

Check nu de website www. Sportvisserijzwn.nl voor een verslag van de woensdagavond gehouden bijeenkomst van zwn en sn met een flinke delegatie betrokkenen uitde hengelsportwereld. De avond was constructief,en stemde tot hoop op uitzicht in deze moeilijke kwestie.

 • 9 years and 3 weeks geleden