image description

‘Samen voor de Aal’ in Zeeland en Zuid-Holland

Ravon  

‘Samen voor de Aal’ in Zeeland en Zuid-Holland  

De monitoring voor het project ‘Samen voor de Aal’ gaat in februari voor het vierde jaar op rij van start in Zuid-Holland.

Na een succesvol eerste jaar in Zeeland wordt ook daar de monitoring voortgezet. Op 15 locaties in Zuid-Holland en 11 locaties in Zeeland worden de glasaaltjes en driedoornige stekelbaarzen geteld met behulp van een kruisnet. Hiervoor zoeken we nog een aantal vrijwilligers die een à twee keer per week ’s avonds met een kruisnet gaan monitoren. 


Vrijwilligers in actie.

Jonge aal en stekelbaarzen willen vanuit zee naar het achterland, de aal om op te groeien en de driedoornige stekelbaars om zich voort te planten. Ze komen echter een hoop barrières tegen, zoals gemalen en sluizen. Met behulp van deze monitoring brengen we de belangrijkste migratieroutes en knelpunten in kaart. Hierdoor kunnen vismigratievoorzieningen doelgericht worden aangelegd. 


Glasaal, driedoornige stekelbaars en pootaal.

Informatieavond
Op maandagavond 5 februari vindt de informatieavond voor Zuid-Holland plaats in Rotterdam. Voor Zeeland is de informatieavond op donderdagavond 8 februari in Middelburg.

De locaties zijn te zien op: https://tellen.ravon.nl/kruisnetmonitoring/. Interesse in de monitoring of de informatieavond bijwonen? Stuur een mail naar s.ploegaert@ravon.nl