Koning van de Stroming (3)

Koning van de Stroming (3)

Door Frans Vogels

Nadat je de keuze voor een goede barbeelrivier hebt gemaakt is het belangrijk om te weten waar je de barbeel kunt verwachten. Het is niet zo dat als je blind ergens ingooit je vanzelf barbeel vangt. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, maar dat geldt voor de gehele visserij…

Barbeel houdt zich voornamelijk op in de zuurstofrijke gedeelten van de rivier; achter watervalletjes of stuwen, alleen pech dat je in die stroken nooit mag vissen. Toch zijn de stroken waar de barbelen zich bevinden vrij makkelijk herkenbaar. Ik heb natuurlijk makkelijk praten…

Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat de barbeelzone aanwijzen beter uit te leggen is aan de waterkant dan zo op papier. Toch zijn die plekken of barbeelzone goed zichtbaar aan de oppervlakte. Het zijn de neringen zoals ze genoemd worden oftewel de draaikolken die je vaak ziet. Vrij vertaald: daar waar twee stroomsnelheden elkaar raken krijg je wrijving.


Duidelijk is de werveling te zien.

Ten eerste levert dit zuurstof op, maar ook wervelingen. Die zijn op stromend water al snel herkenbaar als de vlakke gedeeltes aan de oppervlakte. Deze kunnen over de gehele breedte voorkomen. Zoals we vroeger geleerd hebben, neemt water altijd de weg van de minste weerstand.

Dus daar waar zich obstakels bevinden wordt de stroming afgebroken en omgeleid. Maar ook plaatsen waar een kuil of een klein heuveltje ligt zorgen ervoor dat aan de oppervlakte van het water een werveling te zien is. Daar waar die wervelingen zijn kun je ook de barbeel verwachten.

Deze zones liggen tegen de hoofdstroom oftewel de stroomnaad. Dit is ook altijd het diepste gedeelte van de rivier. Niet alleen de wervelingen verraden die strook, ook is daar vaak een strook luchtbellen zichtbaar. Zie je de luchtbellenstrook (soms lijkt het wel een lange strook schuim), dan heb je de barbeelzone gevonden.


Barbeelzone.

Rivieren zoals de Waal en IJssel herbergen kribben. Dit zijn de meest ideale plekken om de barbeel te belagen. Langs deze kribben heb je een stroomnaad met veel neringen of wervelingen. Belangrijk om te weten is om vanaf deze kribben met de stroom mee te vissen. Met de stroming in de rug zoals ik het noem ligt de montage altijd goed tegen de stroomnaad.

In mijn ogen is het op de Waal onmogelijk om vanaf de kant gericht op barbeel te vissen. Je leest al dat ik het voorzichtig inpak. Daarom zet ik in de zin ook bewust gericht op barbeel. Daar waar de kribben heel erg kort zijn - ik praat dan over 30 meter of minder - daar is het wél mogelijk.

Om gericht op barbeel te vissen is het heel belangrijk in de barbeelzone je aas aan te bieden. Omdat dit vaak een hard stromend gedeelte van de rivier is, is vissen vanaf de kant niet bevorderlijk. Door de immense druk op de lijn wordt deze uit het stroomgedeelte geduwd en zal blijven liggen in het stille gebied, ca 4-5 meter uit de stroming. Door de druk ontstaat er een bocht in de lijn en deze wordt schuin met de stroming mee getrokken uit de barbeelzone.

Omdat de kribben aan de IJssel kort zijn is het daar wel goed mogelijk om vanaf de kant te vissen. Je montage kun je in deze rivier wel in de stroming houden. Toch ideaal is het niet. Ook op deze rivier zou ik je aanraden om vanaf de kop van een krib te vissen.


Vanaf de krib.

Voor de kleinere, ondiepe rivieren geldt dat de barbeelzone altijd bereikbaar is vanaf de kant. Niet in de minste plaats omdat daar domweg geen kribben zijn. Op deze rivieren is het veel gemakkelijker om het water te lezen, hiermee bedoel ik de neringen en de luchtbellenstrook waar te nemen.

Als je even de moeite neemt om daar goed naar het wateroppervlak te kijken, is het vinden van de barbeelzone niet moeilijk meer. Het belangrijkste, de hoofdstroom (oftewel het snelst stromende gedeelte) is daar vaak snel te herkennen. Zoek je daarbij ook nog eens de scherpe buitenbochten op, dan zit je als het ware al bovenop de barbeel. Dichterbij deze zone kan ik je niet brengen…

Komen we meer bij de essentie van de visserij op barbeel. De hengelkeuze. In hengelland zijn soms de bomen door het bos niet meer te zien. Een overdaad aan merken en soorten hengels maakt het voor mij onmogelijk om van elke hengel iets te vertellen. Voor mij geldt dat een hengelkeuze een puur persoonlijke keuze is. Ik kan alleen maar vertellen wat ik persoonlijk van een bepaalde hengel vind puur op basis van mijn ervaring. Ik kan je geen specifieke hengel adviseren.


Een feeder of lichte karperhengel volstaat.

Voor de barbeelvisserij kun je in principe uit de voeten met een feeder- of een lichte karperhengel. In de feedervisserij heb je een gradatie van licht tot heavy en kort en lang met de aanduiding in toppen Oz. Bij de karpervisserij, lees holle-toppen-hengels, is de aanduiding Lb. Voor de barbeelvisserij is een hengel tot 2,25 lb aan te raden.

Vaak zijn deze hengels 3,6 meter lang met daarbij harde en zachte body’s. Bij de feederhengels gaan de toppen vaak tot 5 Oz en de lengte daarbij is gemiddeld 4,50 meter. Ook bij deze hengels heb je harde en zachte body’s. De heavy feeders hebben over het algemeen een harde, stugge body, vooral in het midden gedeelte. Meer daarover de volgende keer!

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Koning van de Stroming 16: Observeren is ook leren (2)
Total Fishing Import -
image description
Koning van de Stroming 15: Observeren is ook leren
Total Fishing Import -
image description
Koning van de Stroming 14: Barbeel het hele jaar door
Total Fishing Import -