**KLAAR**          Federatie Zuidwest           Nederland richt Commissie Zeehengelsport op

Federatie Zuidwest Nederland richt Commissie Zeehengelsport op

Door Koen De Bièvre

Nadat de praktijk heeft uitgewezen dat de zeehengelsport toch iets totaal anders is dan de zoete visserij, is binnen de Federatie Zuidwest Nederland besloten om een aparte Commissie Zeehengelsport op te richten.In het verleden is eerder geprobeerd om zo een commissie in het leven te roepen, maar door allerlei omstandigheden is dat er helaas nooit van gekomen. De niet aflatende negatieve pers de laatste maanden en het incident afgelopen zomer tussen de NVVS enerzijds en de Federatie en Bootvisvereniging Zuid-West Nederland anderzijds zijn wellicht dé redenen geweest dat er op federatieniveau een en ander op gang is gekomen.

                       


“Belangenbehartiging toch anders dan bij de “zoete” visserij”

Vanuit het bestuur van de Federatie zijn er een aantal mensen gepolst naar hun interesse om ernstig mee te werken aan de toekomst van onze favoriete hobby. De oprichtingsvergadering hebben we ondertussen achter de rug en voor zover ik het kan inschatten, zitten we met een goeie, relatief beperkte, groep zeer gemotiveerde mensen die het beste voor heben met de sportvisserij. De commissie bestaat momenteel uit volgende mensen:

Aat Schaap, vice-voorzitter van de Federatie Zuidwest Nederland Ben Biondina, secretaris van de Federatie Zuidwest Nederland Rien Koopman, secretaris van Bootvisvereniging Zuid-West Nederland Koen De Bièvre, Vlaams bestuurslid van Bootvisvereniging Zuid-West Nederland Dirk Guillaume, Vlaams correspondent Zeehengelsport en al jaren ingewijde in het zeevissen Kees Westdorp, lid van de Zeenaald, wedstrijdvisser en correspondent van Zeehengelsport Mart van Est, lid van HSV De Edelkarper” en wedstrijdvisser Corné Marijnissen, lid van HSV De Edelkarper, wedstrijdvisser en correspondent van Zeehengelsport Federatie- en NVVS-voorzitter Nol Sweep, die ook aanwezig was op de oprichtingsvergadering, beloofde de commissie de nodige logistieke steun vanuit de Federatie en de NVVS.

De commissie wordt met name opgericht om zich bezig te houden met beleidsaspecten (beoordeling) die er nu al zijn én die er in de toekomst kunnen komen. Vanuit de commissie kan een actieve -informele- bijdrage worden geleverd naar de overheid (lees: LNV) toe. Immers, de leden van de commissie komen uit de praktijk. De commissie zal ook het federatiebestuur inzake het beleid adviseren. Het is ook de bedoeling dat de Federatie via deze commissie de wet van de grote getallen (lees kiezers) kan laten gelden, waardoor wellicht veel meer kan bereikt worden bij de politiek dan met enkele individuele acties.

Deze commissie steekt ook zeer nadrukkelijk de hand uit naar Vlaanderen, (twee commissieleden zijn Vlaming) om in de toekomst gezamelijke standpunten te kunnen innemen naar de diverse overheden toe. Verkennende gesprekken daartoe zullen binnenkort gevoerd worden. Er is nadrukkelijk naar Vlaanderen gekeken. Enerzijds omdat wij buren zijn, anderzijds omdat België niet is aangesloten bij de E.A.A.. Via Nederland heeft België dan ook een “ingang”. Kortom, voor mij redenen genoeg om optimistisch te zijn over de toekomst van de zoute sportvisserij in Nederland en Vlaanderen.