Succesvolle actie op de Visma! En het vervolg…

Persbericht SNB

Succesvolle actie op de Visma! En het vervolg…  

Afgelopen weekend organiseerde de SNB een uiterst succesvolle en breed gedragen actie op de Visma Rotterdam. Vele bezoekers waren bereid om onze zienswijze in reactie op de verlenging van de vergunning voor beroepsvisserij in het Natura 2000 gebied Volkerak-Zoommeer te ondersteunen. Onze dank voor uw steun, alsmede de vele mooie en positieve reacties, is enorm groot!

Zij die de tijd namen om onze zienswijze wat uitgebreider te bestuderen zullen beamen dat we een inhoudelijk sterk document hebben, dat ingaat op diverse aspecten van de aanvraag: de procedure, de vorm en de inhoud in het kader van de Natura 2000 wet.

Geen wonder, want behalve door enkele fanatieke snoekvissers, is het document samengesteld met medewerking van een ecoloog en een jurist, beide gespecialiseerd in de Natura 2000 wet. De SNB is blij met zulke toppers in haar gelederen, omdat alleen door dergelijke expertise de juiste weg kan worden bewandeld.

Wat wordt de volgende stap? We hebben via diverse (social) media berichten opgevangen dat meer mensen deze actie zouden willen steunen, maar dat niet iedereen in staat was om naar de Visma te komen. Daarom hebben wij gekozen voor een extra aanvulling op ons document; we komen er straks op terug!

Als alles compleet is, inclusief alle handtekeningen en bijlages, dan gaat alles aangetekend naar de verantwoordelijke ambtenaar van de Omgevingsdienst Haaglanden, waarna we hopelijk snel reactie krijgen.

Ondertussen zal ook een kopie van onze zienswijze, alsmede de handtekeningen en extra aanvullingen, aangeboden worden aan de eigenaren van het water: Rijkswaterstaat en de Federatie Sportvisserij Zuid-West Nederland.

Uiteraard voorzien van een inleidende brief waarin we zullen uitleggen dat het grote aantal handtekeningen symbool staat voor de problematiek die veel sportvissers momenteel ervaren, namelijk een toenemende druk van overbevissing op genoemde wateren, wat niet alleen jammer is voor de vangsten, maar ook zorgwekkend voor de toekomst.En dan? Is het dan klaar? Helemaal niet. Op 2 april is de ledenvergadering van de SNB. Hier zal een werkgroep een concept aanbieden waarmee wordt aangestuurd op een ‘nieuwe SNB’ die een veel grotere rol zal gaan spelen op het gebied van belangenbehartiging voor haar leden.

Dat betekent dat de SNB in de toekomst meer en actiever actie zal ondernemen daar waar de belangen van de (snoek)visser worden bedreigd. En omdat we samen sterk staan, willen we u natuurlijk vragen om lid te worden van de SNB. Kijk daarom gerust eens op: www.snoekstudiegroep.nl

Afrondend nog even over de mogelijkheid om onze zienswijze te ondersteunen. Wij plaatsen de zienswijze liever niet openbaar op onze website, maar is wel via mail opvraagbaar. Stuur daarvoor een mail naar: voorzitter@snoekstudiegroep.nl.

Mocht u na het lezen instemmen met de inhoud, dan vragen wij u om in reactie een kort mailtje te schrijven met uw naam, woonplaats en geboortedatum met de tekst: “Ik heb kennis genomen van de inhoud van de zienswijze van de SNB, en ondersteun deze middels deze mail volledig”. De e-mails zullen verzameld worden en toegevoegd worden aan het document.

Vraag de zienswijze aan vóór maandag 14 maart en reageer daarop voor woensdag 16 maart, dan hebben wij nog tijd om uw mail te verwerken.


 

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Peter dobbert door… naar 2023…
Willem Moorman -
image description
De Allrounder
Marc Borst -