Sportvisserij Zuidwest Nederland in beroep tegen verstrekte vergunningen

Sportvisserij Zuidwest Nederland in beroep tegen verstrekte vergunningen   

Door Ron Smits

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft, met ondersteuning van Sportvisserij Nederland, hoger beroep aangetekend tegen de door de Kamer voor de Binnenvisserij verstrekte vergunningen, aan drie beroepsvisserij bedrijven om met de zegen te mogen vissen, in de verschillende benedenrivieren, terwijl er niet wordt voldaan aan het criterium uit de Visserijwet 1963 van “een doelmatige bevissing”.

Staatsbosbeheer verhuurt aan Sportvisserij Zuidwest Nederland in een deel van de Biesbosch het schubvisvisrecht. Daarnaast geeft Staatsbosbeheer aan drie beroepsvisserijbedrijven vergunningen uit om te vissen met de zegen op schubvis in de Biesbosch.

In deze vergunningen is opgenomen dat snoek en baars moeten worden teruggezet. In de vergunningen is echter geen maximum (quotum) opgenomen wat betreft de hoeveelheid vis die mag worden weggevangen.

Doordat ook de Nederlandse Staat vergunningen uitgeeft zonder quota voor het vissen met de zegen in de verschillende Benedenrivieren, terwijl een aantal visbestanden volgens onderzoek van Imares een dalende trend laat zien, vinden Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland dat er gevaar bestaat voor overbevissing.

Want terwijl de visstand afneemt mede doordat het water steeds helderder wordt (helder water = minder voedsel), neemt de visserij druk juist toe doordat de beroepsvissers niet meer op paling mogen vissen.

Om overbevissing te voorkomen worden er normaliter binnen een Visstandbeheercommissie (VBC) afspraken gemaakt over wie er waar mag vissen en hoeveel vis er onttrokken kan worden en worden deze afspraken in een visplan vastgelegd. Voor het Benedenrivierengebied is er echter geen VBC en het visplan uit 2012 bevat geen concrete afspraken.Dit alles wetende, zijn Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland van mening dat de Kamer voor de Binnenvisserij de toestemmingen van Staatsbosbeheer aan de drie beroepsvissers niet had mogen goedkeuren omdat niet wordt voldaan aan het criterium uit de Visserijwet 1963 van 'een doelmatige bevissing'.

Daarom is door Sportvisserij Zuidwest Nederland met ondersteuning van Sportvisserij Nederland bezwaar gemaakt tegen de goedkeuring van de toestemmingen door de Kamer voor de Binnenvisserij.

De Kamer voor de Binnenvisserij wees dit bezwaar af. Tegen die afwijzing is beroep ingesteld bij de Rechtbank in Breda. Op vrijdag 19 februari 2016 om 11.00 uur vindt in die procedure de hoorzitting plaats. Hier zullen Sportvisserij Zuidwest Nederland, de Kamer voor de Binnenvisserij, Staatsbosbeheer, de betreffende beroepsvissers en de Nederlandse Staat hun stellingen mogen toelichten.

Deze zitting is openbaar. Wie belangstelling heeft kan hier dus bij zijn. De hoorzitting begint op vrijdag 19 februari a.s. om 11.00 uur bij de rechtbank van Breda, Sluissingel 20, Breda. Ondersteun Sportvisserij Nederland en ZW Nederland door in grote getale bij deze hoorzitting aanwezig te zijn. Laat zien dat we als één blok achter Sportvisserij ZW Nederland en Sportvisserij Nederland staan.
 

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Peter dobbert door… naar 2023…
Willem Moorman -
image description
De Allrounder
Marc Borst -