Opheffing van het palingverbod Veerse Meer?

Opheffing van het palingverbod Veerse Meer?  

Door Ron Smits  

Tijdens een regio overleg van Sportvisserij Zuid West Nederland met de hengelsport verenigingen zijn woensdag 18 november jl., in de Meerkoet te Wolphaartsdijk aan het Veerse Meer, voorstellen voor het te volgen beleid besproken. Ik heb er een paar uitgelicht. Voor het volledige verslag verwijs ik u naar Sportvisserij ZW Nederland.

Nieuw (zout) viswater om afname van het viswater te voorkomen, maar zeker ook de afname van het visbestand van de zoute Deltawateren. De Grevelingen en het Veerse Meer zijn in dit kader concreet genoemd, maar ook de toegankelijkheid van nieuwe stekken moet verbeterd worden.

Door afsluiting zijn goede zout water viswateren verdwenen. Volkerak is geheel zoet geworden, De Grevelingen is een semi afgesloten zout water meer geworden en de vangsten zijn afgenomen. Staand want zorgt ervoor dat bepaalde hotspots niet meer te bevissen zijn door de sportvissers.

De Oosterschelde is na de Oosterscheldekering niet meer het goede viswater, wat het voor de afsluiting wel was, door onvoldoende doorstroming. Zoom meer is nog een voorbeeld, dit is geheel zoet. Vandaar dat Sportvisserij ZW Nederland en de hengelsportverenigingen de sportvisserij op het Veerse Meer wil stimuleren en promoten.


De Meerkoet aan het Veerse Meer.


De aanwezige hengelsportverenigingen waren er het over eens dat het paling(meeneem)verbod opgeheven moet worden voor het Veerse Meer. Dit standpunt neemt Sportvisserij ZW Nederland mee naar de besprekingen met Sportvisserij Nederland. Afwachten dus, wordt vervolgd.

Op het Veerse Meer is, volgens onder andere de aanwezige beroepsvisser, een goed palingbestand aanwezig. Mogelijke interventie door de federatie, zoals paling over de dijk, kan het palingbestand een verdere impuls geven. Sportvisserij ZW Nederland ondersteunt dit nu al. (Ron Smits: Een beetje vreemd dat Sportvisserij Nederland een geheel ander standpunt inneemt in deze, door juist niet mee te werken en alleen maar een wijzende vinger naar de beroepsvisserij heeft).


Het Veerse Meer, mogen we a.u.b. weer paling vangen? Huidige beeld in het seizoen geeft veel motor- en zeiljachten op het Veerse Meer, maar nagenoeg geen vissers. Hoe anders was het in de vorige eeuw toen er succesvol op forel gevist kon worden, met veel Duitse, vissende, toeristen.


De beroepsvisserij krijgt, vanuit de Europese gemeenschap (Brussel) voor uitzetting op het Veerse Meer, glasaal gesubsidieerd. Het voorstel om forel uit te zetten op het Veerse Meer krijgt vooralsnog niet van iedere vereniging steun. Sportvisserij ZW Nederland werkt dit samen met de betreffende verenigingen verder uit. De kosten om in september 8000 beekforellen uit te zetten zijn jaarlijks € 30.000. De gedachte is dat er dan gedurende 4 maanden gevist kan worden op forel.

Door het zoute water zal de beekforel wegtrekken. Dit heeft vooral te maken met de zouthuishouding van de forel. Zeker als het water afkoelt in de winter kan de forel het zoutgehalte van 18 gram/l niet aan. Het uitzetten van (goedkope) regenboogforellen wordt niet toegestaan.

De beroepsvisserij vangt in de maand december ca. 5000 kg bot op het Veerse Meer, maar de sportvisserij slaagt er niet in om deze gedurende het jaar te vangen. Drie maal proefvissen door sportvissers (John Kesteloo van de Anguilla) met zagers en pieren levert nagenoeg geen vis op in oktober jl., ook niet bij het Aardbeieneiland, terwijl daar met een stukje makreel direct paling en bot gevangen werd.

Ook is de aanwezigheid van veel kleine haring vastgesteld bij Geersdijk. Een ander probleem voor de kantvisserij op het Veerse Meer zijn de Japanse oesters. De kosten voor het ruimen van de Japanse oesters is geraamd op € 900 per dag en als dit door een kotter op professionele wijze geruimd wordt zullen de kosten € 3000 (er wordt dan ook veel meer m² bodem mosselvrij gemaakt) per dag zijn.

Aangezien de oesters blijven groeien is het ruimen volgens mij een onmogelijke zaak. Bovendien is de aanwezigheid van deze oesters ook goed voor het bestand. Mogelijk moeten we een andere vismethode promoten op het Veerse Meer, zoals onder andere vissen vanuit viskayaks. Mark van Dijk yachting en hengelsport vereniging Zeevissport gaan een evenement organiseren.

Nieuwe leden, zeker de jeugd, is een probleem voor de hengelsportverenigingen die op het zoute water hun evenementen organiseren. Een aantal ideeën zijn aangedragen zoals een vader/zoon weekend en informatie inwinnen bij de Goudse Hengelsport vereniging, hoe zij dit probleem hebben aangepakt. Iedereen is het erover eens dat, als de jeugd gemakkelijk een hengeltje kan uitgooien in bijvoorbeeld het Veerse meer (of andere lokaal voor de hengelsport interessante brakke wateren), dit een stimulans kan zijn tot het aanwerven van nieuwe jeugdige leden.


Voor de wat ouderen onder ons. De haven van Burgh Sluis hoeveel kabeljauw zou daar wel niet gevangen zijn in de gouden tijden van de vorige eeuw.


Onderzoek, uitgevoerd door Sportvisserij ZW Nederland wijst uit dat de jeugd het tegenwoordig belangrijker vindt om één mooie vis te vangen dan vele minder interessante vissen. Ook zijn de hengelsportbeurzen besproken, waar door Sportvisserij NL veel aandacht aan de jeugd wordt geschonken, door o.a. tuigjes te maken, met viscoaches.

Aandacht voor de visserij aan de kust of op zee is er nauwelijks. Sportvisserij Nederland kan bijvoorbeeld oud en/of huidige wereld kampioenen kust uitnodigen, die onderlijnen maken met de jeugd en handige tips en tricks meegeven, kunnen een stimulans zijn.

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Peter dobbert door… naar 2023…
Willem Moorman -
image description
De Allrounder
Marc Borst -