image description

Beroepsvisserij Krammer-Volkerak (voorlopig) van de baan

Persbericht SNB 

Beroepsvisserij Krammer-Volkerak (voorlopig) van de baan

Toen bekend werd dat de vereniging van beroepsvissers Krammer-Volkerak een verlenging van de vergunning voor activiteiten in het Natura 2000 gebied Krammer-Volkerak had aangevraagd voor de periode 2016-2020, brak er een storm van kritiek los op social media.

Sportvissers weten als geen ander dat de visstand op met name het Volkerak de laatste jaren aan enorme veranderingen onderhevig is. Niet voor niets hebben diverse sportvissers, maar ook partijen en accommodaties die van sportvissers afhankelijk zijn, een zienswijze ingediend tegen deze aanvraag.

Maar ook natuurbeschermingsorganisaties en zelfs de Partij voor de Dieren hebben dit gedaan. En natuurlijk de Snoekstudiegroep Nederland-België (SNB), die de samenwerking heeft gezocht met een ecoloog en een gespecialiseerd jurist, om tot een inhoudelijk document te komen.

Dit document, dat namens alle SNB leden werd ingediend, lag ter inzage op de VISMA en werd daar nog eens door 600 sympathisanten ondertekend.

Wending
Na het indienen van de zienswijze, bij zowel de Omgevingsdienst Haaglanden als de Provincie Zeeland, nam het verhaal opeens een vreemde wending.

Nadat in eerste instantie werd aangegeven dat de procedure opnieuw zou moeten worden doorlopen omdat stukken niet tijdig ter inzage lagen (opgemerkt door de SNB in haar zienswijze), besloot de vereniging van beroepsvissers zelf om de procedure geheel te beëindigen.

De vereniging zou afschriften hebben ontvangen van alle zienswijzes en hoewel deze dus niet inhoudelijk beoordeeld zijn, wil de vereniging pas op een later moment opnieuw de procedure opstarten, wellicht pas na nader onderzoek.

Er zou zelfs sprake van zijn dat de vereniging van beroepsvissers nog met de SNB om tafel wil om de bezwaren uit de zienswijze nader te bespreken, maar dit is nog niet concreet.

Handhaving
De conclusie is eenvoudig. De vergunning voor activiteiten in het Natura 2000 gebied Krammer-Volkerak (waar grofweg het hele gebied Volkerak-Zoommeer onder valt) is verlopen en er loopt momenteel geen procedure voor de aanvraag voor een nieuwe vergunning.

De beroepsvissers hebben momenteel dus geen vergunning voor activiteiten in dit gebied, en dat betreft alle vormen van visserij! Natuurlijk heeft de SNB contact gehad met de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, welke verantwoordelijk is voor controle en handhaving op deze activiteiten.

De verantwoordelijk ambtenaar, de heer Ladrak, heeft na contact met zijn collega de heer De Bruin van de Omgevingsdienst Haaglanden het volgende laten weten (citaat):  “Wat betreft de handhaving met betrekking tot deze beroepsvisserij in Krammer-Volkerak kan ik u mededelen dat wij gaan handhaven indien er zonder vergunning gevist gaat worden.”

Hoe nu verder?
Is daarmee de beroepsvisserij in dit gebied van de baan? Voorlopig wel, maar natuurlijk is de vereniging reeds in gesprek met de Omgevingsdienst over een nieuwe aanvraag.

De SNB volgt de ontwikkelingen natuurlijk kritisch en we vragen andere belanghebbenden om hetzelfde te doen. Tot er een nieuwe procedure is doorlopen en vergunning wordt verleend, is het de beroepsvisserij echter niet toegestaan om visserijactiviteiten te verrichten in dit gebied.

Melden!
Mocht u de komende tijd tijdens uw vistrips op het Volkerak-Zoommeer toch beroepsvissers actief zien? Dan kunt u dit melden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: www.ozhz.nl via het klachtenformulier of direct via de milieutelefoon (24 uur per dag, 7 dagen per week): 0888 - 333 55

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Peter dobbert door… naar 2023…
Willem Moorman -
image description
De Allrounder
Marc Borst -