Sportvisserij Zuid West Nederland
In ‘het Visblad’ (december) een interview met de nieuwe voorzitter van Sportvisserij Zuidwest Nederland, Eric Marteijn. Ik citeer:

‘Een van de speerpunten van de nieuwe voorzitter is dat het stadswater beter wordt benut door de sportvisserij.’ Oeps, is dat niet wat érg ambitieus? Het zweet komt je al op het voorhoofd wanneer je denkt aan al die ‘ingrijpende maatregelen’ die hiervoor nodig zullen zijn. Maar dit is nog maar het begin.
‘De allergrootste slag (sic!) die Marteijn met de Vispas zou willen slaan is het toevoegen van van het zee- en kustwater aan de Vispas. “’Nu is het zoute water grotendeels vrij bevisbaar. Met een (morele) verplichting van een vispas voor zoutwatervissers steunen ook zij de georganiseerde sportvisserij.’” Nou, daar zullen die zeevissers wel echt om staan te springen natuurlijk, en niet te vergeten al die zoetwatervissers die ‘s nachts geen oog dicht doen omdat hun zeewaardige collega’s gratis mogen vissen!! Maar het gaat aantikken hoor, al die zeevissers, dát gaat aantikken.
Het aalherstel staat ook hoog op zijn agenda. Dat gaat nog heel moeilijk worden want op blz. 14 van hetzelfde blad staat dat de intrek van glasaal dit jaar een historisch dieptepunt heeft bereikt. Maar is aalherstel niet in de allereerste plaats een zaak van de beroepsvisserij, niet van de sportvisserij? Niettemin, een nobel streven.

Maar waarom toch Jan, die zure toon? Die nieuwe voorzitter van ZWN doet toch zijn best? Nou, die zure toon wordt ingegeven door het feit dat de zo eminent belangrijke lopende problematiek van de beroepsvisserij op de benedenrivieren totaal niet aan de orde komt!! Hebben we daarvoor Sportvisserij Nederland op het matje geroepen? Heeft Sportvisserij Nederland daarvoor toegegeven in gebreke te zijn gebleven met de aanpak van de veel te intensieve binnenvisserij op de benedenrivieren? Natuurlijk gebeurt er achter de schermen het een en ander, maar uit de beslommeringen van de nieuwe voorzitter – die nota bene SKN lid is en alleen al uit dien hoofde goed op de hoogte moet zijn van de problemen -blijkt zonneklaar dat de problematiek van de intensieve beroepsvisserij nog steeds niet lééft bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sléchte zaak! Het wordt de hoogste tijd dat de betrokken Federaties SWN eens stevig de maat gaan nemen!

Jan Junge (op eigen titel)


Jan Junge, .(JavaScript must be enabled to view this email address), Oosterhout, 23/11/2015

REAGEER

Gravatar
Jan Junge
.Oosterhout


Natuurlijk zijn de eerder in deze discussie gestelde vragen aan ZWN gesteld. En wel toen we als BSB met vier man (Belangenvereniging Sportvissers Benedenrivieren) op 30 oktober 2014 met het bestuur van ZWN vergaderden. Dat leek een vruchtbare avond, de bereidwilligheid van SWN om verder te werken was duidelijk aanwezig. Maar in de daaropvolgende maanden bleek er van enige lopende communicatie geen enkele sprake. Grote stilte vanuit SWN. Contact opnemen was moeizaam, de antwoorden kort en vaak nietszeggend, de attitude afhoudend. Van oppakken van de bekende beroepsvissersproblematiek bleek geen sprake. Ja, er is een juridisch-technische procedure geweest en voor zover ik weet loopt er nog wel het een en ander. Maar een ander van de besproken items oppakken, niets ervan. Afwachten en uitzitten. Zoiets simpels als een link leggen met de controlerende instanties, het daar onder de aandacht brengen van het feit dat de betreffende beroepsvisser geen visje terugzet en dat de bakken met ondermaatse snoekbaars zicht baar aan dek staan, nee, daar beginnen ze niet aan bij ZWN. Werken met de gegevens van de proefvisserijen die er tot nu toe plaats hebben gevonden? Je zou met behulp van deskundigen kunnen proberen of er lijn te brengen is op de wateren waar de beroepsvisser actief is. Het zijn maar twee simpele voorbeelden. Maar moeten dit soort zo voor de hand liggende punten stuk-voor-stuk van buiten af worden áángedragen, allemaal éérst tot in detail voor SWN worden uitgewerkt, voordat deze organisatie eindelijk eens een stap verzet?? Je mag toch wel enige professionaliteit verwachten, wat creativiteit, enig communicatievermogen? Niet eens de vraag of deze punten al met ZWN zijn besproken is van belang, de eigenlijke vraag is hoe het mogelijk kan zijn dat ze niet al láng door ZWN zélf zijn opgepakt!
Ik hoop van ganser harte dat de nieuwe voorzitter van deze logge, bureaucratische, in zich zelf gekeerde organisatie iets sprankelends weet te maken, naar buiten tredend naar de vissers toe, open communicerend, een organisatie die vooruit denkt en niet pas reageert als de problemen al ontstaan zijn. Een mooie taak, een zwáre taak.
Eric Marteijn, we rekenen op je!

 • 4 years and 2 months geleden
Gravatar
Jan Junge
.Oosterhout

Daar heeft die 'Charlie' een punt wat betreft de 'Sportvisserij-Nederland-Vriendelijkheid' van 'Fuut'. Ik ben eens wat gaan neuzen onder 'Fuut' en deze visser is inderdaad buitengewoon vriendelijk wat betreft onze grote sportvisserijinstanties. Ook in het lopende item gaat hij niet in op de blunder die Zuid West Nederland begaat met het niet eens noemen van de problematiek van de benedenrivieren, maar krijgt vooral de overheid en de sportvisser er van langs! Niet altijd ten onrechte overigens, de man is zeer goed geïnformeerd en argumenteert op zich goed, maar dat Sportvisserij Nederland in zijn beschouwingen steeds buiten schot blijft staat wel vast. Vermoedelijk hebben we te maken met een bestuurslid of andere belanghebbende van Sportvisserij (ZuidWest) Nederland. Enfin, elke reactie is er één, zullen we maar zeggen....

 • 4 years and 2 months geleden
Gravatar
Wilfred
.

Zojuist bericht ontvangen van Sportvisserij Zuidwest Nederland dat er binnenkort een bijeenkomst over de Benedenrivierenproblematiek wordt gehouden. Alle belanghebbende hengelsportgroeperingen en magazines die voorheen betrokken waren, zijn uitgenodigd. In ieder geval positief dat het onderwerp weer op onze gezamenlijke agenda komt!

 • 4 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Inderdaad goed en positief nieuws Wilfred, echter op de aan de uitnodiging 'gehangen' agenda staat niet alleen de Benedenrivieren-problematiek als agendapunt, ook bv de staand want visserij in Europoort en droomfonds Haringvliet als agendapunten.

Er wordt door Jan Kamman verzocht aan te geven of een ieder geïnviteerde uiterlijk 18 december wil aangeven of hij/zij aanwezig zal zijn in Drimmelen net voor de Kerstdagen, mag toch aannemen dat er door o.a. Jan Junge en namens de Belangenorganisatie Benedenrivieren agendapunten zullen worden toegevoegd ?!.

Zo kan ik me (heel) goed voorstellen dat Jan duidelijke antwoorden wil horen op zijn vragen zoals hij in een eerdere bijdrage heeft aangegeven.

Neem toch gevoeglijk aan dat deze avond niet weer alleen gebruikt zal worden door ZWN om slechts te informeren maar ook en vooral om een inhoudelijke discussie te voeren over deze problematiek en mogelijke oplossing(en) ?!. • 4 years and 2 months geleden
Gravatar
Fuut
.

Jan Junge, ik ben bang dat je je huiswerk niet helemaal goed gedaan hebt. Anders had je kunnen weten dat de sportvisserij mij na aan het hart lig en dat ik noch bestuurlijk, noch op ander vlak, iets te maken heb met welke organisatie dan ook. Ook had je dan kunnen weten hoe ik tot nu toe in dit forum sta t.o.v. SN. Ik zal proberen het nog een keer uit te leggen.

Ik het verleden, nog in de tijd van de NVVS, heb ik scherpe kritiek geleverd op die organisatie. Ze was destijds op een nogal amateuristische wijze bezig. De discussies, die door mij en anderen werden gestart, werden door onze vertegenwoordigers gelezen, soms deden zeer zelfs aan mee. In de loop der tijd bleek dat ze ook ter harte werden genomen. Zo zijn er inmiddels nogal wat zaken ten voordele veranderd, die eerder onderwerp van discussie waren. Daarbij speelde zeker een rol dat met het overgaan naar SN deze organisatie professioneler is geworden. Dat ze in de praktijk ook door miskleunen met hun neus op een paar harde feiten zijn gedrukt zal daar zeker aan bijgedragen hebben.

In het verleden ben ik vele discussies gestart. Ik heb daar veel van geleerd. Zo ben ik tot de conclusie gekomen dat het gemakkelijk was om een discussie te starten, maar als je dat doet zonder over de juiste achtergrondinformatie te beschikken, je het risico loopt nogal wat onzin te verkondigen. Dat laatste is de beste manier om je geloofwaardigheid te verliezen. Om dat te voorkomen heb ik geprobeerd me in zaken te verdiepen, voordat ik iets ter discussie stelde. Jij noemt me goed geïnformeerd. In hoeverre dat waar is moeten anderen maar beoordelen, maar ik kan je verzekeren dat alle informatie waarover ik beschik ook voor jou beschikbaar is. Ik heb die informatie thuis achter mijn pc verzameld. Je moet er wel wat moeite voor doen. Ik heb vele onderzoeksrapporten opgevraagd, contacten gelegd met personen die verstand van zaken hebben waar ik zelf niets van afwist. Ik heb contact gezocht en ben in discussie getreden met politici. Mede bij het ministerie, van destijds LNV, heb ik mijn licht opgestoken . Ook bij onze organisaties heb ik mijn oor te luisteren gelegd. Daarbij kreeg ik, toen ze me eenmaal kenden,soms vertrouwelijke informatie. Dat hielp me om zaken beter te kunnen doorgronden, maar we hadden de stilzwijgende afspraak dat ik die verder onder de pet zou houden. Wel was mijn onafhankelijkheid me heilig. Van wie ik dan ook vertrouwelijke informatie kreeg, ik heb altijd de voorwaarde gesteld dat ik die onder de ¨pet zou houden totdat ik die info ook uit een andere bron kreeg. Als dat het geval was, zou ik zelf de afweging maken of ik het al dan niet bekend zou maken. Uiteindelijk kreeg ik zo een redelijk inzicht hoe de dingen werkelijk in elkaar steken. Dat blijkt vaak toch wat ingewikkelder te zijn dan het op het eerste gezicht lijkt. Van mijn bevindingen heb ik op dit forum zo veel mogelijk verslag gedaan.

Op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie dat ik kon proberen wat ik wilde, sportvissers gedragen zich als een verwend kind dat boos is omdat hij geen IPad krijgt, terwijl hij niet op het idee komt dat hij ook vakken kan gaan vullen of een krantenwijk kan nemen. Ik heb het wel eens - ik moet bekennen met een zeker boosaardig genoegen - opzettelijk discussies dood gemaakt. De beste manier om dat te doen was sportvissers er op te attenderen dat ze zelf ook iets konden doen.
Je snapt dat ik op een zeker moment ook tot de slotsom kwam dat ik eigenlijk stapel gek was. Waarom zou ik al die moeite doen als het toch tot niets zou leiden. Ik ben toen gestopt met het zelf een discussie te starten. Dat ontsloeg me direct van de verplichting om te zorgen dat ik goed geïnformeerd moest zijn over het onderwerp. Wel mengde ik me soms in door andere gestarte discussies, als ik meende iets te kunnen bijdragen, maar kon me op elk moment uit de discussie terug trekken.
Je verwijt me dat ik niet inga op de blunder die ZWN begaan zou hebben. Ik dat gewoon niet gedaan omdat ik dan eerst het nodige voorwerk gedaan zou moeten hebben doen.
Je kunt me geloven of niet, maar de naam Eric Martijn hoorde ik voor het eerst in deze discussie. Hoe zou ik daar inhoudelijk dan op hebben moeten reageren? Ja, in de discussie zijn een aantal verwijten gemaakt. Je ziet me toch niet voor zo onnozel aan dat ik alles zo maar geloof? Ik overtuig me liever eerst van het waarheidgehalte er van.

En dan nog het verwijt dat ik buitengewoon vriendelijk zou zijn wat betreft onze grote sportvisinstanties. Beste Jan, als je je huiswerk goed had gedaan had je kunnen zien dat ik alleen maar onjuiste informatie, met argumenten onderbouwd, heb proberen recht te zetten.
Een van de redenen waarom ik gestopt ben met het geven van kritiek op onze organisaties is dat dan ineens een ongelooflijke hoeveelheid ongefundeerde bagger over de organisaties gestort blijkt te gaan worden die nergens op slaat en waardoor het eigenlijke onderwerp ondergesneeuwd raakt. Zonde van de moeite. Wel is het zo dat, zodra ik zie dat er weer eens ongefundeerde bagger wordt gestort, ik dat probeer recht te zetten. Of je het nu leuk vindt of niet, SN is nu eenmaal een belangrijk gezicht van ons sportvissers naar buiten toe. Door al die bagger zou de argeloze bezoeker van het forum een heel verkeerd beeld kunnen krijgen van de sportvisserij. Het lijkt me niet in ons belang om dat onweersproken te laten.

Eerlijk gezegd ben ik een paar keer in de lach geschoten toen ik het betoog van Charlie las over de batterij advocaten, die volgens hem in stelling gebracht zouden moeten worden en de leden die gemobiliseerd zouden moeten worden. Met advocaten bereik je alleen maar iets als er sprake is van de wet die geschonden wordt. Helaas is het echter zo dat het beroep de wet achter zich heeft staan.
Die advocaten zou dus weggegooid geld zijn. Mobilisatie van de achterban lijkt me ook niet zo´n goed idee. Die heeft er in het verleden al duidelijk genoeg blijk van gegeven liever een grote mond op te zetten in plaats van zelf iets te doen.
Charlie is het niet eens met mijn idee, noem het voor mijn part mijn stokpaardje, dat de sportvissers zelf in actie moeten komen. Ieder zijn mening natuurlijk. Als je echter het nieuws een beetje volgt en ziet wat er in de zorg momenteel gebeurt, moet dat toch tot nadenken stemmen. De situatie is dan misschien niet een op een vergelijkbaar, maar een actie van een aantal individuele medewerkers in de zorg heeft er toch toe geleid dat Den Haag opeens miljoenen beschikbaar stelt. En dat zonder inmenging van organisaties.

Dit is, in elk geval voorlopig, mijn laatste bijdrage bijdrage op dit forum. Dat heeft niets met deze dicussie te maken, maar is het gevolg van het feit dat in dit forum discussies opeens verdwenen blijken te zijn. Dat doet me twijfelen aan de onafhankelijkheid van de redactie. Dat is voor mij reden om deze pagina te verwijderen uit mijn lijstje van regelmatig te bezoeken websites.

Het gaat jullie goed.

Vriendelijke groet
Fuut

 • 4 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Bijzonder jammer dat je ogenschijnlijk hebt besloten deze link naar deze website en dit forum te verwijderen uit jouw favorieten Fuut, omdat je ' twijfelt aan de onafhankelijkheid van de redactie aangezien er discussies zo maar verdwijnen van dit forum ' Hopelijk kan de redactie middels een bijdrage / reactie jou nog op andere gedachten ( proberen te) brengen ?.

 • 4 years and 2 months geleden
Gravatar
Jan Junge
.Oosterhout

Charly: Goede zaak natuurlijk dat Eric Marteijn meteen gereageerd heeft door deze vergadering uit te roepen! Wat mij persoonlijk betreft ben ik niet van plan nóg een keertje in te gaan op wat er in het verleden fout liep. We beginnen met de ervaren bestuurder Marteijn gewoon opnieuw.(Hoewel ik het misschien toch niet kan laten nog even te vragen waarom de benedenrivieren bij z'n introductie niet ter sprake kwamen...)
Of zo'n algemene avond - niet alleen de benedenrivieren komen aan bod - geschikt is om erg diep in deze materie te spitten betwijfel ik. Dat er een aantal kernpunten betreffende Klop, laten we het beestje maar gewoon bij z'n naam noemen, aan de agenda van ZWN overhandigd worden staat natuurlijk buiten kijf. Dat ik persoonlijk op beantwoording (wat iets anders is dan een definitieve oplossing) op niet al te lange termijn zal blijven letten staat ook vast.
Ik ga er echt van uit dat we met Eric Marteijn een pártner gevonden hebben.

Fuut: Best sympathiek zoals je het nu verwoordt. We zijn het op een flink aantal punten met elkaar eens. Maar op een zeer belangrijk punt ben ik het radicaal met je oneens: de sportvisser is volgens jou - even zwart-wit gezegd - 'de schuld van alles'. Dit is absurd. Sportvissers zijn in het geheel geen lieverdjes, inderdaad slechts moeizaam met elkaar solidair, inderdaad uiterst moeilijk tot actie te bewegen, én de ánderen hebben het 'altijd gedaan.' Klopt.
Maar daarom hebben ze nog geen schuld aan de wanorde bij een ministerie dat vroeger nog gewoon Landbouw en Visserij heette, de uitverkoop van vakmensen daar, het enorme verloop aan gemotiveerd personeel, de foute bezuinigingen bij de overheid. Ook kun je de laksheid die op verschillende fronten bij onze sportvisserijorganisatie heerst - denk eens aan de absurde wetgeving op het gebied van de katapult, of aan diezelfde idiote wetgeving die maakt dat wanneer je als kunstaasvisser een aasje aan je hengel laat hangen je door je "eigen" boa op een bon van maar liefst 350 euro getrakteerd wordt. Of wat betreft ons eigen ZuidWest Nederland: bv.het onvoldoende volgen van de vergunningverstrekking aan Klop.
Geen wonder dat er nog al wat vissers kankeren. Een vereniging met 600.000 leden waarvan die leden de kar moeten trekken? Het moet toch niet gekker worden. Met zulke vrienden heeft Sportvisserij Nederland geen vijanden meer nodig...

 • 4 years and 2 months geleden
Gravatar
Pat
.Turnhout

Klop komt bijna tot de voor deur met zijn netten
Aan het bureau van zw te Drimmelen
Wat doen zij dan ogen sluiten

 • 4 years and 2 months geleden
Gravatar
John
.Schiedam

Zou bijna denken dat Charlie ook Wilders van achteren heet. Veel roepen zonder met echte haalbare oplossingen te komen. Denken dat je ijzer met handen kunt breken als je ondanks heel veel inzet, want dat heeft SVN op veel fronten echt wel, tegen een muur van onwil aanloopt. Politici met de Christelijke partijen en zelfs de PVV voorop die helemaal niet van de beroepsbinnenvisserij af willen. Zeker niet voor de kosten van sanering willen opdraaien. Kosten die de Sportvisserij, ook al denkt Charlie anders, ook niet kan ophoesten. Zeker niet waar het om enkele grote bedrijven en flink wat miljoenen gaat.
Sportvissers mobiliseren voor acties ? Herinner me nog een hoorzitting in Den Haag over een 250 meter nettenvrije kustzone. SVN had opgeroepen om deze massaal bij te wonen. Resultaat een half lege zaal en de zoveelste slechte beurt van allen die schreeuwen hoe het (anders) moet maar puntje bij paaltje hopeloos verstek laten gaan. Kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat Fuut het allemaal net een beetje beter begrijpt.

 • 4 years and 2 months geleden
Gravatar
vereecke ivan 8755 Ruiselede
.

Geen woorden meer maar daden.Ik zou voorstellen geen vergunningen meer te kopen.Als de frank of de euro dan niet valt in hengelsport Nederland, dan weet ik het niet meer. Jan, bedankt dat jij je nek uitsteekt ,maar voor mij en velen is het al 10 jaar te laat.mvg , van een vele jaren verwoede visser.

 • 4 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Beste John, als je in een eerdere bijdrage van mij al enige overeenkomst ziet met de onlangs tot populairste politicus van 2015 uitgeroepen persoon vraag ik me af aan welke naam of stroming je Sportvisserij Nederland (SVN) doet denken ?.

Wil volstaan met het aanhalen van de laatste zin van Jan Junge's laatste bijdrage: Een vereniging met 600.000 leden waarvan die leden de kar moeten trekken? Het moet toch niet gekker worden. Met zulke vrienden heeft Sportvisserij Nederland geen vijanden meer nodig...

 • 4 years and 2 months geleden
Gravatar
Arie V.
.

Charlie, SN is prima in staat om de kar te trekken.
Alleen als er een kentering bereikt moet worden in het denken van de politiek, dan komt ze te kort. Daar zijn een heleboel sportvissende kiezers voor nodig. Volgens mij is dat wat Fuut steeds beoogt te zeggen.

 • 4 years and 2 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Beste Arie V., wat volgens jou, John e.a. Fuut eigenlijk heeft geprobeerd te zeggen en/of bedoelt is m.i. op dit moment niet zo relevant meer, ook omdat Fuut onlangs zelf heeft aangegeven voor hem moverende redenen geen bijdragen meer te zullen leveren op dit forum c.q. aan deze discussie.

Ik wil wel wijzen op een andere discussie op dit forum getiteld " Sportvisserij Nederland mbt Beroepsvisserij " en stel voor even te wachten op de informatie / uitkomst van de aanstaande vergadering uitgeschreven door Sportvisserij ZWN voor de komende week.

 • 4 years and 2 months geleden
Gravatar
Sander
.

Misschien ziet ZWN in dat ze toch weinig tot niks voor elkaar zullen krijgen, omdat goede argumenten ontbreken.

- De beroepsvisserij heeft al decennialange rechten en kan nog steeds een boterham verdienen. Logisch dat de politiek/het ministerie geen reden ziet om ineens aan deze vergunningen te gaan rommelen.
- Uit het onderzoek uit 2012 dat met medewerking van sport en beroep is uitgevoerd bleek dat de visstand geen tekenen van overbevissing vertoond. De klachten van sportvissers kunnen niet onderbouwd worden met (wetenschappelijke) feiten.
- Het argument van 'de sportvisserij is economisch veel belangrijker dan de beroepsvisserij' slaat eigenlijk nergens op. Heeft een keuterboer met een paar koeien ineens geen bestaansrecht meer als er naast hem een megastal wordt gebouwd die economisch veel meer oplevert? Lijkt me niet toch... Daarnaast leidt dit argument bij politici juist tot sympathie voor de beroepsvissers, omdat ze het zo moeilijk worden gemaakt door de 'grote reus' genaamd sportvisserij.

Fijne feestdagen en met vriendelijke groet,
Sander

 • about 4 years and 2 months geleden
Gravatar
Henkj
.

Fijn dat men zich week in week uit opwind, over zaken die men al voor de opheffingsvergadering van de NASO al wist,
De SVN is een niets zeggende organisatie men wil alleen besturen.
Of het nu postzegels zijn of hengelaars
Er is voordat de SVN het alleen recht kreeg al gewaarschuwd , dat dit het uiteindelijke resultaat zou zijn.
Wel blablablabla maar geen echte actie, dat heet besturen
Ik zal nu wel eea over mij heen krijgen , dat dit en dat is gerealiseerd,
Maar de echte problemen zijn en worden niet opgelost ,
Niet vandaag niet morgen , men wil besturen en zonder problemen.
NVS zal er ook niet inhoudelijk op ingaan , je mag via je vereniging een mening ventileren , deze gaat dan op in de massa
Waardoor de status quo gehandhaafd en gewaarborgd blijft ,
En het is democratisch
Zou zeggen sportvisser slaap zacht

 • 4 years and one month geleden
Gravatar
patrick
.

Er zijn toch wel goede juristen/advocaten die enthousiaste sportvissers zijn. Als een van die heren eens een keer een brief opstelt die iedereen naar het ministerie kan sturen en waardoor ze iedereen antwoord/informatie moeten sturen bv onder de WOB (wet openbaar bestuur). Dan hebben ze daar ineens wel een heel erg groot probleem en dan krijg je op zeker ineens heel veel aandacht (ook van de pers). Zou zo maar eens kunnen helpen.
Nu alleen nog een advocaat/jurist die een goed plannetje bedenkt en voor ons even die brief of dat WOB verzoek schrijft !!

 • 4 years and one month geleden
Gravatar
Charlie
.

De recente rechterlijke uitspraak waarin ' het Beroep ' wederom in 't gelijk wordt gesteld en dus nog immer mag blijven door-vissen met de zegen in de Biesbosch zonder wezenlijke beperkingen is toch een absoluut dieptepunt en enorme schande en mag 'men', de overkoepelende Sportvisserij organisatie, zich terdege aanrekenen !!!.

Hoe kan een rechter / rechtbank nu concluderen dat er geen acuut gevaar is voor overbevissing terwijl bijna elke sportvisser, zo niet elke sportvisser,die met enige regelmaat een hengeltje uitwerpt in deze wateren al vele jarenlang wordt geconfronteerd met een aantoonbare terugloop in zijn of haar vangsten met veelal tientallen percenten per jaar.

Aan welk onderzoeksrapport refereert het Beroep dat melding maakt dat de visstand geen tekenen van overbevissing laat zien ?.

Hebben 'we' wel de juiste advocaat op dit dossier, men gaat zich in Bilthoven en Drimmelen weer beraden op mogelijke vervolgstappen die - indien men deze neemt - wederom vele maanden zo niet jaren zullen gaan duren gedurende welke het Beroep de zegen door de Biesbosch laat gaan om daar vele, vele, vele tonnen vis te onttrekken, vis die niet meer zal paaien en dus ook geen nakomelingen zal krijgen.

Wij, sportvissers, moeten eens een voorbeeld nemen aan onze Spaanse collega's die met vele duizenden de straat op gaan binnen een maand nadat de rechter een ridicuul besluit neemt om o.a. de karper en de meerval uit hun wateren te (ver)bannen.

Het lijkt er nu echt op dat binnen afzienbare tijd de Biesbosch, Bergsche Maas, Haringvliet e.a. het tweede IJsselmeer zullen gaan worden. Het is werkelijk beschamend, men zal in Drimmelen en in Bilthoven de politieke lijn, opstelling en strategie nu eindelijk eens moeten laten varen en tot actie moeten overgaan met zo'n achterban van vele tienduizenden sportvissers !.

 • 3 years and 8 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Ter aanvulling van mijn eerdere bericht het volgende:

De beslissing van de Rechtbank is mede dan wel voornamelijk gebaseerd op de inhoud en conclusie van het rapport van T.l.A. Puts Msc ( Witteveen + Bos) gedateerd 8 november 2013 met de titel " Visstandonderzoek in het VBCgebied ' Benedenrivieren en Haringvliet in het najaar van 2012 ", dat concludeert dat er op die onderzoekdag / dagen geen acuut gevaar bestaat c.q. dreigt voor overbevissing en dat de visstand niet onaanvaardbaar wordt aangetast door de beroepsvisserij in de Biesbosch middels de zegenvisserij uitgevoerd door drie beroepsvissers.

Voorts gaf de rechtbank aan dat de Kamer voor de Binnenvisserij (KvdB) alleen een aanvraag door een beroepsvisser voor voornoemde zegenvisserij in voornoemd gebied mag weigeren als deze ‘ geen basis kan vormen voor een, uit visserijkundig oogpunt, verantwoord gebruik van het viswater ’. Voorts oordeelde de rechtbank dat de KvdB niet in alle gevallen voorafgaand aan het goedkeuren van overeenkomsten van huur en verhuur dan wel van schriftelijke toestemmingen uitgebreid onderzoek dient te doen naar de ontwikkeling van de visstand. De rechtbank oordeelde dat de KvdB daartoe slechts aanleiding behoefde te zien indien er concrete aanwijzingen waren dat de visstand in betekenende mate was gewijzigd."

Anders gezegd heeft eiseres in deze zaak, i.c. Sportvisserij Nederland en Sportvisserij ZWN, verzuimd en toch ook gefaald om concreet bewijs te overleggen aan de KvdB dan wel aan de rechtbank dat de visstand in dit gebied sinds 2012 / 2013 ( onderzoek Puts / Witteveen ) is gewijzigd, c.q. drastisch en dramatisch is verminderd mede door de vrijwel ongelimiteerd zegenvisserij in dit gebied uitgevoerd door drie beroepsvissers, te weten de firma’s Klop, Koman en Struik.

Er wordt gesteld door o.a. SVN dat een eventueel nieuw onderzoek naar de huidige visstand in dit Benedenrivierengebied c.q. Biesbosch erg kostbaar is, echter kunnen en moeten wij - sportvissers - ons niet afvragen hoe men dan in de zeer nabije toekomst de Kamer, de rechter / rechtbank zal kunnen en moeten overtuigen dat de visstand in dit gebied inderdaad dramatisch is gewijzigd om een nieuw onderzoek naar de visstand te rechtvaardigen ?.

 • 3 years and 8 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Het verleden toont - helaas - aan dat wij, Nederlandse sportvissers, veelal het woord c.q. de pen laten spreken in plaats van daadkracht te tonen als er - in onze optiek - verkeerde beslissingen worden / zijn genomen die een onuitwisbare impact op de uitoefening van onze gemeenschappelijke hobby hebben.

Vrijwel een ieder is het er over eens dat de achteruitgang van de visstand in onze wateren de afgelopen jaren mede wordt veroorzaakt door de ongelimiteerde vangsten van menig beroepsvisser, met name in het benedenrivieren gebied waar een drietal beroepsvissers vele maanden van het jaar hun zegen door de diverse wateren laten klieven zonder ook maar enige controle en vrijwel zonder ook maar enige beperking.

Wij, Nederlandse Sportvissers, kunnen en m.i. moeten eens een voorbeeld nemen aan onze Spaanse collega's die met vele, vele duizenden de straat opgaan ( recentelijk in Madrid dd 5 juni )om te protesteren tegen een beslissing van het Hooggerechtshof om o.a. de karper, meerval, baars en snoekbaars vogelvrij te verklaren, d.w.z. deze soorten mogen na vangst niet meer worden teruggezet. Doet men dit niet dan riskeert men een hoge boete. Zoek maar eens op Google o.i.d. op Manifestacion en defensa de la Pesca e.a.

 • 3 years and 8 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Toch tevreden nu Sportvisserij ZWN hoger beroep heeft laten aantekenen bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank om de goedkeuring voor de verleende zegenvergunningen aan drie beroepsvissers in de Brabantse Biesbosch te handhaven.

De rechtbank heeft toen o.a. uitgesproken dat Sportvisserij Nederland / Sportvisserij ZWN hebben verzuimd concreet bewijs te overleggen waaruit ondubbelzinnig zou moeten blijken dat de visstand in dit gebied al geruime tijd en zeker sinds 2012 / 2013 ( onderzoek Puts / Witteveen ) een forse daling laat zien mede veroorzaakt door de vrijwel ongelimiteerde zegenvisserij in dit gebied uitgevoerd door drie beroepsvissers, te weten de firma’s Klop, Koman en Struik, die alle schubvis muv snoek en baars mogen meenemen zonder enige limiet.

Ben dan ook benieuwd naar het nieuwe bewijs dat zal moeten worden ingebracht waaruit zal moeten blijken dat de visstand in dit gebied inderdaad (dramatisch) is gewijzigd c.q. gedaald om wellicht een nieuw, beter en uitgebreider onderzoek naar de actuele visstand te rechtvaardigen ?.

Iedere sportvisser die met enige regelmaat een hengel uitwerpt in dit mooie gebied weet en heeft ervaren dat zijn / haar vangsten de afgelopen jaren steeds minder en minder worden echter hard ondubbelzinnig bewijs hiervoor leveren is een iets andere kwestie.

De beroepsvissers zullen op hun beurt wederom verwijzen naar (een) rapport(en) waaruit blijkt dat het wel meevalt met de visstand in dit (benedenrivieren) gebied en dat andere oorzaken, zoals de KRW, hierbij een veel belangrijkere rol spelen en factor zijn.

Het ligt niet in de rede dat de KvdB haar eerder ingenomen standpunt zal wijzigen dus zullen we moeten wachten op een uitspraak van de Raad van State ergens volgend jaar wellicht, en ondertussen tandenknarsend moeten blijven toekijken hoe Klop, Koman en Struik vele, vele, vele tonnen schubvis uit het water verwijderen met hun zegens.

 • 3 years and 7 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Waar menigeen al bang voor was c.q. vermoedde is helaas bewaarheid geworden middels de uitspraak van de Raad van State dd 30 augustus jl., die gisteren op de site van Sportvisserij Zuid West Nederland is geplaatst, waarmee het hoger beroep ingesteld door ZWN ongegrond is verklaard. Men houdt vol dat de visstand in dit gebied (nog immer ) niet onaanvaardbaar is/wordt aangetast zodat er ook geen aanleiding was/is om een quotering op te nemen in de verleende toestemming voor de zegenvisserij door de KvdB.
Mag toch hopen dat de directie van Sportvisserij Nederland / Sportvisserij ZWN zich zal
afvragen hoe dit nu allemaal zo is gekomen en is gelopen in combinatie met een grondige evaluatie van de gebeurtenissen en beslissingen van de afgelopen jaren. Men heeft de aangesloten en mn de betrokken verenigingen m.i. heel wat uit te leggen.

 • 2 years and 5 months geleden
Gravatar
Charlie
.

Wat heeft ' de Sportvisserij ' nu eigenlijk besloten te gaan ondernemen voor de leden nu er als gevolg van de uitspraak van de Raad van State geen verder beroep meer mogelijk is ?.

Men overweegt tzt een nieuw visstandonderzoek te laten uitvoeren echter de daarmee gepaard gaande kosten kan ' de sportvisserij ' volgens zeggen niet alleen betalen.

Er zal dus naar oplossingen gezocht dienen te worden zoals bv een verhoging van de contributie om een dergelijk groot onderzoek te financieren echter tijdens de laatste algemene ledenvergadering werd dit voorstel weggestemd door de aanwezige leden !.

Herijking schijnt De nieuwe strategie te moeten gaan worden van ' de Sportvisserij ', men schijnt al gesprekken te hebben gevoerd met diverse organisaties zoals Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de provincies en NetVISwerk om te zoeken naar samenwerking om tot een meer duurzame wijze van bevissing te komen in de toekomst.

Dit proces heeft echter (wederom) tijd nodig, veel tijd, 'de Sportvisserij ' doet daarom en wederom een beroep op het geduld van haar leden / achterban.

En in de tussenliggende periode, meer jaren dan maanden, klieven de zegens van de drie beroepsvissers in dit prachtige gebied door de wateren en blijven stelselmatig ontelbare tonnen vis onttrekken waarvan akte.

 • 2 years and one month geleden
Gravatar
Bart
.Waalwijk

Jan, onze mooie hobby is allang om zeep geholpen door de diepe zakken van de toezichthouders. Ook deze nieuwe directeur zal het worst wezen hoeveel vis jij en ik vangen. Wij zijn maar enkele passanten die wat kritiek uiten.
Uitgedrukt in cijfers verdwijnen wij ver achter de comma.

 • about one year and 3 months geleden
Gravatar
Ted
.ZOETERMEER

Beste Jan,

Waar staat SKN voor ???. Stichting Kinderopvang Noor-Oost polder volgens google misschien. Ik ben niet zo thuis in al die termen en afkortingen, misschien wil je de SKN-afkorting nog even toelichten uit jou artikel ?.
Bij voorbaat dank, en met een vriendelijke groet, Ted

 • one year and one month geleden