image description

VISSEN VOOR VERBINDING I Uitzetten zeeforel

Het project Vissen voor Verbinding moet de in Nederlandse wateren vrijwel uitgestorven zeeforel helpen om weer in de Drentse beken te paaien. In het Groote Diep zijn daarom honderden juveniele zeeforelletjes uitgezet, in dit stadium ook wel “parr” genoemd.

Zij zijn opgekweekt bij een viskwekerij in Lelystad. De komende periode moeten de zeeforelletjes hun weg vinden naar de zee en over 1 ½ jaar weer terugkeren om voor nageslacht te zorgen. Zie meer: www.vissen.nl