image description

Uitnodiging informatiebijeenkomst over het Volkerak-Zoommeer

Sportvissers en beroepsvissers vissen samen op het Volkerak-Zoommeer. Er wordt gevist met een schriftelijke toestemming van de Nederlandse Staat. Deze toestemming en machtiging verplichten beide partijen om overeenstemming te bereiken over het te voeren visserijbeheer. Sport- en beroepsvisserij maken daarom afspraken die worden vastgelegd in een visplan.

De Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer en Sportvisserij Zuidwest Nederland werken samen in een visstandbeheercommissie (VBC). Eind 2017 hebben ze samen een uitgebreid visstandonderzoek uit laten voeren en is er onlangs een nieuw visplan opgesteld en ondertekend.


Foto @Bram Bokkers

Tijdens deze informatiebijeenkomst willen we sportvissers o.a. graag uitleg geven over deze samenwerking, de totstandkoming van het visplan en een toelichting geven op het uitgevoerde visstandonderzoek. Uiteraard is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Sportvissers die betrokken zijn bij het Volkerak-Zoommeer worden daarom van harte uitgenodigd op woensdagavond 23 januari om 19.30 uur in Restaurant Grevelingen, Parallelweg 1, 4311 NE Bruinisse (Grevelingendam).

Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 21 januari door een e-mail te sturen naar info@sportvisserijzwn.nl. Na aanmelding ontvangt u t.z.t. het programma van deze avond.

Wij zien u graag op de 23e.

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Vrijdagmiddag filmselectie 19 juli
Willem Moorman -
image description
Update van de vangsten in Caspe.
Willem Moorman -
image description
Ierse monsters vanuit de kayak deel 1
Willem Moorman -