Recreanten en wedstrijdvissers

Recreanten en wedstrijdvissers

Begin mei kreeg ik samen met mijn vismaatje Egin de gelegenheid om als recreatievissers eens met (en tegen) twee ervaren wedstrijdvissers te vissen: Bert van Gerven en zijn koppelmaat Albert van Dieren. Plaats van handeling: de Waal bij Zaltbommel. We waren heel benieuwd of onze aanpak als recreatievissers veel verschilde van die van deze topshots uit het wedstrijdcircuit. Een verslag. Iedere sportvisser beleeft zijn hobby op zijn eigen manier. Als recreatief -visser ben ik jaarlijks zo’n twintig keer aan de waterkant te vinden. Vaker gaat niet. Werk, gezin en voetbalteam -rekenen ook op mij. Aan wedstrijden doe ik niet mee. Verder ben ik zo’n onvervalste ‘mooi weer visser’. In de winter is het mij te koud aan de waterkant en ook als het regent blijf ik liever thuis. Het moet wel leuk blijven…

Kortom: het komt er gewoon niet van om echt vaak te gaan vissen. Dit neemt niet weg dat ik het vissen wel serieus benader. Je kunt naar mijn mening namelijk best fanatiek zijn zonder iedere vrije minuut aan de waterkant door te brengen. Ik zoek voortdurend naar verbeteringen in mijn aanpak. Witvis Totaal is voor mij een perfect blad om handige tips en technieken op te doen. Op 5 mei j.l. kon ik samen met vismaat Egin de theorie eens in praktijk -brengen onder supervisie van twee ervaren wedstrijdvissers, Bert van -Gerven en Albert van Dieren.
Dit tweetal vist samen ongeveer 100 (!) wedstrijden per jaar, waaronder ook diverse grote internationale concoursen en festivals. Daarnaast is Bert natuurlijk vooral ook bekend van zijn wereldrecord. In Denemarken viste hij ooit in zes uur tijd 190 kg bij elkaar. Een gewicht dat ik met moeite in een heel jaar bijeen sprokkel! We gingen met Bert en Albert naar de Waal. Deze rivier zien Egin en ik als ons thuiswater. Vooral in de omgeving van Nijmegen vissen we regelmatig. Voor deze sessie kozen we voor het traject bij Zaltbommel. Ik was bijzonder benieuwd naar de aanpak van beide heren. Daarbij vroeg ik mij af of de door ons, als recreatieve vissers, gebruikte materialen en aanpak nu veel zouden verschillen van die van deze ervaren mannen. Nu had ik vooraf niet de verwachting -Haarlemmerolie te vinden, maar ik was wel benieuwd naar mogelijke eenvoudige praktische verbeteringen die voor mij persoonlijk zouden kunnen leiden tot betere resultaten. Bij het vergelijken van het gebruikte materiaal bleken er echter geen al te grote verschillen te zijn. Bert viste met een Dyneema hoofdlijn van 4/00 en een nylon voorslag van 25/00. Zijn korf werd met een lusconstructie aan de voorslag bevestigd. Aan de onderkant van de lus volgde de onderlijn uit 14/00 nylon van ongeveer 75 cm lang. En aan deze onderlijn bungelde een Tubertini haak in maatje 10. Bert viste met een eigen merk hengel, een Bert van Gerven Professional van 4,5 meter, met daarop een kleine zeemolen (Daiwa 6000). Wat vooral opviel was de door Bert gebruikte, zelf gemaakte voerkorf. Deze gaaskorf was ook aan de onderkant dicht. Bert gaf aan dat dit type korf hem beter in staat stelt om een goede voerplek op te bouwen. Zoals gezegd geen al te grote verschillen met het door Egin en mijzelf gebruikte materiaal. Hier zouden eventuele verschillen in vangsten aan het einde van de dag dus niet aan te wijten mogen zijn. Helaas weer een excuus minder… Voer en aas
Op een snel stromende rivier zoals de Waal is het essentieel om het voer op de juiste plek te brengen. Je hebt dus zwaar voer nodig met een grove -structuur, dat pas los komt uit de korf zodra deze de voerplek heeft bereikt. Het voer moet voldoende zwaar zijn om vervolgens ook te blijven liggen.

‘Zwaar en grof voer is hier een vereiste’


Bert en Albert gebruiken een standaard fabrieksvoer. Uiteraard van Geers, de sponsor van het team waarvan beide heren deel uitmaken. De dichte gaaskorf zorgt ervoor dat het voer beter in de korf blijft zitten en pas op de voerplek los komt. Het voer wordt de avond te voren al klaargemaakt. Ook dit draagt bij aan het op de voerstek houden van het voer. Overigens wordt het voer door Bert vooral ook gezien als transportmiddel voor het aas dat op de voerplek wordt gebracht. Iedere korf werd voor zeker de helft gevuld met casters. Een duidelijk verschil met de manier waarop Egin en ik doorgaans met voeren omgaan. Na de nodige voorbereidingen en het opbouwen van het materiaal konden we beginnen. Ondanks de goede resultaten van de voorbije weken kwam de vis maar moeizaam los. Resultaten uit het verleden bieden geen… Hoewel ik zelf bij mijn eerste ingooi een voorntje wist te vangen (en even triomfantelijk naar buurman Bert keek) bleef het daarna lang stil. Bij Egin en mij sloeg na ruim een uur de twijfel enigszins toe. Bert en Albert bleven rustig doorgaan met het opbouwen van hun voerstek. Dit resulteerde als eerste bij Albert in enkele aanbeten, hoofdzakelijk van brasems en enkele mooie windes. Niet lang daarna begon ook Bert vis te vangen. Gelukkig vingen ook Egin en ik enkele vissen. Kenmerkend voor deze visdag was dat de vis niet constant aanwezig was; een periode met veel actie werd weer gevolgd door een periode waarin het erg betrekkelijk rustig was. Het verschil in ervaring uitte zich in het feit dat Bert en Albert in staat bleken om de vis langere periodes actief op het voer te houden. Op die manier wisten zij meer vis te vangen.

‘Bert van Gerven met een mooie vis.’


Verschil in ervaring
Ervaring is een vaag, ontastbaar begrip. Soms kwam het verschil in ervaring echter pijnlijk duidelijk bovendrijven. Neem bijvoorbeeld de nauwkeurigheid van het ingooien. Daar waar Egin en ik al blij zijn als we over een afstand van vijftig tot zestig meter de korf op z’n anderhalve meter van de gewenste plek mikken, werpen beide heren hun korven met het grootste gemak keer op keer precies op de voerplek. Niet onbelangrijk op een dag waar secuur vissen een must is! Uiteindelijk hebben we met z’n allen toch een aardig visje weten te vangen.
Bert en Albert eindigden de dag ieder met zo’n 25 vissen, hoofd-zakelijk -brasems. Mijn dagopbrengst bestond uit twaalf brasems en windes. Ook Egin ving beduidend minder dan beide heren. Ondanks de minimale verschillen in materiaal en aanpak dus toch een opmerkelijk verschil in vangsten. Thijs Maters met medewerking van Bert van Gerven & Albert van Dieren van Team Faps Het verslag van deze bijzondere ontmoeting met daarbij nog een aantal bruikbare tips van Bert van Gerven is slechts één van de opnieuw weer uiterst lezenswaardige en praktische bijdragen in het nieuwe nr. 21 van Witvis Totaal, dat rond 23 augustus 2005 voor € 6,60 te koop is bij uw hengelsportwinkelier en in de kiosk. Klik hier voor meer informatie! 

‘Dat er op de Waal dikke brasems zwemmen, weten we!’


ANDEREN LAZEN OOK

image description
Nieuwe botenlijn bij Dreamfisher
Willem Moorman -
image description
Korvenpraat.
Willem Moorman -