Overdreven               voercampagnes, staan top-vangsten in               de weg (

Overdreven voercampagnes, staan top-vangsten in de weg (1)

door Dick Langhenkel

Als een ding mij de afgelopen jaren duidelijk is geworden, is het wel de dolle dwaasheid van de overdreven voercampagnes.

Naar mijn inzicht hebben we in ons karperwereldje ondertussen te maken met een volledig uit de hand gelopen voer gedrag van vele karpervissers. De verhalen van anderen, maar meer nog mijn eigen waarneming, zijn de grondslag van dit oordeel over het gedrag van anderen. Op een grote plas bij mij in de buurt, met een meer dan gemiddeld karper bestand, blijken zes karpervissers, onafhankelijk van elkaar en totaal onwetend, dezelfde karperstek te onderhouden. Nu is dat op zich niet het ergste, maar als ik dan zie wat deze mannen ieder voor zich te water plempen dan zakt mijn broek spontaan af! Dat gaat niet met handenvol tegelijk, ook niet met bakken, maar met emmers, en dan nog dag in dag uit!

De verhoudingen moeten kloppen

Een ander voorbeeld: Het is half april en twee karpervissers zijn een voerstek aan het opbouwen. Om de dag verschijnen de heren ‘s avonds met een opblaasboot en dumpen dan twee emmers tot de rand gevuld met boilies te water op een door hen gekozen plek. De eigenlijke sessie blijkt acht dagen en nachten te duren. Ook tijdens de sessie gaat iedere dag de boot te water om een halve emmer op de stek te deponeren. Na acht dagen vertrekken de heren en volgens hun eigen zeggen hebben ze samen meer dan dertig karpers gevangen. Tijdens de zomer heb ik minstens nog vier karpervissers op deze stek een meerdaagse sessie zien houden. Ook zij hebben stug gevoerd, maar weinig of niets gevangen! Kijk…dit is nu precies het algemene beeld dat steeds weer terugkeert, in het vroege voor seizoen, maart, april en mei, wordt er goed tot zeer goed gevangen,dan is het over en zijn de vangsten matig tot slecht. Dan schijnen er alleen nog karpers gevangen te kunnen worden ten koste van vele uren wachten aan de waterkant. Terecht zegt u, deze ontwikkeling is toch logisch. In het vroege voor-seizoen, direct na de winter is de karper hongerig en goed te vangen, naarmate het natuurlijk aanbod toeneemt zullen de vangsten toch afnemen? Immers juli en augustus zijn altijd al moeilijke maanden geweest om karpers te vangen? Dat is inderdaad juist, de vangsten zijn altijd al iets terug gelopen naarmate de zomer vorderde. Maar dat is niet wat ik signaleer. Ik zie door een overdreven voergedrag de vangsten zo dramatisch teruglopen, dat er zeer veel uren gemaakt moeten worden om nog een visje te kunnen vangen. Ik weet wel, dit wordt gecamoufleerd door de aantallen karpers die sommigen vlot uit de mouw schudden,maar aantallen zeggen mij helemaal niets! Aantallen zeggen mij niets over het niveau van de karpervisser of de kwaliteit van het viswater. Uit aantallen is ook niet af te leiden of het een goed of slecht karperseizoen is geweest. Of een seizoen, of een sessie, goed of slecht is geweest, of de vent een goede of slechte karpervissers is, kan alleen afgelezen worden, aan het gemiddeld aantal uren per karper! Dus iemand die vijf dagen op karper vist en gemiddeld tien uur per dag maakt, en dan twintig karpers weet te vangen, heeft tweeeneenhalf uur nodig om een vis te landen. Zet daar tegenover een crack, die ik weet niet hoeveel dagen en nachten zit te vissen en pak weg vijfhonderd uur maakt en honderd karpers vangt, die heeft dan in aantal wel meer gevangen, maar over elke karper wel twee keer zo lang gedaan. Nu zal de tweede man die in de vergadering roept dat hij er al honderd gevangen heeft, meer indruk maken dan de eerste met zijn twintig visjes. Toch heeft de eerste man beter gescoord en zal ik hem een betere visser noemen dan de tweede.


Aantallen op zich zeggen niets

Of het dus goed of slecht op een stek gaat, is niet af te leiden uit het aantal karpers dat gevangen wordt, maar veel meer uit het uur gemiddelde dat nodig is om een vis te kunnen vangen. Ik zie dat op al die plekken waar zo overdreven gevoerd wordt, de vangsten teruglopen en het uurgemiddelde dramatisch oploopt!

Ik vermoed dat steeds meer karpervissers, de gedachte huldigen, dat veel voeren, veel karpers oplevert! Dit is een halve waarheid, die slechts in een aantal gevallen op gaat. In de meeste afgesloten viswateren, denk aan karperputten, met een zeer goed karperbestand, is voeren helemaal niet nodig! Ik denk wel eens dat we steeds meer karpervissers hebben, die alles weten van materialen en bepaalde vistechnieken, maar weinig weten over het gedrag en de leefwijze van hun vis en daarom maar wat doen zonder te beseffen waar ze mee bezig zijn. Ze hebben ergens in de verte gehoord dat voeren noodzakelijk is, dus passen ze dit principe onbeperkt en overal toe. “Veel voeren…veel karpers!!” Let op dat woordje “veel” ! Dit principe wordt dan blindelings toegepast op water waar je over de ruggen van de karpers kunt lopen. Hetzelfde zien we b.v. gebeuren op het Twentekanaal, een top karperwater, echt om te zoenen, helaas zijn de gangbare stekken zo halverwege de zomer compleet dood gevoerd. Engelse, Duitse, en Hollandse karpervissers, dumpen sommige delen van het kanaal letterlijk met boilies. En wat zien we jaar in jaar uit? Hoe meer er gevoerd wordt, hoe meer uren er gemaakt moeten worden om een karper te vangen. Anders gezegd: Hoe meer er gevoerd wordt, hoe minder er relatief wordt gevangen! (wordt vervolgd)