KW-Forum:               Discussie over betaalwateren               Een vloek of

KW-Forum:

              Discussie over betaalwateren

              Een vloek of zegen? (of iets ertussen in?)
              Door Marco Kraal
              Karpervissers (maar ook andere
                sportvissers) beseffen vaak niet wat een sportvisparadijs
                Nederland eigenlijk wel is. Er is namelijk geen enkel
                land ter wereld waar je voor zo weinig pecunia in zoveel
              verschillende wateren kunt vissen.

              Dankzij de Grote Vergunning en regionale vergunningen
              zoals die van Noord-Holland heb je slechts enkele documenten
              nodig om in gruwelijk veel water je ding te kunnen doen.
              Daarnaast zwemt er in onze Nederlandse plassen, kanalen
              en rivieren een meer dan interessant bestand aan karper
              rond, is er geen gesloten seizoen voor karpers en mag je
              op de meeste wateren in de zomermaanden ook nog eens ‘s
              nachts vissen én in een groeiend aantal wateren
              het gehele jaar door.
             

‘Het gras bij de buren (in dit geval Frankrijk) is altijd groener’

              Het gras bij de buren (in dit geval Frankrijk) is altijd
              groener
              Toch gaat het gezegde ‘het gras is bij de buren
              altijd groener’ ook op voor de Nederlandse karpervisser.
              Een aanzienlijk deel van karpervissend Nederland zoekt
              dan ook zijn heil een of meerdere keren per jaar in het
              buitenland. Frankrijk is daarbij het belangrijkste reisdoel,
              niet alleen vanwege de kans op een dikkerd maar ook vanwege
              het landschap, de sfeer en het klimaat. Een deel van deze
              Frankrijkgangers vindt aan dat prachtige meer of die woeste
              rivier -meestal na een behoorlijke inspanning- zijn pot
              met goud. Het grootste deel komt echter tot de conclusie
              dat het vangen van een karper in het buitenland vaak net
              zo moeilijk of soms zelfs moeilijker is dan in eigen land.
              Ook lopen nogal wat van die reislustige karpervissers tegen
              een forse douw op, vanwege illegaal nachtvissen bijvoorbeeld.
              Het is dan ook te begrijpen dat er een behoorlijke vraag
              is naar wateren waar je zonder problemen in een veilige
              omgeving kunt nachtvissen, soms vrouw & kids kunt parkeren
              en - niet te vergeten - een grote kans hebt de vis van
              je leven te vangen. Het is dan ook te begrijpen dat ondernemers
              inspelen op deze vraag en aanbod genereren in de vorm van
              afgesloten wateren met een aantrekkelijk karperbestand
              waar je tegen extra betaling mag vissen. Deze privé-
              of betaalwateren schieten de laatste jaren dan ook als
              paddo’s uit de grond, niet alleen in Frankrijk, maar
              ook in België en zelfs in ons eigen land. Overigens
              zijn betaalwateren geen nieuw fenomeen: nagenoeg alle karperwateren
              in Groot-Brittannië vallen in feite onder deze categorie.

              Nieuw of niet nieuw, duidelijk is dat het verschijnsel
              betaalwateren de gemoederen binnen de karpervisserij heftig
              bezig houdt. Vooral op het Internet, maar ook op beurzen
              en in de koffiehoek van hengelsporttoko’s vinden
              heftige discussies plaats, waarbij voor- en tegenstanders
              van commerciële karperwateren soms aardig op elkaar
              inhakken. Het merendeel van deze discussies wordt gevoerd
              op basis van emoties en ‘van horen zeggen’.
              Dé Karperwereld heeft zich grotendeels afzijdig
              gehouden met betrekking tot de inhoudelijke discussie,
              maar heeft tot dusverre ook niet de behoefte gehad aandacht
              te besteden aan betaalwateren. Toch kan niet worden ontkend
              dat een aanzienlijk deel van de karpervissers, dus ook
              van onze lezers, op betaalwateren vist of overweegt dat
              te gaan doen. Als magazine dat midden in de karpervisserij
              staat zal Dé Karperwereld daarom trachten een genuanceerd
              beeld van het fenomeen betaalwater te schetsen. En hoe
              kan je dat beter doen dan een aantal prominente karpervissers
              -voor én tegenstanders van dit fenomeen- aan de
              tand te voelen?
              De mening van Piet Vogel
              Wat versta jij onder een betaalwater?
              Zwart-wit gezien is het een water waar je tegen betaling
              kunt vissen en waar de eigenaar heeft gezorgd voor enige
              voorzieningen, zodat je bijvoorbeeld kunt douchen of naar
              een toilet kunt. Toch is het heel moeilijk om het begrip
              betaalwateren zo beperkt te definiëren omdat er veel
              verschillende vormen van betaalwateren zijn. Vergelijk
              maar eens een
              put als Carrière met een meer als Du Der. Twee totaal
              verschillende typen betaalwater. Carrière is een
              putje dat geen eigen bestand aan karper had en met het
              oog op het aantrekken van karpervissers is volgestopt met
              karpers. Du Der echter is een giga mooi meer, met een rijk
              bestand aan karpers die daar ook daadwerkelijk zijn opgegroeid.
              Toch moet je er alle twee voor betalen om er te mogen vissen!
              Er is echter nóg een groot verschil: op Du Der betaal
              je eigelijk alleen maar voor het recht om op een stek te
              mogen nachtvissen, maar kun je daarnaast ook gewoon met
              een lokale vergunning terecht op de zogenaamde dagstekken.
              Voor een meer als Carrière moet je ook voor het
              dagvissen behoorlijk betalen.
             

‘Aan de vis is de herkomst niet af te leiden.’

             
              Er is vraag naar betaalwateren; het is relaxed en veilig
              vissen met extra voorzieningen waarvoor natuurlijk wél
              moet worden betaald.

              Daar is toch niets op tegen?
              Persoonlijk ben ik van mening dat iedereen moet kunnen
              vissen op de manier die hij zelf plezierig vindt en waar
              hij zijn voldoening uit haalt. Ik zeg er wel meteen bij
              dat het mijn visserij absoluut niet is. Op het moment dat
              ik precies weet wat er op een water aan vissen zit, is
              voor mij het avontuur weg en zit ik net zo lief voor de
              televisie naar een film te kijken. Ik kan de keren dat
              ik door een eigenaar van een betaalwater ben uitgenodigd
              om gratis te vissen (met eventueel ook nog vangstgarantie
              door voor te voeren) niet meer op de vingers van mijn handen
              tellen en ik bedank er altijd voor. Wel heb ik in het verleden
              twee keer bij een Engelse vriend op zijn privé-water
              drie dagen gevist en mijn vooroordeel werd er alleen maar
              door versterkt, ondanks het vangen van een aantal schitterende
              vissen. Overigens ben ik ben daar gaan vissen omdat ik
              zeker wist dat hij zijn vissen op een eerlijke manier had
              gekocht van een bekende Franse viskweker.
              Moet er een keurmerk voor betaalwateren komen? En hoe
              moet dat er dan uit zien?
              Keurmerken aan een water verlenen is volgens mij erg lastig
              omdat het onmogelijk is om alle wateren regelmatig grondig
              te controleren. Wanneer je een eigenaar alleen een vragenlijst
              stuurt met daarin de vraag of hij eerlijk aan zijn vissen
              is gekomen, dan denk ik dat ze allemaal volmondig “ja” zullen
              antwoorden. En als je vraagt of er niet te veel vissen
              op een vierkante kilometer zwemmen, krijg je natuurlijk
              ook geen eerlijk antwoord.
              De mening van Aart Lokhorst
              Wat versta jij onder een betaalwater?
              Een betaalwater is voor mij een water waar je van tevoren
              moet reserveren en een bepaalde stek krijgt toegewezen
              waar je dan, met allerlei beperkingen, tegen betaling van
              een behoorlijk bedrag in de geboekte periode kunt vissen.
              In de meeste gevallen zijn er op dergelijke wateren ook
              enige vormen van voorzieningen aanwezig, variërend
              van een eenvoudig toiletgebouwtje met wasgelegenheid of
              douche, tot en met de mogelijkheid om een compleet ingericht
              vakantiehuisje te huren.
              Er is vraag naar betaalwateren; het is relaxed en veilig
              vissen met extra voorzieningen waarvoor natuurlijk wél
              moet worden betaald.

              Daar is toch niets op tegen?
              Tegen het moeten betalen voor een bepaald soort visserij
              heb ik niets, voor voorzieningen moet overal worden betaald.
              Om maar op één vooraf bepaalde stek te mogen
              vissen en vrijwel overal ook nog alleen binnen werpafstand
              en niet te ver naar links of rechts (hinder je de buren),
              niet te kunnen verkassen (b.v. bij een draaiende wind),
              geen voerplekje te kunnen aanleggen op een andere veelbelovende
              stek(ken), dat is niet mijn visserij. Wat dit betreft zijn
              er een heleboel campings aan openbare wateren waar je veel
              meer vrijheid hebt om naar eigen inzicht te kunnen vissen
              en waar de kosten ook nog eens behoorlijk lager zijn. Relaxt
              vissen op betaalwateren? Een aantal vissers ziet dat blijkbaar
              wel zo, ik beschouw dit echter als gemakzucht, gebrek aan
              eigen initiatief etc. Tevens oefent de reclame op betaalwatersites
              en folders op een aantal vissers blijkbaar een grote aantrekkingskracht
              uit.
             

‘Geboren en getogen in hetzelfde water’

             
              Moet er een keurmerk voor betaalwateren komen? En hoe
              moet dat er dan uit zien?
              Een reëel keurmerk voor betaalwateren acht ik in
              de praktijk niet haalbaar, daar controle op wat er werkelijk
              gebeurt qua visbestanden, visuitzettingen, verplaatsingen
              van vissen etc. onmogelijk is en hun eigen gegevens hierover,
              bij een groot aantal, onbetrouwbaar is. Een commercieel
              bedrijf (en dat zijn veruit de meeste betaalwateren) heeft
              voornamelijk belang bij zoveel mogelijk omzet (van bezoekende
              karpervissers!) en zal in meerderheid nooit bereid zijn
              illegale handelingen, overzettingen van vissen e.d. aan
              de grote klok te hangen. Een groot aantal Franse betaalwateren
              is in ‘Engelse handen’; nieuwe uitzettingen
              van grote vissen, het bestand aan grote vissen in de door
              hen beheerde/verhuurde wateren worden luid en duidelijk
              onder de aandacht gebracht, maar over opgetreden vissterftes
              in hun wateren wordt wijselijk niet gerept!
              Het volledige artikel over dit onderwerp
              kunt u lezen in Dé Karperwereld 33 dat vanaf eind
              deze maand te koop is in de betere hengelsportzaak of kiosk.
              U kunt natuurlijk
              ook een abonnement op dit luxe en toonaangevende
              Nederlandstalige karpermagazine nemen. Meer info klik
              hier

             

                           
             
             
               
                  Meer
                    Karper (archief)

               
             
             

             

             
           
         
         
         
     
       
       
       
       
     
       
        Terug
          naar vorige pagina     
     
 
   
   
       
       

ANDEREN LAZEN OOK