**KLAAR**          Nieuwe uitdaging           voor de kleine chartervisserij

Nieuwe uitdaging voor de kleine chartervisserij

Door Peter Dohmen

Onlangs heeft de eerste kleine charterboot (minder dan 12 meter) het nieuwe Certificaat van Deugdelijkheid ontvangen. Hiermee is een eind gekomen aan een jaren durende periode van grote onduidelijkheid over de regelgeving voor deze klasse sportvisserijschepen.

                       


””

De laatste jaren heeft u in Zeehengelsport met enige regelmaat wat zorgelijke artikelen kunnen lezen over de toekomst van de kleine charterbootvisserij. Lange tijd was er op dat gebied eigenlijk amper wat geregeld. Zolang een boot maar voldeed aan een aantal standaardeisen voor wat betreft zaken als communicatieapparatuur en veiligheidsmiddelen, hadden de schippers/eigenaars van boten die maximaal 12 personen mee de zee op namen een behoorlijke mate van vrijheid. Maar zo’n drie-vier jaar geleden, enerzijds vanwege de ontstane rechtsongelijkheid met de reders van de verplicht onder klasse varende en dus streng gereguleerde grote charterboten (groter dan 12 meter) en anderzijds vanwege de grote impact van de kwestie van aansprakelijk voor ‘publieksrampen’ als die in Enschede en Volendam, werd een strengere regelgeving vanuit de overheid onvermijdelijk.

En er begonnen verhalen rond te zingen over eisen aan zowel de boten als de bemanningen die dermate ver zouden voeren, dat een commerciële exploitatie van een kleine charterboot voor de sportvisserij nagenoeg onmogelijk zou worden. Hoe de regelgeving er daadwerkelijk zou gaan uitzien, bleef echter volstrekt onduidelijk en de diverse afdelingen van de betrokken instanties (de ministeries van Verkeer en Waterstaat (Scheepvaart Inspectie) en Justitie (Rijkspolitie te water) leken volstrekt langs elkaar heen te werken en gaven vaak afwijkende informatie.

Stimulerende rol
Met name de Waterpolitie uit Den Helder de thuishaven van de grootste vloot aan charterboten- heeft vervolgens een stimulerende rol vervuld door het onder klasse brengen van de kleinere commercieel geëxploiteerde boten actief te gaan begeleiden. Van meet af aan streefde men er naar in de nieuwe regelgeving in de eerste plaats de veiligheid van de ‘klanten’ zoveel mogelijk te garanderen en daarbij voor alle exploitanten een gelijke situatie te scheppen, die ook blijvend controleerbaar is. Dat doel wilde men realiseren door alle zeevisboten met een lengte van minder dan 12 meter die bedrijfsmatig buitengaats werkzaamheden verrichten zogenoemd ‘onder klasse te laten varen’, volgens de regelgeving van Scheepvaart Inspectie dus.

Inmiddels staat die regelgeving op papier en is die geldig voor de totale Nederlandse kustlijn. De exploitanten van alle charterboten die binnen deze klasse vallen, zullen derhalve op korte termijn hun boot dienen te laten certificeren. Om voor dat nieuwe Certificaat van Deugdelijkheid in aanmerking te komen, dient de boot aan een intensieve keuring te worden onderworpen en moet ook de bemanning aan een aantal eisen voldoen.

De eerste volledig gecertificeerde boot
Recent is dit nieuwe Certificaat van Deugdelijkheid toegekend aan een eerste commercieel geëxploiteerde charterboot, het vanuit Den Helder varende ms. Het Sop van schipper/eigenaar Rutgert Oosterhuis.Aan de hand van de ervaringen van deze schipper moeten we echter concluderen dat de het nog niet zo eenvoudig is om aan deze nieuwe regels te voldoen.

In het geval van ms. Het Sop heeft het hele traject dat moest worden afgelegd om aan alle eisen te voldoen, al met al twee jaar geduurd! Het betreft o.a. het installeren van allerlei veiligheidsvoorzieningen zoals dubbele reddingsvlotten, luchtkasten, brandblussers etc., maar bijvoorbeeld ook de eisen die worden gesteld aan de stabiliteit van de boot. Dat alles dient volgens scherp geformuleerde voorschriften uitvoerig getest te worden, om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de nieuwe normen van de Scheepvaart Inspectie.

                       


En al deze extra veiligheidsmiddelen moeten een plaats vinden op een relatieve kleine zeevisboot, die qua ruimte al snel haar beperkingen kent. Het gevolg is dat er vierkante meters ruimte voor sportvissers opgeofferd dienen te worden, waardoor er minder gasten mee kunnen dan voorheen. En dat leidt vervolgens tot enige inkomstenderving, die op een andere wijze moeten worden gecompenseerd.

Bovendien krijgt de exploitant te maken met een complete papierwinkel aan formaliteiten waaraan dient te worden voldaan. Zaken als inschrijving in het kadaster, brandmerken en verkrijgen van een meetbrief waarvan de gemiddelde booteigenaar geen weet van had, maar die noodzakelijk zijn om de boot ‘onder Scheepvaart Inspectie’ te krijgen.
Register Holland is de officiële instantie die de boot aan de verplichte keuringen dient te onderwerpen. Nadat deze de boot volgens de normen heeft goedgekeurd, zal deze de Scheepvaart Inspectie uiteindelijk advies geven over het uitschrijven van het benodigde Certificaat van Deugdelijkheid. En voor je langs deze officiële weg kunt gaan charteren op zee, dienen dus de nodige hobbels te worden genomen.

Het volledige en zeer uitgebreide verhaal van Peter Dohmen, alsmede nog vele andere, uiterst lezenswaardige artikelen, staan in het nummer ZHS 9- 2004 dat vanaf 7 september a.s. voor € 3,50 te koop ligt in de hengelsportspeciaalzaak of de boekwinkel/kiosk. U kunt natuurlijk ook abonnee worden van Zeehengelsport, zodat u ieder nummer automatisch in de bus krijgt!