**KLAAR** **KLAAR**              Sportvisserij Nederland opent deuren

Sportvisserij Nederland opent deuren

door Berend Masselink

Afgelopen vrijdag 20 januari opende Sportvisserij Nederland haar deuren aan de Leijenseweg in Bilthoven en gaf daarmee het startsein voor een nieuw begin. Een paar honderd genodigden konden met eigen ogen aanschouwen waar de samenvoeging van NVVS en OVB tot Sportvisserij Nederland onderdak krijgt.

                       


“De ruime garage in Bilthoven vormde een mooie ontvangstruimte“

Een dag erna was het de beurt aan de hengelsportverenigingen om kennis te maken met ‘hun bureau’. Het prachtige ruim opgezette gebouw is in zeer korte tijd ingericht en klaargestoomd voor de 40 medewerkers van de nieuwe organisatie. Met toespraken in de garage van het gebouw, tijdelijk omgetoverd tot ontvangstruimte met podium, van onder meer bestuursvoorzitter Nol Sweep, directeur Joop Bongers en hoofd Communicatie Onno Terlouw, werden de feiten nog eens opgesomd.

                       


“Bestuursvoorzitter Nol Sweep van Sportvisserij Nederland geeft het startsein voor de nieuwe organisatie“

Uit alles blijkt dat in de nieuwe organisatie de neuzen dezelfde richting op staan en dat het enthousiasme groot is om de zaken aan te pakken. Ook voor de ex-OVB’ers vormt Bilthoven eindelijk een keerpunt. Na jarenlange onzekerheid over de toekomst van de OVB, is er nu duidelijkheid. Samen met de ex-NVVS’ers zal er een nieuwe Sportvisserij Nederland cultuur moeten ontstaan. Die synergie zal een meerwaarde vormen die groter is dan de som der afzonderlijke delen. Daarover viel weinig twijfel te bespeuren.

                       


“Directeur Joop Bongers geeft aan waar Sportvisserij Nederland voor staat“

In verschillende vertrekken van het gebouw, waar ter bevordering van de eenwording de afdelingen niet strikt apart van elkaar zitten, kregen de bezoekers een uiteenzetting van de plannen. Toine Aarts en Jan Kamman wezen daarbij onder meer op het belang van advisering en begeleiding, waarbij direct (vis)wateradvies wordt gegeven aan hengelsportverenigingen, maar ook aan ‘derden’. De boot met de Sportvisserij Nederland bus ervoor bij de garage stond er niet voor de sier. Hij gaat ook daadwerkelijk het land in om aan het water advies en ondersteuning te geven.

Kamman lichtte ook een tipje van de sluier op omtrent de Vispas, die volgende jaar in de plaats moet komen van de combi Sportvisakte+Grote Vergunning. Er wordt in de plannen gesproken over vier verschillende Vispassen. Eén voor volwassenen, één voor de jeugd, eentje voor zeevissers (geen verplichting!) en mogelijk een die het vissen met de ‘vrije hengel’ toestaat.

                       


“Even een zitpauze tijdens de rondleiding“

Communicatie en media zijn zeer bepalend voor de sportvisserij in Nederland. Onno Terlouw wees in de rondleiding op het effect van sportvissen op televisie. ‘Zien vissen doet vissen’ geldt hierbij en niet alleen Rex Hunt bekijken doet vissen, maar zeker ook het jeugdprogramma Vissen is Cool en het jubilerende Vis-TV met Ed&Marco. Discovery Channel komt begin februari overigens alweer met een nieuw visprogramma, met de titel Vis en Vang. Niet alleen bereiken de programma’s sportvissers, maar ook niet-sportvissers. Sportvissen op tv moet ook het draagvlak vergroten.

Een zeer belangrijke poot binnen Sportvisserij Nederland zal de belangenbehartiging voor zijn rekening nemen. Marco Kraal introduceerde de teamleden en stak zijn enthousiasme over de slagvaardigheid niet onder stoelen of banken. Belangenbehartiging zal zoveel mogelijk plaatsvinden met behulp van andere groene organisaties. Niet alleen in Den Haag zal de voet van Sportvisserij Nederland tussen de deur gezet worden, maar ook op provinciaal en lokaal niveau. Natuurlijk zal daarnaast Brussel vaker bezocht worden. Steeds vaker wordt nieuwe (milieu)wetgeving vanuit de stad van Manneke Pis op ons afgeschoten en dat maakt dat de lobby via de European Anglers Alliance (EAA) steeds zwaarder gaat wegen. Traditioneel eindigde de peptalk van belangen-behartiger/sportvisser Kraal in een lyrische lofzang op de hengelsport, de basis van alles. In Bilthoven zullen ‘belangdrang’ en vangdrang hand in hand gaan. Met een glimlach op de lippen kon iedereen daarna aan de bitterhap met borrel.

                       


“En bij het afscheid nog een fraaie verrassing“

Bij de uitgang wachtte elke bezoeker nog een verrassing in de vorm van een nieuw boek, ‘De zoetwatervissen van Nederland’. Deze schitterende ecologische kijk op onze zoetwatersoorten werd samengesteld door dr. Willie van Emmerik en dr. Henrik de Nie. Het 267 pagina’s tellende boek met schitterende foto’s bevat de kennis van meer dan 50 jaar OVB-ervaring op visgebied. Na de ‘remake’ van Hét Visblad al de tweede opvallende uitgave van het prille Sportvisserij Nederland.

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Van oost naar west nr.2
Willem Moorman -
image description
Hoe werkt het Preston ICS System?
Willem Moorman -