**KLAAR**          Kabeljauw en gul, wat kunnen we verwachten

Kabeljauw en gul, wat kunnen we verwachten

Door Joop Folkers

Na een meer dan fantastische nazomer, heeft het najaar eindelijk zijn intrede gedaan.  Terwijl de dagen duidelijk korten en de temperatuur eindelijk de normale herfst/winternorm bereikt wordt het tijd voor mister kabeljauw, die  na een lange reis vanuit het noordelijk deel van de Noordzee ons kustwater binnen trekt. Oke, oke uiteraard zijn we allemaal op de hoogte van de slechte kabeljauwstand maar laten we het hoe dan ook zo positief mogelijk blijven bekijken.

In de Waterweg zijn de gulvangsten momenteel behoorlijk te noemen. Zelfs nabij de veerpont van Maassluis worden met regelmaat van de klok mooie vissen tot soms wel 6 pond gevangen! Ook vanaf de strekdammen rond de Westlandse kust wordt een leuk gulletje gevangen. Ook hoorde ik over leuke vangstberichten vanaf de IImuidense havenhoofden. Kortom, er is best alweer een aardig visje te vangen. Zoals ik al meerdere keren heb aangekaart, verandert ons klimaat met rasse schreden. Trouwens overal ter wereld zijn de veranderingen duidelijk merkbaar.

                       


“Tot pakweg eind april moeten we ze kunnen  verwachten”

Nogmaals, de kabeljauw stand is nu eenmaal niet meer wat die geweest is, en dat zal gezien de overbevissing waarschijnlijk ook nooit meer in positieve zin veranderen! Toch zwemmen er zo hier en daar nog wat behoorlijke scholen kabeljauw die ons van de winter misschien nog de nodige afleiding kunnen bezorgen! 

Gelukkig barst het momenteel alwel van de wijting in ons kustwater. In grote scholen kanjeren ze achter de garnalen aan die eveneens langzaam maar zeker het ondiepe kustwater opzoeken om hun eitjes af te zetten. Een heerlijk gedekte dis dus, waar uiteraard ook veel andere vissoorten als bot, gul en schar op af komen.  Maar goed, even terug naar onze kabeljauw. Vroeger wisten we eigenlijk niet beter. Vanaf eind september, begin oktober kon je gul verwachten. Vooral de vele nachtsessies leverde veelal kapitale vissen tot soms wel 15 pond op.

Het maakte destijds werkelijk niet uit of je je geluk nu vanaf het strand, een havenhoofd of een strekdam beproefde, je kwam ze werkelijk overal tegen. Natuurlijk had je toen ook wel eens een slechte avond en keerde je met hooguit een visje huiswaarts! De vele Zeeuwse stranden stonden borg voor zware gul. Rockanje, Haamstede en het strand de Punt waren gerenommeerde stekken voor supervissen. Stekken voor de ware “die-hearts” want er ging tijdens een nachtje vissen altijd een behoorlijke wandeling aan het visavontuur vooraf. En als je dan meerdere mooie gullen had weten te bemachtigen, wachtte er een “lange”eenzame weg terug!

Hoe de gulstand zich dit jaar zal ontwikkelen laat zich eigenlijk wel raden. Normaal vingen we in deze periode al heel wat mooie vissen rond de wrakken. Momenteel is het echter nog steeds huilen met de bekende pet op. Typerend is echter dat er gedurende de zomermaanden (mei –juni) wel volop gul te vangen was. Soms vraag je jezelf wel eens af of onze vrienden zich langzaam maar zeker niet aanpassen aan de huidige omstandigheden. Maar goed als we dus een gulletje kunnen verwachten is dat de komende maanden, tot pakweg eind april.

                       


“Van de zomer werd er wel veel gul gevangen”

Trokken de grotere vissen vroeger na een verblijf van enkele maanden rond eind januari begin februari richting diep water om te paaien tegenwoordig vang je nauwelijks nog paairijpe vis dus heeft het voor deze jonge vissen weinig zin om naar dieper water te trekken. Waarschijnlijk maken we mede daarom de komende maanden best nog wel kans op een gulletje! Wie weet, zelfs toch ook nog rond de vele wrakken.  Laten we er in ieder geval het beste van hopen.

ANDEREN LAZEN OOK