image description

Karpertips (20)

Karpertips (20)  

52 Komen karpers op een stuwmeer ’s nachts dichter naar de oever?

Op stuwmeren gedragen de karpers zich zoals op grindgaten, beide wateren zijn dan ook goed met elkaar te vergelijken.

De bewering dat de karpers hier alleen ’s nachts in de nabijheid van de oever komen, is zeker niet correct. Er zijn meren waar dit zeker van toepassing is.

Maar het kan evengoed zijn dat de karpers ook of alleen overdag de zone langs de oever afzoeken naar voedsel. Een belangrijke rol speelt hierbij of het langs de oever rustig is of niet. Van doorslaggevend belang is of en hoeveel natuurlijk voedsel er langs de oever te vinden is.

Veel wateren lijken op elkaar en daarmee ook het gedrag van de vissen die er in leven. Uiteindelijk moet je op elk water toch eerst weer het gedrag van de karpers observeren.


Hier viel alles op haar plaats: een nachtelijke dril.

53 Leven karpers in groepen bij elkaar?

Karpers trekken doorgaans in groepjes van meerdere vissen rond. Het aantal hangt af van de hoeveelheid vissen op een water. Hoe meer vissen er leven, des te groter zijn de groepen.

Voor ons vissers heeft dit het beslissende voordeel dat er bij meerdere vissen altijd voedselnijd ontstaat en het aas sneller opgepakt wordt. Een omstandigheid die het vangen van karpers duidelijk eenvoudiger maakt. Zonder twijfel zijn er echter ook vissen die in hun eentje door het water trekken. Deze zijn duidelijk moeilijker te vangen.


Eenling of groepslid?

54 Waarom springen karpers aan de oppervlakte?

Het springen is waarschijnlijk een sociaal gedrag waarmee de karpers hun soortgenoten tonen waar voedsel te vinden is. Op plekken waar karpers springen, zijn ze vrijwel altijd goed te vangen. Dat geldt voor ondiepe watergedeelten.

Bij diepten vanaf vijftien meter is de bodem zo weinig vruchtbaar dat het voor de karpers niet lonend is daar naar voedsel te zoeken. Vissessies op dergelijke diepten blijven vrijwel altijd zonder resultaat. Dat ze boven dergelijke diepten toch springen, kan erop wijzen dat ze via de kortste weg onderweg zijn van de ene voedselplek naar de andere.

ANDEREN LAZEN OOK

image description
21% korting op 22.500 producten!
Willem Moorman -
image description
Nieuw aanbod voor het vissen op de Ebro
rudy.van.duijnhoven -
image description
De Allrounder 99 : ( Deel 2 )
Willem Moorman -