Hoe nu verder na acties tegen schubvisrechten

Hoe nu verder…

Het acute gevaar dat de hengelsport bedreigde is voorlopig geweken. Dat betekent niet dat we er nu zijn. Integendeel, het feest is pas begonnen en er is nog meer zwaar weer op komst. Behalve de benutting van de schubvis ligt er inmiddels ook een beleidsbrief “Welzijnsbeleid vis” waarin het omgaan met vis door de sportvisser ook zeker de nodige aandacht zal krijgen. Moeten we ons daar door uit het veld laten slaan? Nee zeker niet!

De afgelopen weken hebben aangetoond dat we niet bang hoeven te zijn en gezamenlijk een vuist kunnen maken. Maar alleen met het laten zien van je spierballen kom je er niet. We hebben nu de kans een inhaalslag te maken en te leren van de fouten die er de afgelopen tijd gemaakt zijn.

Eén ding hebben de acties wel duidelijk gemaakt. De politiek is niet ongevoelig voor de mening van de sportvisser. Uit de opmerkingen van de dames en heren politici bleek echter ook dat de beeldvorming over de sportvisserij op zijn zachts gezegd niet optimaal is. En daar zal zwaar op ingezet moeten worden.

We hebben nu de gaten kunnen dichten met een paar noodverbanden maar dat werkt maar tijdelijk. Er zal op zeer korte termijn een traject uitgezet moeten worden door mensen met visie en daadkracht. Er liggen, voor met name de NVVS, enkele geweldige kansen om de politiek direct bij de hengelsport te betrekken. Dat zal veel energie kosten, maar legt wel de basis voor de toekomst van de hengelsport.

Die taak zou bij voorkeur moeten worden opgehangen aan een vaste man/vrouw die zich met niets anders bezig gaat houden. Het is namelijk geen taak die je er even bijdoet. Het zal prioriteit nummer één moeten krijgen. Een vaste kracht, die voortdurend contacten onderhoudt met de politiek. Een verkoper eerste klas met pit en uitstraling! Die de hengelsport direct informeert over zaken die spelen. Die vanuit de hengelsport ook het aanspreekpunt richting politiek is. Bij wie de sportvisser wantoestanden kan aankaarten. Niet alleen van stropers en beroepsvissers maar ook van collega vissers die de hengelsport een slechte naam bezorgen.

Het lobbyen bij de politiek zal niet alleen moeten bestaan uit praten en nota’s schrijven, maar ze moeten ook daadwerkelijk worden mee gesleept naar de waterkant. Zet ze voor mij part ook één keer per jaar in de bus naar de Visma. Mogelijkheden genoeg, zeker in combinatie met de specialistengroepen. Een dag met een van deze mensen op het water kan hun beeldvorming ongelofelijk positief beïnvloeden, maar nog belangrijker; ze weten dan veel beter waar ze over praten. Nu is het zo dat door de geringe kennis over het sportvissen partijen als de Dierenbescherming maar kunnen roepen wat ze willen. Waar of niet waar, het wordt geslikt als zoete koek. Ligt dat aan de politici? Nee wat dat betreft moeten we de hand in eigen boezem steken. Wat ze niet weten kunnen ze ook niet verdedigen!

Zorg er bijvoorbeeld voor dat met name de visserij woordvoeders eens een dag meegaan met een bevlogen karper-snoek- of witvisser. Laat zien wat die visser aan materiaal bij zich heeft, hoe die omgaat met een gevangen vis, welke kennis die heeft van het water, zijn bewoners en de natuur. Laat de politici dat mee beleven, voelen, proeven en ruiken. Pas dan ontstaat er een beeldvorming die recht doet aan een waarachtig sportvisser. En denk nu niet dat ze niet willen. Ik heb er twee uitgenodigd voor een visdag in juni en ze zeiden beiden onmiddellijk, ja graag. Ik weet zeker dat je zelfs dhr. Herrebrugh van de PvdA voor de sportvisserij kunt winnen wanneer hij een paar keer mee zou gaan met een serieuze sportvisser.

We moeten de politiek niet meer met rust laten. Er bovenop zitten. Het blijven namelijk politici en wat ze vandaag zeggen zijn ze vaak morgen weer vergeten. Na 15 mei treedt er een nieuwe groep aan. Die moeten vanaf de eerste dag doodgeknuffeld worden door de sportvisserij. Ook vanuit het beroep zal de lobby weer sterker als ooit opgepakt worden. De voorzitter van de beroepsvissers dhr. Smits is nu nog druk met het leiden van de verkiezingscampagne van het CDA. Na 15 mei zal hij zich weer nadrukkelijk melden in Den Haag, reken daar maar op. Hij weet daar de weg als geen ander omdat hij zelf jarenlang visserijwoordvoerder van het CDA was. Geef deze vaklui niet te veel ruimte want je verliest het zeker.

Ook wat de beroepsvisserij betreft liggen er nu kansen die opgepakt moeten worden. Het woord uitkopen is voor het eerst in het openbaar gevallen. Daar werd niet negatief op gereageerd door de andere partijen. Mevr. Faber gaf aan dat er mogelijkheden voor sanering bestaan, maar dat zij daar alleen over wil nadenken als die vraag vanuit het beroep zelf komt. Wat let ons om een of twee beroepsvissers te zoeken die daar voor open staan. Wat let ons om samen met hen een goed en strak plan op papier te zetten dat mogelijk als voorbeeld kan dienen voor andere beroepsvissers? Niets toch? Maar het moet wel gebeuren!

Uit alles is gebleken dat de hengelsport in staat is in korte tijd het nodige tegenwicht te geven. Dit mede dankzij de handtekeningenactie van Beet, het nodige werk achter de schermen verricht door de NVVS, de vele persoonlijke e-mails die u, beste lezer van Total Fishing, naar de politiek heeft gestuurd, de brieven van de groothandel en winkeliers, de specialistengroepen, andere sites en alle andere mensen die zich anoniem hebben ingezet.

De e-mailactie wordt opgeschort, evenals de andere acties die we nog in petto hadden. Het aanbieden van handtekeningen door Pieter Storms gaat ook tijdelijk in de ijskast. Hij heeft ons toegezegd onmiddellijk in actie te komen wanneer we een beroep op hem doen.

We krijgen nu een herkansing. Laten we daar vooral snel, fris en professioneel op reageren. Alleen dan ziet de toekomst er voor iedereen die met de sportvisserij te maken heeft goed uit.

Namens de redactie
Henk Simonsz


 ANDEREN LAZEN OOK

image description
Van oost naar west nr.2
Willem Moorman -
image description
Hoe werkt het Preston ICS System?
Willem Moorman -