Gedragscode voor karpervissers

Gedragscode voor karpervissers

De Karperstudiegroep Nederland (KSN) bestaat al sinds 1974, maar is sinds bijna een jaar een officiële vereniging. De doelstellingen bestaan onder andere uit het bevorderen van de karpervisserij in de ruimste zin van het woord, het beschermen en behartigen van de belangen van de karpervisserij en het bevorderen en uitdragen van een ecologisch verantwoord karperbeheer.
De KSN heeft haar gedragscode voor karpervissers gelanceerd. Deze gedragscode kan als leidraad dienen voor iedere zichzelf en collega’s respecterende karpervisser. Daarom is het belangrijk dat de gedragscode een breed draagvlak creëert binnen sportvissend Nederland en België en zelfs Europa.

KSN-gedragscode
1. Toon respect voor eenieder en zijn eigendom.
2. Veroorzaak geen overlast.
3. Toon respect voor de natuur.
4. Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij de gemeente, politie of hengelsportvereniging.
5. Zorg dat je beschikt over alle benodigde vergunningen.
6. Vis alleen met visveilige systemen.
7. Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat.
8. Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen.
9. Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak.
10. Zet de karper terug in het water waarin je hem hebt gevangen.


Meer informatie over de KSN vind je in de rubriek “Org/Clubs” op Total Fishing.


Een prachtige rijenkarper, geschilderd door kunstschilder Remko van den Berg

Voor meer info over de schitterende schilderijen van Remko: remko.berg@planet.nl