Boilievormen

Boilievormen

Door Leon Derksen

Al geruime tijd is de boilie het aas bij uitstek om karpers te vangen. Dit is op zich niet bijzonder gezien de mogelijkheden die er zijn bij het vissen en bereiden van dit karperaas. Werd er in de beginjaren vooral geëxperimenteerd met verschillende ingrediënten. De laatste tijd komen we ook steeds vaker artikelen en of voorbeelden tegen over verschillen in uiterlijk van de boilie. Als we aan boilies denken gaat de gedachte in het algemeen nog steeds uit naar een ronde gekookte deegbal. Toch leent juist de boilie zich uitstekend om zich in een afwijkende vorm te laten gebruiken.

Veelal is de gedachte achter deze afwijkende vorm de dressuur doorbrekende eigenschap. Of dit inderdaad het geval is laat zich moeilijk bewijzen. Ik heb in ieder geval nooit een verschil kunnen bemerken in vangkracht tussen een ronde dan wel een afwijkende vorm boilie. Feit is in ieder geval dat er bij de bereiding vrij eenvoudig een afwijkende vorm gemaakt kan worden. Welke naast enkele nadelen ook zeker enkele voordelen kunnen bieden. Het is dus raadzaam om eerst goed na te denken waarom een afwijkende boilievorm wenselijk zou zijn. Daarnaast in welke specifieke situatie dit aas ingezet zal gaan worden. Terugkomend op de oervorm van de boilie kunnen we stellen dat deze ronde vorm niet zomaar is ontstaan. In situaties waarbij de aan te voeren stek op een wat grotere afstand ligt laat de ronde boilie zich probleemloos ver en zuiver wegzetten middels werppijp of katapult. Niet ronde vormen hebben nogal eens de neiging om behoorlijk van koers af te raken. Dit afzeilen moeten we zeker niet onderschatten. De niet ronde boilies zeilen vaak alle kanten op behalve de gewenste en hoe groter de te overbruggen afstand is des te groter de uiteindelijke afwijking in richting. Verder is het zo dat bij de introductie van de boilie als karperaas al diverse hulpmiddelen op de markt zijn gebracht die het “vaak” vervelende boilies draaien toch iets makkelijker maken. Deze hulpmiddelen zijn destijds speciaal ontwikkeld om de boilie een ronde vorm mee te geven (dat met dezelfde hulpmiddelen ook alternatieve vormen te maken zijn kom ik later op terug). In de meeste gevallen is de ronde vorm dan ook nog steeds een prima vorm voor ons karperaas. Waarom dan toch een artikel over afwijkende boilievormen. Zelf ben ik er min of meer bij toeval achter gekomen dat bepaalde zeer grove mixen zich makkelijker laten verwerken door een kleinere diameter deegworst op een boilieplank met een voor de worstmaat grotere diameter te gebruiken. De hierdoor ontstane boilies waren in mijn geval weliswaar niet geheel rond, toch waren deze nog prima te gebruiken. Dit voorval heeft zich alweer enkele jaren geleden afgespeeld. De jaren daarna ben ik bewust wat variaties gaan uitproberen. Wel altijd met een bepaalde gedachte. Prettige bijkomstigheid is dat in veel gevallen blijkt dat het maken van niet ronde boilies makkelijker en sneller gaat dan de ronde boilies. Is het niet noodzakelijk om het aas over grote afstand te verplaatsen (of kan het middels uitvaren) kunnen we eindeloos variëren in boilievorm. Het grote voordeel is dat we het aas zodanig kunnen vormgeven dat het past in een bepaalde situatie. Wat te denken van het bevissen van stromend water of het bevissen van een schuin aflopend talud. Het mag duidelijk zijn dat in dergelijke situaties het ronde aas makkelijker weg zal rollen van de aangevoerde stek dan bijvoorbeeld een afgeplat aas. Hoe maken we nu bewust een aas met een andere vorm. De mogelijkheden zijn legio en bovendien heel simpel. Mocht je in het bezit zijn van een boilieplank, kan er door gebruikmaking van verschillende worst diameters op één plank al heel wat verschillende vormen gemaakt worden. De verschillende worstdiameters worden verkregen door verschillende spuitmondjes op de deegspuit of worstmolen te gebruiken. Deze worsten dienen wel altijd kleiner te zijn dan de maat van de boilieplank.

‘Verschillende boilievormen op een rijtje’


Op bovenstaande foto van de boilieplank is duidelijk te zien dat slechts door het aanpassen van de diameter van de deegworst verschillende boilievormen op één plank ontstaan. Boilievorm 1:
De ronde vorm is ontstaan door een voor de boilieplank juist gekozen diameter deegworst te gebruiken. Door de bovenplank met een wrijvende beweging over de worst te verplaatsen ontstaat de ronde vorm. Dit is de oorspronkelijke en dus gebruikelijke manier om de boilies te vormen. Boilievorm 2:
Afgeplatte enigszins vierkante boilievorm. Deze is verkregen door een voor de boilieplank juist gekozen diameter deegworst te gebruiken en nu alleen de boven plank te gebruiken om de worst als het ware door te snijden. De wrijvende beweging blijft hierbij dus achterwege. Boilievorm 3:
Cilindervormige boilie. Dit is het resultaat als we een kleinere diameter deegworst gebruiken dan de diameter van de boilieplank. Door ook hier een wrijvende beweging te maken met de bovenplank ontstaan de cilindervormige boilies. Hoe kleiner de diameter van de worst hoe extremer de cilindervorm tot uiting komt. De nummers 4 tot en met 6 zijn varianten op de eerste drie, verkregen door slechts de diameter van de deegworst te veranderen. Ook zonder boilieplank kunnen we ons aas een bepaalde vorm meegeven. Door het deeg met een deegroller tot een flinke pannenkoek uit te rollen en vervolgens met een mes in gelijke stukken te snijden. Hierdoor krijgen we kubusvormige boilies. Door een deegworst aan plakken te snijden ontstaan er schijfjes die, wanneer niet al te ver uit de kant wordt gevoerd, het prima doen op stromend water. Al met al niet erg moeilijk om “het” karperaas bij uitstek in een afwijkende vorm te maken. En eenmaal hiermee bezig geweest, zal blijken dat er nog veel meer mogelijk is middels vaak slechts een kleine aanpassing. Daarnaast is het ook mogelijk de structuur en werking van het aas te beïnvloeden door met de kooktijd en de wijze van koken te gaan experimenteren. Hier zal ik wellicht een volgende keer dieper op in gaan.

‘Soms kan een afwijkende vorm bepaalde voordelen bieden’

‘Genieten van een goede zomerstek’