Betaalwateren

Betaalwateren
bericht KSN


Betaalwateren zijn een ‘hot item’ binnen de huidige karpervisserij. De KSN-definitie van een betaalwater is:
- Een afgesloten viswater, in bezit of beheer van een bedrijf, dat als belangrijkste oogmerk het maken van winst heeft (commerciële uitbating). Er moet van tevoren worden geboekt, vaak tegen gedeeltelijke vooruitbetaling en er mag meestal alleen op vastgestelde stekken worden gevist. Tevens dient men zich aan de door de eigenaar/beheerder vastgestelde gedragsregels te houden. Meestal zijn er ook enige voorzieningen aanwezig in de vorm van een toilet, douche of wasgelegenheid, soms ook zijn er enkele huisjes te huur en is er een (beperkte) horecagelegenheid aanwezig.
- Een bij een bungalowpark aanwezig of aanpalend afgesloten viswater waar het mogen vissen bij de huur van de huisjes is inbegrepen. Zoals het zich laat aanzien schort er, met name op het gebied van karperbeheer, nogal eens wat aan betaalwateren. Dit is voor de Karperstudiegroep Nederland (KSN) reden deze wateren in Nederland, België en Frankrijk te inventariseren en te gaan beoordelen.


Bij betaalwateren zit er veel kaf onder het koren. Door het inventariseren van deze groep wateren hoopt de KSN in de naaste toekomt de karpervisser een goed advies hieromtrent te kunnen geven.

De KSN beoogt hiermee inzicht te verkrijgen in het beheer van betaalwateren in genoemde landen. Met behulp van deze informatie kan de KSN karpervissers beter adviseren bij het kiezen of juist het vermijden van bepaalde betaalwateren. Daarnaast kan zij exploitanten wellicht adviseren over verantwoord karperbeheer. Voorzichtigheidshalve is de KSN in haar schaarse uitingen op dit vlak, vooralsnog van een “nee, tenzij” benadering rond betaalwateren uitgegaan. Om tot een objectieve beoordeling te komen zal aan de eigenaren/beheerders/agenten van betaalwateren worden gevraagd per water een enquêteformulier in te vullen. Tevens worden de gegevens uit de reclamefolder en van de internetsite van die wateren hierbij betrokken.
In te vullen gegevens op het enquêteformulier zijn onder andere:
Oppervlakte - gemiddelde diepte - bodemgesteldheid - begroeiing - karperbestand - karperbiomassa in kg per ha - bestand aan overige witvissoorten - overige witvisbiomassa in kg per ha - herkomst van de karpers - beheer van de karpers - aantal vaste visstekken - prijs - gedragsregels. Aangezien het verzamelen van deze gegevens veel werk is, kan de uitkomst van de enquête pas over ruim een jaar worden verwacht. Tot die tijd zal de KSN haar “nee, tenzij” benadering voortzetten.

ANDEREN LAZEN OOK