Vraag & Aanbod voorwaarden

Voorwaarden plaatsing bericht

Geachte sportvrienden,

Vraag/Aanbod/Discussie is een zeer populaire en veel bekeken rubriek, waar al heel wat hengelsportmateriaal, kunstaas, hengels boeken, boten enz. enz. te koop zijn aangeboden én verkocht. Het grote aantal sportvissers dat dagelijks een rondje langs deze levendige marktplaats en discussieplatform in één maakt, is enorm.
Ook zijn er reeds heel wat misstanden binnen de sportvisserij en/of het beroep, via deze rubriek aangekaart. Dit heeft zijn uitwerking dan ook niet gemist, want nooit eerder in de historie van de hengelsport, werd de sportvisser en zijn bestuurders zó snel en zó volledig geïnformeerd.
Daarnaast worden in deze rubriek allerlei vragen gesteld aan collega vissers; van aasvoering, techniek tot ervaringen in het buitenland. Het aantal reacties op deze vragen ligt hoog en de wil om elkaar te helpen in deze rubriek staat op een zeer hoog peil. Ook zijn er zelfs al verschillende vissers die via T.F. een vismaat hebben gevonden. Kortom, deze rubriek voorziet in een duidelijke behoefte, is snel, zeer gevarieerd en altijd leuk om even te lezen.

Er zijn verschillende redenen te bedenken die het succes van deze rubriek verklaren, maar de belangrijkste is zeer waarschijnlijk toch wel de laagdrempeligheid. Registratie is niet nodig en iedereen kan in principe zijn of haar verhaal kwijt. Daardoor komen er ook zaken naar voren die anders zeker verborgen zouden blijven. Ook maakt T.F. geen gebruik van cookies en worden er geen ip-gegevens van de bezoekers bewaard, laat staan gebruikt voor spam of verkocht aan derden.

Hoewel de inzenders zelf verantwoordelijk blijven voor hun berichtgeving, vereist e.e.a. echter wel een zeer strakke “begeleiding”. Zou dat niet gebeuren loopt het al snel uit de hand. Een kleine groep bezoekers kan voor iedereen de sfeer volledig bederven. Vandaar ook dat alle berichten eerst in een buffer terecht komen en daar stuk voor stuk, 7 dagen per week, door iemand van de redactie van T.F. worden gecontroleerd. Het onderwerp of bericht is niet ter zake dienende, maar de inhoud wordt wel getoetst aan een aantal ijkpunten en wel die van de normale, binnen de maatschappij gangbare, fatsoensnormen. Voldoet het bericht niet aan deze norm, wordt het definitief verwijderd en dus niet geplaatst. Dat u uw bericht niet terug kunt vinden in de rubriek, kan ook liggen aan het feit dat er foutieve handelingen zijn verricht bij het versturen of dat u het bij een ander bericht plaatste dan u eigenlijk wilde en het daardoor niet terug te vinden is. Hieronder enkele redenen waarom een bericht niet geplaatst wordt;

Berichten/foto’s met een beledigende, kwetsende, discriminerende, grove of gore inhoud. Berichten/foto’s die auteurswettelijke bescherming genieten, anders dan van de inzender. Ook berichten van z.g. sportvissers die bij voortduring andere sportgenoten uiterst negatief benaderen, belachelijk maken, kleineren, zich vijandig opstellen of de sfeer op andere wijze in deze rubriek voor de rest van de lezers bederven, worden verwijderd. Ook oproepen tot geweld en vernielingen tegen derden worden niet geplaatst. Onderschat de impact van een bericht in deze rubriek dan ook niet en plaats daarom geen ongenuanceerde en niet controleerbare beschuldigingen. Ook tegenstanders van de sportvisserij lezen mee!

Commerciële sites promoten is niet toegestaan, tenzij er een duidelijk samenwerkingsverband is tussen de betreffende adverteerder en Total Fishing. Een uitzondering is als het posten van een URL juist erg zinvol is in de betreffende context. Meerdere vragen alleen maar beantwoorden met verwijzigingen naar andere sites is eveneens niet toegestaan. De vragensteller komt naar deze rubriek om hier een antwoord te krijgen.

Ons uitgangspunt is dan ook dat de rubriek Vraag/Aanbod/Discussie moet blijven, zoals hij oorspronkelijk bedoeld is. Een gezellige, altijd interessante, no nonsense rubriek waar sportvrienden met een gezamenlijke passie, op een leuke en informatieve manier met elkaar kunnen communiceren. Waar iedereen zijn vraag kan stellen, want u weet het; de enige domme vraag is die waarmee u rond blijft lopen! Deze rubriek staat open voor een ieder die zich in deze stelling kan vinden. De redactie gaat via deze rubriek niet in discussie over al dan niet plaatsen e.d. Vragen omtrent bovenstaande kunt u altijd stellen via info@totalfishing.nl

Met vriendelijke groet,

Uw Total Fishing redactie

Tenslotte: Total Fishing verklaart geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste berichten en of foto’s. De beheerders behouden zich het recht voor om berichten zonder opgaaf van redenen , te verwijderen, dan wel aan te passen. De eindgebruiker blijft hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).