Beroeps IJmuiden
Okay ten eerste wil ik even aangeven dat ik niet het soort type ben om continue hierover te klagen en al helemaal niet in forums,maar wat ik afgelopen weekend zag bij IJmuiden sloeg alles.

De plaatselijke beroepsvisser van IJmuiden heeft zijn netten heel strategisch voor het Spui en op nog een aantal stekken geplaatst en heb hem deze letterlijk meerdere malen zien legen. Hieruit kwamen niet alleen heel veel zeebaarzen, maar nog erger..zeeforellen. Werkelijk alle zeeforellen werden meegenomen. En dat het echt zeeforellen waren werd bevestigd omdat hij heel trots riep naar iemand aan de kant dat hij mooi zeeforellen had gevangen.

Ik zet werkelijk altijd alle zeebaarzen en zeeforellen onbeschadigd terug omdat ik mij aan de de regels wil houden. Maar waar zijn de regels voor zo'n beroeps? Hoe kunnen wij trekvissen ooit een kans geven als zo iemand alle koppen inslaat van beschermde vissoorten. nooit zullen de ze vissen meer de paaigronden halen. En nu zullen heleboel mensen zeggen dat het vissen zijn uit Denemarken, maar dit is niet altijd waar aangezien ik de afgelopen jaren ook wel eens tegen gekleurde vissen aanloop aan zee.

We leggen dure vistrappen aan, visliften en bouwen mega constructies zodat trekvissen kunnen migreren, maar aan de andere kant van de passage zwemmen ze met hun kop in een staand want.

Ik ben niet geheel tegen beroepsvisserij (wel op het binnenwater) en ik begrijp dat er wel eens een migrerende vis zal sneuvelen, maar dit alles is gewoon absurd. Ik heb ook niet meer gevist omdat mijn maag ervan omdraaide.

Wij hebben inmiddels een melding gemaakt bij de NVWA en ik hoop door dit bericht met jullie te delen dat iedereen dit ook zal doen.

Ik denk toch echt dat we dit probleem met z'n allen moeten gaan aanvechten. Laten wij sportvissers als voorbeeld optreden en ons kenbaar verzetten tegen dit soort wanpraktijken!
Bezorgde Sportvissers, onbekend, 05/02/2017

REAGEER

Gravatar
eric
.oirschot

Misschien een patitie opzetten?

  • 2 years and 2 months geleden
Gravatar
Ben
.Velserbroek

@Zeebaarsvisser

Ik zie dat je vrienden met hand en tand verdedigt, en ja ik heb niet de illusie dat er onder de sportvissers alleen maar nette lui zijn. Ik kom er ook wel eens een paar tegen op de pier waar ik niet naast wil staan. Natuurlijk is jou vriend wel een hele nette meneer die geen vlieg kwaad doet. Dat hoeft hij ook niet want dat regel jij wel even dus. Echt een goeie vriend dus....
Helaas heb je de schijn een beetje tegen, door dat je alle verhalen van de sportvissers meteen naar het rijk der dikke duimen verwijst en alles wie en wat er ook geschreven word afdoet als kul en laster. Zelf weet je heel veel stellingen en meningen te noteren maar met echt bewijs kom je ook niet. Het enige dat je weet te zeggen is dat het zo'n goedwillende man is waarna je met wat bedreigingen naar de sportvissers komt die zich trouwens zo hier en daar ook niet echt inhouden, wat ik zeer betreur maar ook niets aan kan doen.
Zo ben ik best benieuwd hoe het zit met die foto's die verwijderd zijn. Niet dat jij dat natuurlijk weet, je weet niet alles.
Ook ben ik benieuwd naar de berichten van sportvisserij Nederland die blijkbaar weten van de voor jou niet bestaande problemen in IJmuiden, of wil je zeggen dat ook die maar onzin verzinnen.
Ik zoek nog even verder op de site van het ministerie en kom zo iets tegen;
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/12/13/visquota-2018-meer-haring-kabeljauw-en-tarbot
Paling en zeebaars
Het akkoord over de visquota omvat ook nieuwe maatregelen gericht op paling en zeebaars, twee vissoorten waarvan de populatie kritiek is. Ten aanzien van paling is afgesproken dat er met ingang van volgend jaar tijdens de paaiperiode (3 maanden) niet op aal mag worden gevist. Hiermee krijgt de aanpak die Nederland al enkele jaren met succes hanteert nu in de rest van Europa navolging. Het eerder voorgestelde totaalverbod op palingvisserij in kustwateren is daarmee van de baan. (Dit is wel een beetje onzin, de paling trekt naar de Sargassozee al waar er gepaard word, bedoeld word blijkbaar de periode dat de aal schier word en gaat trekken naar zee. Ben)
Voor zeebaars hebben de Europese visserijministers afgesproken dat de vangst volgend jaar sterk wordt beperkt. Over de volle breedte (trawlers, staand want-visserij en de haken-en-lijnen-methode) mag er gemiddeld 60% minder zeebaars worden gevangen dan in 2017. Voor de recreatieve visserij geldt vanaf 1 januari dat alle gevangen zeebaars moet worden teruggezet in zee.
(hier word het rechtsgelijkheidsbeginsel overboord gezet en word er gekozen voor geld (beroeps) boven recreatief vissen . Ben)
Dus de beroeps visser mag 60% mindervangen en de sportvisser mag wel vangen maar niets mee nemen. Nou doet zich het rare verschijnsel voor dat de zeebaars stand vanaf 1990 een gestage groei doormaakten. Werd er voor 1990 eigenlijk geen zeebaars gevangen voor de Nederlandse kust rond het jaar 2000 begon het echt een leuke Sportvis te worden en begonnen sportvissers er gericht op te vissen. De beroepsvissers volgden al snel en vanaf 2010 liep de populatie in onze kustwateren ineens terug. De beroepsvissers waren goed voor enkele tonnen aan Zeebaars per boot. Maar volgen jou opinie zijn de sportvissers hier de schuld van niet de beroepsvissers. En rechtsgelijkheid telt alleen voor mensen die er geld aan verdienen en de sportvissers moeten dus niet zeuren, toch @zeebaarsvisser?
Misschien wil je weten waar deze cijfers vandaan komen omdat je mij dan als leugenaar gaat uitmaken, zie hier; https://www.wur.nl/upload_mm/b/3/0/6bc2c604-046b-473a-bbab-098686edf184_46. Mogelijkheden extensieve kweek zeebaars.pdf
“Naast wildvang wordt er hoofdzakelijk in het Middellandse zeegebied al enkele decennia zeebaars gekweekt, voornamelijk in kooien op zee. Sinds 1990 nam de mondiale jaarlijkse productie gestaag toe tot 161.000 ton in 2013 (Website FAO). De Europese wildvang zat de afgelopen jaren rond de 4.000 ton/jaar (ICES, 2013).”

https://www.visned.nl/thema/aanlandplicht;
ACHTERGROND
DE AANLANDPLICHT IS DOOR DE EU AANGENOMEN WETGEVING (ARTIKEL 15 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VISSERIJBELEID) DIE HET VISSERS VERBIEDT OM ONGEWENSTE BIJVANGST TERUG TE GOOIEN IN ZEE. ALLE VIS MOET WORDEN AANGELAND. HET GAAT DAARBIJ OM ONVERKOOPBARE, TE KLEINE VIS OF VIS WAARVOOR DE VISSER GEEN QUOTUM HEEFT (CHOKE SPECIES). DE WET IS BEDOELD OM VERSPILLING TERUG TE DRINGEN DOOR VISSERS TE DWINGEN OM TE INVESTEREN IN MAATREGELEN DIE DE BIJVANGST BEPERKEN. VAN DE OVERHEID MAG DE BIJVANGST WORDEN VERWERKT TOT BIJVOORBEELD VISMEEL, MAAR ONDERMAATSE VIS MAG NIET AAN DE CONSUMENT WORDEN VERKOCHT..
Aanlandplicht 2018:
Met ingang van 1 januari 2018 mogen bij gebruik van onderstaande tuigen/maaswijdtes de navolgende soorten niet meer teruggegooid worden:
• Boomkor/puls 80 – 119 mm: tong, kabeljauw, wijting, schelvis, zwarte koolvis, Noorse kreeft en Noordse garnaal;
• Bij boomkor gebruik Belgisch paneel: wel ondermaatse tong registreren, hoeft niet te worden aangeland.
• Boomkor/puls 120 mm+: tong, schol, kabeljauw, wijting, schelvis, zwarte koolvis, Noorse kreeft en Noordse garnaal;
• Twinrig/fly shoot 80 – 99 mm: tong, kabeljauw*, wijting*, schelvis, zwarte koolvis, Noorse kreeft** en Noordse garnaal;
• Twinrig/fly shoot 100 mm+: tong, schol, kabeljauw, wijting, schelvis, zwarte koolvis, Noorse kreeft en Noordse garnaal;
• Staandwant
(kieuw, schakel en warnetten): tong, kabeljauw, wijting, schelvis, zwarte koolvis, Noorse kreeft en Noordse garnaal.
* In IVc (Zuidelijke Noordzee) geldt dat in Twinrig/fly shoot 80-99 mm ondermaatse kabeljauw en wijting terug gezet mag worden, discards wel registeren.
** In ICES-gebied IV (Noordzee) geldt dat in Twinrig/fly shoot met maaswijdte 80 – 99 mm Noorse kreeft terug gezet mag worden, discards wel registreren.
Opvallend is dat de ondermaatse zeebaars hier niet genoemd word maar wel door de IJmuiden62 word meegenomen en aangeland..
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/410734
2.5 Aanlandingen vanuit de recreatieve visserij In het ICES advies staat dat vangsten in de recreatieve visserij aangemerkt worden als substantieel maar dat deze niet precies gekwantificeerd kunnen worden. Er is ingeschat dat in 2012 de jaarlijkse vangsten (aanlandingen en teruggooi) door Frankrijk, Engeland, Nederland en België in totaal uitkwamen op 1500 ton. Andere inschattingen worden genoemd in van der Hammen en de Graaf (2015) en ICES (2015b); voor de Nederlandse recreatieve zeebaarsvisserij is deze in 2010-2011 ingeschat op 138 ton en in 2012-2013 op 229 ton (ICES 2015b Tabel 2; Van der Hammen en de Graaf 2015, tabel 4-7). In vergelijking met de commerciële zeebaarsvisserij in deze jaren van respectievelijk 395 en 376 ton in 2011 en 2012 betekent dit dat de recreatieve vangsten tussen de 26% en 38% uitmaken van de totale aanlandingen.
Veel vis beschermende maatregelen worden door de sportvissers betaald via hun bijdrage aan de vispas en belasting. Als dan een beroeps visser vergunning heeft om op die plekken waar word gestreefd naar bescherming van de vis een vergunning krijgt om te vissen dan mag hij daar vissen wettelijk gezien maar is dat ook maatschappelijk gewenst? Ik begrijp dat de arme visser op de ijm62 een goede man is die alleen maar het beste wil, en dus graag zijn beste beentje voor zet om de door de sportvissers betaalde maatregelen te respecteren. Dus zal hij dit jaar de vergunning om bij de spuisluizen van IJmuiden geen netten meer neer te zetten gaan inleveren?
Ga jij hem daar een beetje bij helpen?
Welnu @zeebaarsvisser dingen om over na te denken, en misschien weet je hier en daar een niet dreigend antwoord te formuleren.

  • one year and 9 months geleden
Gravatar
Jan
.Groningen

Beste Sportvissers.
Wij zijn al jaren sponsor van de beroepsvisserij. Veel betalen en weinig halen. Zeg je lidmaatschap bij de federaties op en doe gewoon alleen nog zeevisserij. Hier heb je niks voor nodig, en wat de zeevispas betreft dit geld gaat ook in de grote pot. Zet je schrap tegen deze organisaties wil je wat bereiken. Alle vissoorten worden immers mee genomen met toestemming als zijnde bijvangst. Wij mogen op een meerdaagse vistocht slechts 20 kilo gestripte kabeljauw mee nemen en hier word dan al mee aangegeven dat de sportvisserij de kabeljauw stand kapot maakt. Kijk eens naar de vangsten van de glasaal in eigen land die naar de kwekerijen gaat. Alles draait immers om het geld. Als we op de Eems 2 bootjes aan elkaar knopen een Duitse en een Nederlandse en er komt controle door de overheid en we zouden allebei paling aan boord hebben heeft de onder Nederlandse vlag varende boot een proces verbaal en de Duitser mag ze gewoon meenemen. Daarvoor zitten we in de EU? Ga zo maar door er zijn zo veel voorbeelden van. Stoppen in het binnen water en leg plat die zooi. Ik denk dat de Federaties dan pas wat gaan doen eerder gebeurt er niks. Nederlandse garnalen kotter mochten niet op de Duitse kant vissen. Nu de Nederlandse kotters uit gekocht zijn en in de sanering gegaan zijn vissen de Duitse garnalen kotters je de toppen van de hengel af als je aan de kant van de Eems zit te vissen. Er zijn voorbeelden van aso gedrag te over. NVVS doe eens wat voor je leden, niet alleen geld incasseren, maar treed eens op tegen deze manieren en doe eens wat van je word verwacht doe wat voor de leden en maak er geen sponsoren van voor de broodvissers.

  • 4 months and 2 weeks geleden
Gravatar
wim van tilburg
.oss

Ik ben het geheel eens met boven geschreven brief waar zijn wij als sportvisser hoe ver gaan onze verplichtingen ons word verboden om bepaalden vissen terug te zetten laat staan 1 of 2 vissen in ons bezit mogen hebben

  • 3 months and one week geleden