Water Natuurlijk wint waterschapsverkiezingen!

Persbericht Sportvisserij Nederland

Water Natuurlijk wint waterschapsverkiezingen!

Uit de voorlopige uitslagen op 29 november blijkt dat Water Natuurlijk met ruime voorsprong de
waterschapsverkiezingen heeft gewonnen. Liefst 101 zetels van de totaal 502 zetels binnen alle 26 waterschappen wist de partij te winnen. Hiermee staat Water Natuurlijk ruim vóór gevestigde politieke partijen als CDA, PvdA en VVD
.

De acties (500.000 oplage Hét VISblad, 600.000 flyers, 50.000  e-mails, websites, persberichten) vanuit Sportvisserij Nederland ter ondersteuning van de verkiezingscampagne waren een groot succes. Door sportvissers werd in grote getale gestemd. Bijna alle sportvisserijkandidaten werden met voorkeursstemmen gekozen en ook veel stemmen gingen naar de nummer 1 op de lijst van Water Natuurlijk. Het blijkt dat sportvissers betrokken zijn, dat zij willen opkomen voor hun belangen, en dat zij met zijn allen een front kunnen vormen. Criticasters van Water Natuurlijk hebben wat betreft de verkiezingen hun ongelijk gekregen.

Graag bedankt Sportvisserij Nederland alle hengelsportorganisaties voor hun medewerking en vooral alle sportvissers die op de (sportvisserij)kandidaten van Water Natuurlijk hebben gestemd.

Er is weer een stap gezet naar een krachtiger maatschappelijke positie voor de sportvisserij en een sterkere regionale inbreng via de waterschapsbesturen. Nu zullen de gekozen kandidaten het in de waterschapspraktijk moeten gaan waar maken. Een waterbeheer gericht op veiligheid, maar ook meer ruimte voor natuur en recreatie. Sportvisserij Nederland en de regionale hengelsportfederaties zullen hen hierbij ondersteunen.

Alleen door samenwerking en krachtenbundeling kunnen we als sportvisserij veel bereiken. Sportvisserij Nederland staat hierbij vooraan: voor de sportvissers en de vis in ons land.