Volkerak-Zoommeer het nieuwe visplan

Volkerak-Zoommeer het nieuwe visplan   

Door Stef Jansens

Het Volkerak-Zoommeer, wie kent het niet? NKS- water van weleer, maar tegenwoordig vooral bekend om haar grote snoeken. Maar hoe lang blijft dat nog zo? Moeten we ons zorgen maken? De visstand is duidelijk aan het veranderen, vooral snoekbaarsaantallen nemen af. Tijdens de presentatie van het nieuwe visplan voor het Volkerak is de conclusie dat de economische waarde van sportvisserij in Nederland door de politiek niet gezien wordt

Het visrecht van dit water is van de staat, om aanspraak te maken op dit visrecht moet een visplan ingediend worden. Zo’n visplan is vier jaar geldig, het oude visplan loopt dit jaar af. Reden voor Sportvisserij Zuid-West Nederland om een nieuw visplan te schrijven, waar op Facebook behoorlijk wat commotie over ontstond.

De locatie van deze informatieavond, geschikter kan niet!
De locatie van deze informatieavond, geschikter kan niet!

Mede dankzij de inzet van Robert-Paul Wolters, regio voorzitter zuidwest van de Snoek Studie Groep (SNB), is er een avond georganiseerd waar Sportvisserij Zuid-West Nederland haar nieuwe visplan met betrekking tot het Volkerak presenteerde. Robert-Paul tekende op Facebook openlijk protest aan tegen dit nieuwe visplan waarop Sportvisserij Zuid-West Nederland besloot een informatieavond te organiseren.

Robert-Paul levert ingezamelde handtekeningen tegen dit visplan in.
Robert-Paul levert ingezamelde handtekeningen tegen dit visplan in.

Jaap Quak (project manager bij Sportvisserij Nederland) opende deze avond met een stukje historie van het Volkerak. In het kort de hoofdpunten van zijn verhaal.

QUaa
Een klein stukje historie van het Volkerak-Zoommeer.

Nadat het Volkerak afgesloten werd van het zoute water, werd het zoet, glashelder, vis- en plantenrijk. De situatie sloeg plots om, het water werd enorm troebel. De visstand floreerde, er zat enorm veel voedsel in het water. Het water werd té voedselrijk, hierdoor nam de hoeveelheid blauwalg explosief toe.

Als tegenreactie kwam het voorstel om het Volkerak te verzilten, om blauwalg tegen te gaan. Blauwalg houdt namelijk niet van zout water. De waterkwaliteit moest beter in verband met de Kaderrichtlijn Water. Hierdoor was men verplicht de waterkwaliteit te ‘verbeteren’. De Kaderrichtlijn Water is een Europese afspraak over een te behalen waterkwaliteit met een einddatum. Oftewel; voor een bepaalde datum moet een vastgestelde waterkwaliteit behaald worden.

Het Volkerak is een water waar lastig onderzoek naar de visstand te doen is in verband met grote dieptes en ondieptes, hierdoor is de visstand dus nauwelijks in kaart te brengen. De Quaggamossel doet zijn intrede, deze superfilterfeeder verarmt het water, ze filteren het water meer dan gewenst. Deze exoot vermeerdert zich explosief en is lastig te bestrijden. De quaggamossel is geen interessante voedselbron voor vogels en vissen. De quagga is dikker van schelp en bevat bovendien minder energie dan de driehoeksmossel.

De toekomst van het Volkerak is onzeker, voor iedereen. Hoe de situatie zich gaat ontwikkelen valt niet te voorspellen. De schuld van de achteruit hollende visstand op het Volkerak moet niet alleen bij beroeps- en sportvissers gezocht worden, de beschuldigende vinger wordt voorzichtig naar de quaggamossel gewezen. Het visrecht van het Volkerak is van de staat; sportvisserij Zuid-west Nederland en de binnenvissers dienen gezamenlijk een visplan in, dit om het visrecht te verkrijgen.

Eens toestemming is verkregen mag er over een periode van vier jaar volgens dat visplan worden gevist. Nu dient het vierde visplan zich aan, dat is geldig van 2016 t/m 2020. 


Vroeger een bekend gezicht in de zomer op het Volkerak.
Vroeger een bekend gezicht in de zomer op het Volkerak.


Visplan
Na de intro van Jaap Quak vervolgde Wim de Vries (directeur Sportvisserij Zuid-West Nederland en belangenbehartiger benedenrivierengebied) het verhaal. Hij deed het nieuwe visplan uit de doeken. Dit visplan is geschreven op basis van gegevens die in 2008 verzameld zijn. Deze gegevens zijn afkomstig van speciale vergunninghouders.

In het visplan is opgenomen dat om snoekbaars mee te mogen nemen een speciale vergunning benodigd is die men verplicht tot het bijhouden van vangsten. Met deze verzamelde gegevens in het achterhoofd is een nieuw visplan geschreven.

Wim de Vries aan het woord over het nieuwe visplan.
Wim de Vries aan het woord over het nieuwe visplan.

Hoofdpunten nieuw visplan
Er geldt een minimum- en maximummaat voor snoekbaars, te weten: 42 en 75 centimeter. Beroepsvissers mogen eventuele bijvangst in de vorm van snoekbaars houden. De zegenvisserij mag worden uitgeoefend van 1 oktober tot 1 april. Het quotum voor brasem is vastgesteld op 100 ton per jaar en kan indien nodig jaarlijks bijgesteld worden.

Minimaal vijf keer per jaar worden onaangekondigde controles uitgevoerd door BOA’s, betaald door de beroepsvissers. Beroepsvissers houden al hun verrichtingen bij en meten bovendien een deel van hun vangst door zodat Sportvisserij Zuid West Nederland deze gegevens kan gebruiken.

da
Deze onderwerpen komen aan bod in het visplan.
erste dia
Een overzicht van de belangrijkste punten.


Het is positief te noemen dat Sportvisserij Zuid West Nederland een dergelijke avond heeft georganiseerd om de vragen bij haar achterban weg te nemen en de situatie te verduidelijken. De aanwezige hengelsportverenigingen en sportvissers hebben hun bezwaar tegen dit plan duidelijk gemaakt. De federatie heeft toegezegd iets met deze bezwaren te gaan doen, maar wat en wanneer is nog onduidelijk.

Er waren behoorlijk wat geïnteresseerden!
Er waren behoorlijk wat geïnteresseerden!

Het nieuwe plan is opgesteld aan de hand van gegevens die dateren uit 2008. Deze zijn nog uit de tijd dat de visstand heel erg goed was in het Volkerak/Zoommeer en zijn daarom dus niet representatief voor de huidige situatie. Voor het beroep moet dezelfde gesloten tijd gelden als voor sportvissers; dus vissen mag tot maart in plaats van tot april.

Er is in het onderzoek alleen data van de vangst gegevens van de vissers opgenomen die gebruik maken van de meeneemvergunning, iets wat maar een zeer kleine groep vissers is; 600 vergunningen in 2008 en 215 vergunningen in 2014.

Na deze avond valt te concluderen dat de economische waarde van sportvisserij in Nederland door de politiek niet gezien wordt. Als deze economische waarde erkent wordt, en de lobby voor de sportvisserij sterker wordt is er veel meer mogelijk.

 

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Peter dobbert door… naar 2023…
Willem Moorman -
image description
De Allrounder
Marc Borst -