image description

Vissterfte door droogte en zuurstoftekort (video)

Het warme weer van afgelopen tijd zorgt voor veel zomerpret, maar leidt helaas ook tot vissterfte. Door drooggevallen beken en vijvers of een tekort aan zuurstof in het water komen er een hoop meldingen van vissterfte binnen.

Gezien de weersvoorspellingen moet er ook komende dagen nog rekening worden gehouden met dit scenario. Zie je zelf een geval van (dreigende) vissterfte? Meld dit dan aan de betreffende waterbeheerder!

Zomersterfte is een (vaak plotseling) optredende vissterfte, veroorzaakt door slechte milieuomstandigheden die direct of indirect het gevolg zijn van extreem warm weer, al dan niet gevolgd door hevig onweer.

Minder zuurstof
De oplosbaarheid van zuurstof neemt af bij een stijgende watertemperatuur, waardoor wateren tijdens de zomer vaak minder zuurstof bevatten dan tijdens de winter. Als koudbloedig dier heeft een vis in de zomer echter een snellere stofwisseling dan in de winter, waardoor een grotere zuurstofbehoefte bestaat. Hierdoor kan juist in de zomermaanden een verlaging van het zuurstofgehalte snel tot problemen leiden.

De slechte milieuomstandigheden worden vaak als gevolg van de zuurstofconsumptie door bacteriën die organisch materiaal afbreken verder versterkt. Zomersterfte treedt dan ook meestal op in kleinere (vaak afgesloten) ondiepe wateren met een veen of modderbodem, waar bij de afbraak van bodemmateriaal veel zuurstof uit het water wordt verbruikt.
 
Om hengelsportverenigingen te helpen om zomersterfte te voorkomen, geeft Sportvisserij Nederland twee infobladen uit.
 
Download hier de infobladen, waarin je meer leest over zomersterfte en wat je kunt doen om het te voorkomen.
 

Sterfte door drooggevallen wateren
Daarnaast zorgt de droogte ook voor een boel ellende in verschillende beken in Nederland. Door een gebrek aan aanvoer van regenwater, komen veel beken droog te staan en blijven de vissen achter in ondiepe, zuurstofarme poeltjes. Met name kwetsbare vissen als de beekprik, elrits, beekdonderpad en rivierdonderpad zijn inmiddels al slachtoffer geworden van de droogte. Om aandacht voor dit probleem te vragen maakte Ravon het onderstaande, heftige filmpje.
Gelukkig komen veel sportvissers in actie en is er afgelopen tijd er op verschillende plaatsen in Nederland meegeholpen met het verplaatsen van vissen uit drooggevallen wateren. Zie je zelf vissen in nood in drooggevallen wateren of door een tekort aan zuurstof in het water? Twijfel dan niet en schakel de waterbeheerder (waterschap of gemeente), je hengelsportfederatie of hengelsportvereniging in! Rijkswaterstaat brengt de vissterfte landelijk in beeld, je kunt helpen door vissterfte te melden aan het Meldpunt Water (0800-0341).

ANDEREN LAZEN OOK

image description
IJsland 2020 voor de prijs van 2019!
Willem Moorman -
image description
Reglementen Skills and Stripes
Willem Moorman -