Verruiming sportvisserij mogelijkheden

Verruiming sportvisserij mogelijkheden.


Verzoek aan LNV tot aanpassingen Reglementen Visserijwet. Sportvisserij Nederland verzoekt het Ministerie van LNV in een brief tot een aantal wijzigingen in de Reglementen en Uitvoeringsregeling bij de Visserijwet.


Hiermee ontstaat een vereenvoudiging / verruiming voor de sportvissers, sanering van overheidsregels, meer decentrale verantwoordelijkheid en een vereenvoudiging voor de communicatie en handhaving.

In de brief wordt onder meer ingegaan op het gebruik van een schepnet, de gesloten tijd voor worm, het gelijk trekken van gesloten tijden voor snoek en baars en snoekbaars, het schrappen van minimummaten voor een aantal vissoorten, het opnemen van een aantal vissoorten als de roofblei en meerval in de Visserijwet.

Lees hier de volledige brief van Sportvisserij Nederland aan LNV (PDF).

Voordelen van de voorgestelde wijzigingen zijn:

     
  • Opheffen van thans onnodige regels, waardoor mogelijkheden voor de sportvisserij en het beheer worden verruimd;
  •  
  • Minder en éénduidiger regels, waardoor communicatie naar de sportvissers eenvoudiger en kansrijker kan plaatsvinden en het voor de sportvissers duidelijker wordt;
  •  
  • Eenvoudigere en daardoor betere controle en handhaving;
  •  
  • De verantwoordelijkheid voor de visstand komt op de juiste plek te liggen, namelijk bij de VBC’s. Als aansluitend op de Visserijwet voor bepaalde vissoorten nog beschermende maatregelen nodig zijn, dan kan de VBC die maatregelen nemen.

Sportvisserij Nederland is op dit moment in afwachting van een reactie van het Ministerie van LNV.


ANDEREN LAZEN OOK

image description
Pielen In Zwolle!
Willem Moorman -
image description
Als de vogeltjes fluiten, willen wij naar buiten.
Willem Moorman -