Vangstregistratie van roofvissen               (deel 1)

Vangstregistratie van roofvissen (deel 1)

Door Piet Driessen
   
Is het nuttig om zo veel mogelijk onze vangsten van snoek, snoekbaars en baars te registreren? Ik zal hierop een antwoord proberen te geven, maar wil vooraf al duidelijk maken dat registratie, als het goed gebeurd, zeker zin heeft om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de roofvis.

               

 

Begin 1990 ben ik begonnen met een uitgebreide registratie op poten te zetten. Wat werd zoal genoteerd? De vangdatum, het tijdstip, het aas, de lengte en de vangplaats. Dit deden we toen al met een achttal roofvisvissers, en het was leuk om hier af en toe een grafiekje van te maken. Achteraf moet ik constateren dat deze gegevens te summier waren om er daadwerkelijk conclusies aan te verbinden. Ook waren de wateren waar gevist werd, en de gegevens die daaruit voortkwamen te eenzijdig. Zo kunnen er in bepaalde perioden onderling behoorlijke verschillen ontstaan in de vangsten op verschillende wateren. In de winter kan het soms makkelijker zijn bij een paar aangename dagen vis op ondieper water te vangen dan op een grote diepe plas, wat je in eerste instantie niet zou verwachten. De weersgesteldheid speelt hierbij een grote rol. Daarom hebben we inmiddels het ‘weerbericht’ aan de vangstgegevens gekoppeld.
 
 
Hoe werkt het?
 
Op dit moment werken er ruim 100 roofvisvissers uit Nederland, België en Duitsland mee aan mijn registratieprogramma. Al deze vissers vissen op wateren die onderling een grote verscheidenheid bieden. Op dit moment omvat het bestand in mijn computer de gegevens over ruim 30.000 (!) gevangen snoeken.

                                       

               
“De auteur met een mooie vis”

 

Met een simpele druk op de knop zijn deze gegevens in allerlei combinaties op te vragen. In de loop der tijd is het computerprogramma telkens bijgewerkt en verbeterd om een nog beter beeld te krijgen over het gedrag van onze roofvissen. Ten eerste zijn de ruim 600 verschillende vangplaatsen die zijn opgegeven in de Nederlandse wateren, gescheiden in een aantal groepen zoals rivieren, kanalen, beken, plassen, polders en vaarten. Naast de eerdergenoemde gegevens als vangdatum, vangtijd, vangplaats en lengte wordt uiteraard het gebruikte (kunst)aas vastgelegd, inclusief het merk, type, formaat en kleur. Tenslotte wordt de helderheid van het water genoteerd. Daarnaast is een aparte lijst samengesteld met de gewichten van de grotere vissen. Hierop komen duidelijk de verschillen naar voren in bepaalde periodes op een bepaald water. In een volgend artikel kom ik hier nog uitgebreid op terug.
 
 
Geen toeval!
 
Een ander interessant aspect is dat de meeste deelnemers aan dit project elkaar niet kennen en daardoor elkaar ook niet kunnen beïnvloeden. Zij weten immers van elkaar niet wat op dat moment het best vangende kunstaas is, of welke kleur, en dat maakt het nu juist zo interessant wanneer vervolgens blijkt dat over een bepaald tijdvak één type kunstaas er opeens spectaculair uitspringt! Dan wordt soms pijnlijk duidelijk dat er van toeval absoluut geen sprake is.

                                                               

 

Vooruitlopend op de navolgende artikelen kan ik vast verklappen dat in het algemeen de actie en de presentatie van je kunstaas bepalend is, en dat kleur een ondergeschikte rol speelt. Maar…er zijn ook van die dagen dat kleur en type kunstaas een dominánte rol spelen. In de overzichten blijkt dan heel duidelijk dat vooral op de ‘moeilijke’ dagen vissers die wel succesvol waren, vaak scoorden met een bepaald type kunstaas en dan vaak ook nog in dezelfde kleur. De komende tijd zal ik iedere 3 maanden een overzicht maken van de vangstgegevens voor eenzelfde periode uit de voorgaande jaren. Daardoor is het mogelijk gerichter met kunstaas te gaan vissen. Dat zal bij veel vissers een verbetering in de vangsten te zien geven.
 

                                                                                       

 

                                                                                                               

 

Steeds meer inzicht.

We blijven bezig het vangstregistratiesysteem te verfijnen door nieuwe zaken toe te voegen. Alles met als doel steeds meer inzicht te krijgen in het gedrag van onze rovers. We zullen het nooit voor de volle 100% zeker weten, maar dat maakt het juist zo boeiend. Dankzij dit systeem worden we met elke ingevoerde vis weer een stukje wijzer. We blijven er aan werken om het steeds completer te maken.
De groep die inmiddels meewerkt bestaat uit vele enthousiaste roofvisvissers waaronder diverse leden van de Nederlandse snoekstudiegroep en haar Duitse zusterorganisatie. De verscheidenheid aan wateren waarin gevist wordt is zeer uitgebreid en vrij compleet. Er zijn wat dat betreft ook voldoende deelnemers. De categorie waarin ik nog wat deelnemers kan gebruiken zijn de riviervissers.

Niet omdat er daar te weinig van zijn, maar ook (ik ben eerlijk) omdat dit voor mij het favoriete water is. Ook zijn de rivieren behoorlijk complex omdat er zoveel invloeden van buitenaf meespelen zoals waterstanden, stroming, dieptes, zandzuigers, scheepvaart en nog veel meer. Zijn voor deze categorie nog liefhebbers dan kunnen ze mij een briefje sturen en zal ik hen de nodige papieren voor registratie toezenden. Overigens zijn vragen en suggesties over dit project altijd welkom.
 
 
Wat volgt?
 
Het volgende artikel betreffende de vangstgegevens zal over de maanden januari, februari en maart gaan. Hierin zal ik het best vangende kunstaas over eerdere vergelijkbare periodes noemen, waardoor inzichten kunnen verbeteren.

Wellicht kan deze rubriek eraan bijdragen dat nog meer roofvisvissers het water opzoeken en betere vangsten kunnen maken, zodat hun plezier in het vissen kan toenemen. Ook voor starters en jeugdigen kan dit een handige leidraad zijn en kunnen we met z’n allen genieten van onze prachtige hobby waarbij het terugzetten en het welzijn van de vis voorop staat.
 

                                                                                                                                       

Voor het meedoen
aan de vangstregistratie
en/of vragen daarover
kunt u schrijven aan:
 
Piet Driessen,
Langstraat 31,
5963 NT Horst.
Tel/fax 077-3983038.

 

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Dreamfisher Proefdag Eiland van Maurik
Willem Moorman -
image description
*** VIDEO **** Stingersysteem enkele haak.
Willem Moorman -