image description

Tweede Kamer eist verbod op visserij achter Haringvlietsluizen

Het kabinet moet een visserijvrije zone instellen achter de Haringvlietsluizen. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Na drie decennia steggelen staan die sluizen sinds 16 januari eindelijk op een kier. Maar vissen die erdoorheen glippen, zwemmen nu rechtstreeks in de netten van vissers.

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) moet maatregelen nemen die ervoor zorgen dat trekvissen ongehinderd via het Haringvliet naar zee kunnen zwemmen en omgekeerd, staat in een motie waar een meerderheid van het parlement zich vandaag achter heeft geschaard.

De opening van de Haringvlietsluizen is het sluitstuk van een honderden miljoenen euro’s kostend masterplan om trekvissen als de zalm, zeeforel en paling weer terug te krijgen in het Europese rivieren. Over de opening is lang getwist, omdat tegenstanders het niet zien zitten dat het Haringvliet zout wordt. Nu de sluizen eindelijk op een kier staan, mogen vissers er echter nog altijd ongehinderd hun fuiken en netten blijven uitgooien. Onderhandelingen om tot een vangstverbod te komen, zijn gestrand.


‘Van de gekke’

,,Het is van de gekke dat meer dan 700 miljoen euro is uitgegeven om vismigratie te stimuleren, terwijl die vissen in Nederland gewoon in de netten van vissers zwemmen’’, zegt Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66, die de motie indiende. ,,Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om in te zien dat een visserijvrije zone noodzakelijk is. Alle deskundigen en natuurorganisaties zijn het daarover eens.’’

Naast D66 roepen ook de PvdA, SP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren de minister op tot actie. Eerder stuurden vijf natuurorganisaties samen al een brandbrief waarin ze ministers Schouten (Natuur en Visserij) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) smeken om snel met een oplossing te komen.

Duitsland, Zwitserland en Frankrijk hebben sinds eind jaren `80 talloze vispassages aangelegd langs dammen en waterkrachtcentrales. In de Rijn zijn meer dan 10 miljoen zalmen uitgezet.

De resultaten van alle maatregelen die de Rijn en zijn zijrivieren weer aantrekkelijk moeten maken voor vissen, vallen tot nu toe echter tegen. Belangrijke oorzaak is volgens de Rijncommissie dat vissen die migreren tussen de zee en hun paaigronden in de rivier, in Nederland hun neus stoten tegen de Deltawerken. Die vormen voor vissen een haast ondoordringbare barrière.

,,Wij zijn daarom heel erg blij dat de Haringvlietsluizen op een kier gaan’’, zei een woordvoerster van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn. Dat zal een grote impuls geven aan de populaties trekvissen. Nederland heeft echter ook de verantwoordelijk om te zorgen dat die niet als bijvangst in de netten van vissers belanden.’’

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Enthousiasme verplicht!!!!
Willem Moorman -
image description
LAATST BESCHIKBARE PLAATSEN
Willem Moorman -
image description
Zicht op zeebaars 407
Willem Moorman -