NCRZ Jaarverslag over 2007

Op 31 januari jl. kwam de Nederlandse Commissie Record Zeevissen NCRZ voor de 38-ste maal in haar bestaan bijeen om de recordclaims over het voorgaande jaar te beoordelen.

N a publicatie van de recordlijsten over 2006 in het magazine Zeehengelsport van maart 2007 werd voorzitter Hans van Loenen gebeld door de redactie van Dagblad De Telegraaf, die enige aandacht aan het fenomeen ‘recordvissen’ wilde gaan besteden.

Dat leidde tot een ontmoeting tussen verslaggever Roy Klopper van de Telegraaf, Jan van Soest uit Leiden, de nieuwe recordhouder voor de Guinese barracuda en Hans van Loenen.

De publicatie onder de kop ‘Trukendoos open voor visgoud’ waarin haast vanzelfsprekend ook de link naar het bekende ‘Visserslatijn’ werd gelegd, trok de belangstelling van diverse populaire TV-programma’s, waaronder Hart voor Nederland en 5-in het Land, die een nieuwsitem aan de NCRZ-lijsten besteedden.

Deze uiterst welkome publiciteit bracht het werk van de NCRZ op een ludieke wijze onder de aandacht van het ‘grote publiek’.

CATCH AND RELEASE
De commissie heeft inmiddels besloten een nieuwe categorie in te stellen voor vangsten van grote vissen die niet conform de reglementen aan wal werden gewogen, maar na de vangst levend werden teruggezet. Voor deze Catch and Release categorie wordt een speciaal certificaat ontwikkeld, dat in de loop van 2008 tegen een geringe vergoeding beschikbaar zal worden gesteld. Volledige informatie volgt zo spoedig mogelijk op de website.

WEBSITE
Sinds 2002 is de NCRZ ook te vinden op het internationale web. EFSA-Specimenvisregistrator en commissielid Cas Al zorgde voor een fraai verzorgde homepage, waarop alle informatie over de NCRZ kan worden gevonden. De reglementen, een te downloaden claimformulier, het jaarverslag, de actuele recordlijsten, foto’s van recordvissen, dat alles is via de digitale snelweg supereenvoudig toegankelijk gemaakt, met links naar o.a. alle specialistische visreisbureaus.


‘Record- recordhouder’ Ton Nientied ving het afgelopen verslagjaar vanuit het Spaanse L’Estartit o.a. een leervis en…..

Het aantal bezoekers van
www.ncrz.nl is ook het afgelopen verslagjaar weer fors toegenomen en de site blijkt in een grote behoefte te voorzien. Niet alleen werden de actuele recordlijsten door talrijke vissers geraadpleegd, maar ook werd het claimformulier veelvuldig gedownload.

Dankzij de plaatsing van banners door diverse Nederlandse in hengelsportreizen gespecialiseerde toeroperators kan de eenvoudige, maar informatieve site budgetneutraal worden gerund. Om de website van de NCRZ zo eenvoudig mogelijk vindbaar te maken en zoveel mogelijk bezoek te genereren, nodigt de commissie alle beheerders van sites over de zeehengelsport uit een snelkoppeling met de NCRZ-site te maken. Meld u aan via de site en de koppeling wordt gezamenlijk tot stand gebracht.


......Een bandzeebrasem

CLAIMS
Er werden door de commissie 17 claims ontvangen voor in 2007 gevangen nieuwe records of recordverbeteringen. Daarvan konden er uiteindelijk 10 daadwerkelijk worden geaccepteerd: eentje voor rekening van de lijst voor Nederlands zeewater, zes voor de categorie Europese Wateren en de resterende drie voor de lijst Wereldzee‘n.

De claims die niet door de commissie konden worden geaccepteerd, betroffen recordverbeteringen die gedurende het verslagjaar meer dan een keer scherper werden gesteld en een enkele foutief gedetermineerde vissoort.
Om voor beoordeling door de commissie in aanmerking te komen, dienen de claims te voldoen aan de in het reglement gestelde voorwaarden. De actuele reglementen zijn te vinden op de website van de commissie
www.ncrz.nl


Mart van Est uit Bergen op Zoom ving deze Groene Jobvis van 12,0 kg zwaar en 102 cm lang op Rodigues.

Over het algemeen werden de claimformulieren over het afgelopen verslagjaar zorgvuldig ingevuld en vergezeld van goede foto’s, digitale bestanden en soms mooie vangstverslagen.De commissie wil er mogelijk ten overvloede op aandringen gebruik te maken van goede en nauwkeurige weegtoestellen en zo mogelijk het claimformulier vergezeld te doen gaan van een officieel weegcertificaat.

Om vissen van mogelijk recordformaat te kunnen determineren, maakt de commissie onder andere gebruik van de beschikbare wetenschappelijke literatuur van de internationaal als ‘standaardbron’ erkende internetsite
www.fishbase.org en vanzelfsprekend van de adviezen van de diverse wetenschappelijk adviseurs die de commissie met raad en daad bijstaan. 


SAMENSTELLING NCRZ
Per 1 januari 2008 bestaat de commissie uit de volgende leden:

 
Hans van Loenen (voorzitter)
Carel Boonen (secretaris)
Ronald Meijer (penningmeester)
John Piekaar (archivaris)   
Cas Al  (beheerder website)
Peter Dohmen
Dr. Ab Kessler
Peter Ouwendijk
Dr. Henk Heessen (adviseur)

Voor alle correspondentie, verdere informatie en claimformulieren: NCRZ Van Ostadelaan 3, 1231 AK LOOSDRECHT tel: (035) 5823898 e-mail:hans@loenetik.nl , website www.ncrz.nl


RECORDS NEDERLANDS ZEEGEBIED
In de categorie Nederlands zee- en kustwater kon slechts een in 2007 gevangen vissoort als nieuw record worden geaccepteerd. Het betrof de zwarte grondel  (Gobius niger) van 50 gram zwaar en precies 17 cm lang, die op 13 april 2007 werd gevangen door de heer H.S. Verlinde uit Spijkenisse. Met deze vangst werden zowel het lengte- als het gewichtrecord voor deze ‘mini’ scherper gesteld. 

 

Europese zeeën
Van de zes in Europees zeewater gevangen en als record geaccepteerde vissen, kwam maar liefst de helft voor rekening van een en dezelfde sportvisser: Ton Nientied uit Zuid-Scharwoude. De heer Nientied verblijft een deel van het jaar in het Spaanse L’Estartit, waar hij veelvuldig ook vanaf de boot vist. In 2007 kon hij twee nieuwe vissoorten op de lijst laten aantekenen, een op  20 augustus gevangen Atlantische kleine tonijn  (Euthynnus alletteratus) van 2,18 kg en een bandzeebrasem (Diplodus sargus) van 510 gram die hij op 13 september ving. Daarnaast verbeterde Ton Nientied zijn eigen in 2006 gevestigde record voor de leervis (Lichia amia) van 7,12 kg, door op 1 september 2007 een exemplaar te vangen van 9,06 kg.


Met deze wahoo van 54 kg zwaar en 199 cm lang tekende de heer N. Grippeling uit Zaandam voor een recordverbetering van zo’n 20%.

Een vierde record kwam op naam van de zoon van deze absolute ‘record-recordhouder’, Toni Nientied Jr. uit Heerhugowaard. Hij ving op  31 augustus eveneens vanuit  L’Estartit  een Atlantische bonito (Sarda sarda) van 4,64 kg en dat -betekende een verbetering voor deze vissoort.

De overige twee recordverbeteringen kwamen uit Noorwegen, waar de in het Noorse Porsgrunn woonachtige heer M. Wijnia in de Sognefjord een blauwe leng (Molva dipterygia) wist te vangen van 5,72 kg. Dit record was vorig jaar nieuw op de lijst verschenen in de vorm van een eveneens in Noorwegen gevangen exemplaar van 2,95 kg.
Over de vangst van een scharretong (Lepidorhombus whiffiagonis) van 2,4 kg door Douwe Luurs uit Sneek tenslotte, verscheen een leuke reportage in Zeehengelsport 2/2008. De heer Luurs ving deze vis in de Boknafjord.

Wereldzeeën
In het verleden kwamen er steevast de meeste recordclaims binnen voor de rubriek van de ware globetrotters, de wereldzee‘n. In het vorige verslagjaar leek deze rubriek met een minimum acceptatiegewicht van 10 kg enigszins op te drogen, met slechts twee geaccepteerde claims. Voor 2007 konden twee nieuwe vissoorten worden bijgeschreven en werd een reeds staande record verbeterd.

Nieuw is een snappersoort en wel de blubbervis (Lutjanus rivulatus). De heer P. Teijmant uit Zwanenburg ving op 10 februari 2007 in het Keniaanse Malindi zo’n fraai gekleurde snapper van 10,2 kg.
Daarnaast verscheen nu ook de Groene Jobvis (Aprion virescens) op de lijst. Mart van Est uit Bergen op Zoom ving op 8 april 2007 een exemplaar van 12,0 kg zwaar en  102 cm lang op Rodigues.


Deze Atlantische bonito van 4,64 kg betekende een recordverbetering op naam van Toni Nientied Jr.

De laatste in het verslagjaar geaccepteerde recordclaim, betreft een stevige verbetering van het sinds 1999 staande record voor wahoo (Acanthocybium solandri). De heer N. Grippeling uit Zaandam ving op 16 oktober 2007 vanaf het Canarische eiland Fuerteventura een wahoo van 54 kg zwaar en 199 cm lang en dat betekende een recordverbetering met zo’n 20 %.

januari 2007, secretariaat NCRZ

De bij dit jaarverslag behorende recordlijsten verschijnen


in de eerste week  van mei a.s. in het Voorjaarsnummer van

Zeehengelsport, waarin de zeevissers  in Nederland en


België ook verder een vracht aan interessante informatie

aantreffen.

Klik hier voor meer informatie!