image description

Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 2021

Op zaterdag 2 oktober vindt van 10.30 – 14.30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats in congrescentrum Papendal nabij Arnhem. Deze vergadering is vanwege corona verschoven van 5 juni naar 2 oktober.

De jaarvergadering zal ook via een livestream door iedereen te volgen zijn. Tijdens deze ledenvergadering komen de reguliere jaarstukken aan de orde. Dit betreft o.a. het jaarverslag en de jaarrekening 2020, het jaarplan 2021 plus de bijgestelde begroting 2021. Daarnaast liggen de eerste begrotingen voor 2022 en 2023 voor en vindt de (her)benoeming van landelijke bestuursleden plaats. Naar verwachting kan mogelijk ook worden besloten over de eerste te zetten stappen in de organisatieontwikkeling.

Agenda en stukken

Klik hier (pdf) voor de volledige agenda van de jaarvergadering 2021. Via de klikbare onderdelen in de ingekorte versie van de agenda (zie hieronder) zijn de bijbehorende stukken in te zien.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen (ter informatie)
 3. Concept verslag ledenvergadering 17/10/2020 (klik hier)
 4. Jaarverslag Sportvisserij Nederland 2020 (klik hier)
 5. Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2020 (klik hier) + toelichting (klik hier)
 6. Jaarplan en bijstelling begroting 2021 (klik hier) en bijstelling begroting 2021 (klik hier) + toelichting (klik hier)
 7. Hoofdlijnen beleid (klik hier), meerjarenbegroting 2022 en 2023 (klik hier) en toelichting (klik hier)
 8. Aanpassing statuten inzake digitale ledenvergadering (klik hier)
 9. Voortgang proces organisatie ontwikkeling. Klik hier (pdf) voor het advies van adviseurs Olfers en Has.
 10. (Her) benoeming leden bestuur, voorstel (klik hier), CV (klik hier) en overzicht nevenwerkzaamheden (klik hier)
 11. Rondvraag en sluiting

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Fishing Workshop Extra Large
Willem Moorman -
image description
Roofvisclinic: Schrijf je nu in!
Willem Moorman -
image description
Verspelen en toch tevreden.
Willem Moorman -