**KLAAR** **KLAAR**            Zegenvergunningen Randmeren

Zegenvergunningen Randmeren

Stand van zaken

We krijgen op de redactie van Total Fishing erg veel vragen over het wel dan niet legaal vissen door het beroep op de diverse wateren in Nederland. De laatste tijd is er weer de nodige deining ontstaan over de zegenvisserij op de Randmeren. Wat mag daar nu wel of niet? We hebben de actuele stand van zaken voor u op een rijtje gezet.

                       


“Wat mag nu wel en wat niet op de Randmeren?”

De problemen met de beroepsvisserij op de Randmeren blijven voortduren. Begin dit jaar was er grote commotie rondom het uitgeven van een zegenvergunning (grote sleepnetten van honderden meters lang) door de VHSR . Dit jaar hebben de hengelsportfederaties geen zegenvergunningen uitgegeven omdat er geen visstandbeheerscommissie, geen visstandbeheerplan en geen visplan aanwezig is. De betrokken bestuurders die hiervoor hun nek hebben uitgestoken verdienen daarvoor een groot compliment!

Voorts was de ministeriële vergunning toebehorend aan de beroepsvisser op dit water, varend op de BU33, ingetrokken door het Ministerie van LNV vanwege het overtreden van de vergunningvoorwaarden (lees het illegaal aanlanden van aanzienlijke hoeveelheden snoekbaars en karper). Snoekbaarsvissers merkten de afgelopen maand direct het gevolg door het enorm toenemen van de vangsten. Helaas bleek dat deze intrekking slechts voor een jaar geldig te zijn en heeft de betreffende beroepsvisser van het ministerie voor het seizoen 2003/2004 opnieuw een vergunning gekregen voor het vissen op brasem en voorn.

De vreemde situatie doet zich nu voor dat de ene beroepsvisser van de sportvisserij geen vergunning krijgt, terwijl notabene het Ministerie de andere wél een vergunning geeft.

Gevreesd wordt dat de zegenvisserijen de sportvisserij ernstig zullen gaan benadelen. Enerzijds omdat er onbedoeld (én bedoeld) grote hoeveelheden snoekbaars én karper mee worden gevangen, anderzijds omdat de visserij met deze netten van bijna een kilometer lang, het ecosysteem tijdelijk volledig op zijn kop zet, hetgeen tot stress bij vissen kan leiden waardoor de vangbaarheid voor langere tijd sterk afneemt. Naar verwachting zullen de snoekbaarsvangsten de komende weken dan ook instorten en zullen grote karpers op dit water een zeldzaamheid blijven.

Overigens kunnen deze grootschalige visserijen ook een negatief effect op de brasemstand hebben. Het Gooi- en Eemmeer behoren tot de beste wedstrijdwateren van Nederland. Een ongecontroleerde visserij op brasem –en de BU33 b.v. mag onbeperkt brasem vissen- kan dan ook makkelijk de witvissers benadelen.

Sportvissers die de komende tijd bij deze zegenvisserijen op de Randmeren onregelmatigheden op het water waarnemen (het duidelijk meenemen van snoekbaars of karper) kunnen dit direct melden bij de politie Eemland Noord (via 0900-8844) of de KLPD (0320-260250) en dienen dit zeker te melden bij de POS, de interProvinciale Organisatie Sportvisserij (0251-318882). Dit is uitermate belangrijk omdat uit betrouwbare bron is vernomen dat bij overtreding van de vergunningsvoorwaarden, het Ministerie de vergunning van de BU33 definitief zal intrekken.


ANDEREN LAZEN OOK

image description
Van oost naar west nr.2
Willem Moorman -
image description
Hoe werkt het Preston ICS System?
Willem Moorman -