**KLAAR** **KLAAR**              Scalperen, niet door sportvissers!

Scalperen

Aan: Redactie van “Wat U Zegt” / Redactie De Telegraaf

Geachte redactie,
In De Telegraaf van zaterdag 13 april stond een artikel over het scalperen van eidereenden met de titel “Scalperen eenden werk sportvissers”, Veertjes worden gebruikt bij vliegvissen.
Deze kop die niets meer aan twijfel overlaat en de onjuiste informatie in het artikel zelf, hopen ons u te verzoeken om onderstaande tekst als rectificatie of als ingezonden stuk in uw krant op te nemen.
Met vriendelijke groet,

Franklin Moquette
NVVS
Afdeling Voorlichting
Postbus 288
3800 AG Amersfoort
————————————————————————————————————————————-

Scalperen eidereenden gekkenwerk
De informatie die door de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in de krant van zaterdag werd verschaft over het misselijkmakende scalperen van levende eidereenden en de betrokkenheid van vliegvissers daarbij, is pertinent onjuist.

De kop- en nekveren van de eidereend worden niet in de vliegvisserij gebruikt. Bij de vliegvisserij worden wel andere veren gebruikt die van dode tamme eenden uit fokkerijen betrokken worden. Hiermee worden de zogenaamde kunstvliegen (imitaties van insecten) vervaardigd.

De beschuldiging van de AID aan het adres van sportvissers is dan ook volkomen uit de lucht gegrepen. Voordat overheidsambtenaren met opsporingsbevoegdheid zonder ook maar het geringste bewijs zulke beschuldigingen naar buiten brengen in de pers, hadden zij zich beter moeten oriënteren.
Zij verdienen daarom op z’n minst een stevige schrobbering van de minister of de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Waarom een gek langs de Friese Waddenkust met een vlijmscherp mes achter levende eidereenden aanrent om ze vervolgens van hun hoofdhuid te ontdoen, is ons ook een raadsel.Die stakker heeft in ieder geval dringend behoefte aan geestelijke verzorging.

Franklin Moquette
Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties
Amersfoort

                       


Eenden hebben van sportvissers weinig te vrezen

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Van oost naar west nr.2
Willem Moorman -
image description
Hoe werkt het Preston ICS System?
Willem Moorman -