**KLAAR** **KLAAR**              Nipo-onderzoek

Nipo-onderzoek

In verschillende dagbladen werd afgelopen week aandacht geschonken aan een Nipo-onderzoek met betrekking tot de sportvisserij. Dit (kostbare) onderzoek was verricht op verzoek van de Stichting Vissenbescherming waarmee men via suggestieve vragen probeerde aan te tonen dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking ernstige bezwaren tegen de hengelsport zou hebben. Met dit soort doordachte acties wordt duidelijk geprobeerd, stap voor stap, de publieke opinie negatief te beinvloeden. Ed Stoop verstuurde namens de NVVS het navolgende persbericht dat hieronder onverkort is weergegeven.

                       


Gelukkig hebben we nog voldoende jeugd die wel van het sportvissen houden


VISSENBESCHERMING

Het gaat goed met de sportvisserij in Nederland. Maar liefst anderhalf miljoen landgenoten vissen, terwijl het aantal jeugdige hengelaars in minder dan vijf jaar is verdrievoudigd!
Het lag dan ook in de lijn der verwachtingen dat de Stichting Vissenbescherming – een kleine maar uiterst fanatieke groep dierenactivisten – juist nu en met alle mogelijke middelen de aanval op de hengelsport heeft geopend. Dit maal via een Nipo-enquête waarin via nogal suggestieve vragen naar voren zou zijn gekomen dat driekwart van de Nederlanders tegen vissen is. Vraag, om maar even een zijstraat in te slaan, wat Nederlanders vinden van voetbal met het oog op ernstige blessures en voetbalvandalisme en je krijgt evengoed puur negatieve reacties. En hoeveel Nederlanders vinden biljarten leuk?
Wisten de ondervraagden bijvoorbeeld allemaal, dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat vissen niet kunnen lijden en ook geen pijn kunnen voelen zoals mensen? Wist men toevallig, dat vissen voortdurend hun bek beschadigen bij de opname van voedsel zoals scherpe mosselen, krabben, kreeften en uiterst stekelige vissen? En wist men misschien ook, dat vissen zichzelf en soortgenoten vaak ernstig verwonden tijdens het paairitueel tussen scherpe rietstoppels, afgevallen takken en puntige stenen? Wist men ten slotte, dat het overgrote deel van de vissen dat aan de hengel wordt gevangen dit avontuur zonder nadelige gevolgen overleeft en vaak binnen korte tijd – soms nog de zelfde dag - opnieuw wordt gevangen?
Ondanks dat, wijzen hengelsportorganisaties sportvissers er voortdurend op om met respect om te gaan met de natuur en de vis als levend dier in die natuur.
Komt er dan een onderzoek naar de populariteit van sportvissen en krijgt men - onkundig van wat sportvissen werkelijk is – op een bepaalde manier vragen voorgelegd, dan is de uitkomst van zo’n enquête op zich niet vreemd. Realiseer je je vervolgens, dat een kwart van de Nederlandse bevolking kennelijk wel positief denkt, dan heb je het wel over vier miljoen Nederlanders ! Wie durft dan nog te beweren, dat hengelen niet populair is !


Ed Stoop
Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederaties (NVVS)

 

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Van oost naar west nr.2
Willem Moorman -
image description
Hoe werkt het Preston ICS System?
Willem Moorman -