**KLAAR** **KLAAR**              Kennismakingsbezoek               staatssecretaris aa

Kennismakingsbezoek staatssecretaris aan de sportvisserij

Sinds de laatste hectische verkiezingen en het vertrek van minister Brinkhorst (D66) en staatssecretaris mevr. Faber (PvdA) zijn bij het ministerie van LNV zowel een nieuwe minister als staatssecretaris aangetreden. De sportvisserij zal vooral te maken krijgen met de nieuwe staatssecretaris ir. B.J. Odink (LPF).

Door de NVVS was de nieuwe bewindspersoon en zijn belangrijkste ambtenaren uitgenodigd om tijdens een informeel bezoek nader kennis te maken met de sportvisserij. Doel van de NVVS was de hengelsport zo positief mogelijk te promoten en het op een ongedwongen manier aankaarten van de problematiek die op verschillende terreinen speelt.

                       


Joop Bongers introduceert de sportvisserij

Als gastheer fungeerde afgelopen woensdag de (70-jarige) Nijkerkse hengelsportvereniging Hoop op Geluk die de weelde kent, behalve een imposant en sfeervol clubgebouw, ook een eigen water te hebben. Langs het water hadden alle takken van de hengelsport zich geposteerd die lieten zien wat voor mogelijkheden de sportvisserij voor zijn beoefenaren te bieden heeft. Het weer werkte goed mee waardoor alles een prettige uitstraling kreeg.Total Fishing was er natuurlijk ook en kreeg in een kort gesprek al een eerste indruk van deze staatsman. Wat direct opviel was dat hij echte belangstelling toonde en meer feeling met natuur gerelateerde sporten schijnt te hebben dan zijn voorganger. We wachten in spanning af en zullen hopen dat er in zijn beleid meer realiteitszin zit verwerkt dan hetgeen we tot nu toe hebben meegemaakt. De meegereisde topambtenaren kwamen ook nog even terug op de emailacties die destijds door de lezers van Total Fishing zijn gevoerd en door de, vaak persoonlijke, motieven die erin waren verwerkt, veel indruk hebben gemaakt.

                       


Ton de Leeuw benadrukt het economische belang van de hengelsport

Bij de aankomst werd staatssecretaris Jan Odink, zoals hij graag genoemd wil worden, verwelkomd door de voorzitter van de NVVS de heer Sweep. Er werd door een aantal sprekers het woord gevoerd waaronder Joop Bongers die namens de NVVS in het kort schetste waar de sportvisserij voor staat en vervolgens door Ton de Leeuw, directeur van Spro die kort en krachtig aangaf wat het economische belang van de hengelsport is. Daarna kon Odink zich buiten langs het water een beeld van de hengelsport vormen. Die presenteerde zich, dankzij de inzet van een groep enthousiastelingen/vrijwilligers, op voortreffelijke wijze. Het kan niet anders dan dat er een positieve indruk op de bewindslieden is achtergebleven. Aan de goede sfeer en de inzet van de mensen die ter plaatse waren kan het in ieder geval niet gelegen hebben. Hieronder een overzicht van de verschillende activiteiten ter plaatse.

                       


’De jeugdvissers zijn een grote en belangrijke groep binnen de hengelsport

                       


Ook de specialistengroepen waaronder de KSN waren present. Zoals altijd kon weer op Aart Lokhorst en Bob van den Meiracker gerekend worden.

                       


De staatssecretaris zag alleen maar stralende gezichten van sportvissers die graag hun hobby willen blijven beoefenen.

                       


Roofvisser Henk Simonsz vertelt de staatssecretaris wat hij en zijn vismaten in de praktijk merken van de toenemende visdruk van de beroepsvisserij

                       


Jouke Jansma was ook present en gaf een demo met de bellyboot waarbij hij ook nog een leuke snoek pakte.

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Van oost naar west nr.2
Willem Moorman -
image description
Hoe werkt het Preston ICS System?
Willem Moorman -