image description

Karperuitzet in Groningen en Drenthe

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe   

Karperuitzet in Groningen en Drenthe  

GEWIJZIGDE LOCATIE OFFICIEEL MOMENT KARPERUITZET GRONINGSE EN DRENTSE KANALEN

Wegens een wegafsluiting vindt de officiële uitzet (tevens persmoment) van de eerste karpers op zaterdag 3 maart op een andere locatie plaats. In plaats van het Aduarderdiep bij Steentil is de locatie nu het Hoendiep bij Vierverlaten (nabij Suikerunie). Hier zullen om 10:30 uur Carla Alma, lid van het dagelijkse bestuur van waterschap Noorderzijlvest en Frans Luijckx, voorzitter van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, de eerste karpers de vrijheid geven.

Op zaterdag 3 maart zet de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe eindelijk weer karpers uit in de scheepvaartkanalen in Groningen en Drenthe. 

Het officiële persmoment is om 10:30 uur aan de Albert Harkemaweg te Steentil (Aduarderdiep, zie kaartje). Hier zal Carla Alma, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest, de eerste karpers de vrijheid geven.
 
De wens om het karperbestand op peil te brengen leeft al veel langer. Immers: karper plant zich op de kanalen niet voort en de laatste uitzettingen zijn al van vele jaren geleden. Bovendien groeit karpervissen nog steeds in populariteit, vooral ook bij de jeugd.
 
Uitzetten van vis gaat anno 2018 niet zo maar: de waterschappen moeten hiermee instemmen en mogen dit op basis van Europese regels niet doen als daarmee de waterkwaliteit kan verslechteren. 

De vrees van de waterschappen was dat uitgezette karpers de wijk nemen naar ecologisch kwetsbare natuurgebieden als bijvoorbeeld de Drentsche Aa om daar de boel op de kop te zetten. Daarom is de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar het trekgedrag van een aantal voor dit doel in het Noord-Willemskanaal uitgezette karpers.
 
Dit migratie-onderzoek dat onze federatie, Sportvisserij Nederland, de KSN regio Groningen-Drenthe samen met de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest hebben uitgevoerd, is nu afgerond. De uitkomsten zijn positief, karper is honkvaster dan gedacht. De waterschappen zijn daarom akkoord met uitzet van jonge karper in de scheepvaartkanalen.
 
Uitzetplan 2018-2033
Dankzij het migratie-onderzoek kunnen we nu karper uitzetten op de Groningse en Drentse kanalen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. 

De uitzet vindt plaats conform de landelijke Richtlijn Uitzet Karper die is opgesteld door Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland. De Richtlijn bevat een rekenmodel aan de hand waarvan uitzet verantwoord kan plaatsvinden zonder dat de waterkwaliteit er onder lijdt.

De kanalen waar de uitzet zaterdag plaatsvindt zijn in samenspraak met de waterschappen geselecteerd. Dit zijn: Aduarderdiep, Eemskanaal, Hoendiep, Noord-Willemskanaal, Ter Apelkanaal, Van Starkenborghkanaal, A.G. Wildervanckkanaal en het Winschoterdiep. Ook de Westerwoldse Aa is in het uitzetplan opgenomen.

Gedurende de komende 15 jaar zal de federatie het karperbestand op deze kanalen verder aanvullen tot een bestand is bereikt van 30 kilo per hectare.


 
Ook in Zuid-Oost Drenthe vindt uitzet van karper plaats volgens het uitzetplan dat in 2016 is gemaakt met waterschap Vechstromen. Het gaat hier om de Verlengde Hoogeveensche Vaart, Kanaal Coevorden-Zwinderen en het Oranjekanaal.

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Hit & Run Inline Lead van PB Products
rudy.van.duijnhoven -
image description
Actuele vangstberichten tot dinsdag 13 november
Willem Moorman -
image description
Met de methodfeeder op karper ( deel 2)
Willem Moorman -