Ik ben boos!

 

Ik ben boos!

Geachte heren en mevrouwen van de politiek,

Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor een Duits protest tegen de wijze waarop ons land omgaat met het herstel van de zalmstand in de rivieren. (zie www.lachsverein.de en www.totalfishing.nl) Al zoveel inspanningen zijn de afgelopen jaren geleverd door Duitse en Nederlandse instanties, sportvisserijorganisaties en vrijwilligers om alle problemen op te lossen die de terugkeer van zalm (en zeeforel) in de weg staan, maar het resultaat is bedroevend. Daarom ben ik boos!

Dat herstel wordt –naast doodsoorzaken als waterkrachtcentrales en beroepsvisserij op zee- met zekerheid de kop ingedrukt door de duizenden netten en fuiken van beroepsvissers in de Nederlandse rivieren en bij riviermondingen als Haringvliet en Afsluitdijk. Miljoenen euro’s worden besteed aan vistrappen, viskweek en monitoring, terwijl al dit geld weer wordt verkwanseld aan de krampachtige instandhouding van enkele beroepsvissers op het binnenwater. Een beroepsgroep van slechts tientallen visverslindende personen, die nauwelijks meer iets te zoeken heeft op het binnenwater. Komt er dan nooit een einde aan die zelfveroorzaakte problematiek, na rigoureuze overbevissing op Noordzee en IJsselmeer? En zelfs na wantoestanden als het meedogenloos en efficiënt wegvangen van paairijpe schieraal (door sluizen op slot te zetten – dankuwel Rijkswaterstaat!) en het bewust saboteren van de door het ministerie ingestelde Visstandbeheercommissies (VBC’s)??

Ministeries kúnnen zich niet meer verschuilen achter ‘kluitje-in-het-riet-politiek’ door te zeggen dat hun geen illegale vangsten van zalm en zeeforel bekend zijn. Wie dit beweert (Veerman) heeft boter op zijn hoofd. Staan die duizenden netten daar dan om niks te vangen? Er moet iets gebeuren. Wat? Bijvoorbeeld door met onmiddellijke ingang alle netten en fuiken te verwijderen in een straal van 500 meter of meer, rond sluizen, stuwen en vistrappen - plaatsen waar zalm en zeeforel gevangen worden. Alle eventuele eerder gemaakte afspraken en ‘heerlijke rechten’ ten spijt. Wie durft in Den Haag? Of gaat u zich weer verschuilen?

Ik hoop verder dat kamerleden en politici eens (in het openbaar) verstandige zaken gaat zeggen over de sportvisserij. Deze vorm van openluchtrecreatie (om niet te zeggen buitensport) biedt inmiddels aan bijna 2 miljoen Nederlanders een actieve, onschuldige, gezonde en passionele bron van vrijetijdsbesteding. En dat in een tijd dat mensen steeds meer problemen krijgen met werkdruk, te weinig buitenlucht en beweging. Om nog maar te zwijgen van jeugdproblematiek als drugs, criminaliteit en het feit dat steeds minder jongeren bewegen, in de buitenlucht zijn of achter hun pc vandaan komen.

Sportvissers houden via hun verenigingen en organisaties de visstand, het water en de waterbiotoop in de gaten. Vrijwel elke gevangen vis wordt met zorg behandeld en vaak liefdevol weer teruggezet. Zo wordt de visstand gekoesterd en beschermd. De tijd dat sportvissers al hun vis meenamen en opaten, ligt ver achter ons. In een land als Engeland worden sportvissers door de minister openlijk geprezen voor hun rol in natuurbeheer en staat hun maatschappelijke status buiten elke verdenking. Ook een organisatie als de Engelse dierenbescherming erkent de sportvisserij als een organisatie die niets met dierenkwelling te maken heeft, maar juist goed werk verricht.

Ik wijs er tevens op dat honderdduizenden sportvissers een enorme massa stemgerechtigden vormen, die het oprecht zouden waarderen wanneer er een politieke partij of politicus opstaat die de sportvisserij actief een warm hart toedroeg.

Sla dus nú met de vuist op tafel. Zorg ervoor dat zalm en zeeforel ongehinderd kunnen doen waar zij voor geboren zijn; vrijelijk opgroeien en de rivieren optrekken tot hun paai- en geboortegronden. Zonder al die kilometers aan netten en fuiken. Voordat u ook door Duitse protesten aan de schandpaal wordt genageld voor zulk Middeleeuws wanbeleid?

Eduard, sportvisser en natuurliefhebber