image description

Het succesvolle zeeforellen project ”Havørred Fyn” in Denemarken.

Door Ron Smits

Er valt weer veel te melden vanuit het zeeforel eldorado Denemarken. Nog steeds wordt er veel geld gepompt in het vangen, afstrijken en uitzetten van zeeforel. Maar daarnaast lopen er nog vele andere projecten op grote en ook een aantal op wat kleinere schaal.


Langeland is door zijn ligging ideaal om met de kayak te vissen. Prachtige tarbotten. Ook daar wordt projectmatig aan gewerkt.


Maar ook vanaf het strand kan er tarbot gevangen worden.

Jaarlijks komt er in Denemarken aan verkochte visvergunningen vijf miljoen euro binnen. Geld wat grotendeels gebruikt wordt voor het vangen, uitstrijken en uitzetten van zeeforel.”Havørred Fyn” investeert daarbuiten ook nog eens ruim twee en een halve ton per jaar aan het herstellen van de vele waterlopen, die Denemarken rijk is. Deze twee en een halve ton dekt ongeveer tachtig procent van de kosten. Vele vrijwilligers en visverenigingen werken hieraan mee. De afgelopen tien jaar is er op de eilanden Funen, Langeland en Ærø iedere maand wel een project afgesloten. Soms grote en soms ook wat kleinere.


Heel veel sportvissers weten wat Denemarken op visgebied te bieden heeft.

Dit resulteert dat er over ca. tien jaar nog eens drieduizend kilometer waterlopen zodanig hersteld is dat de zeeforel zelf voor voldoende nakomelingen kan zorgen. ”Havørred Fyn” stopt dan ook met de investeringen, nodig voor het aanpassen van de waterlopen. Waarschijnlijk kan dan, weer vijf jaar later, ook het investeren in het vangen, afstrijken en uitzetten door ”Havørred Fyn” stoppen. Projecten die alleen mogelijk zijn met hulp van vele vrijwilligers en lokale visverenigingen.


Nog even en deze jonge zeeforel kan uitgezet worden.


Aan de bijna onneembare hindernis voor de zeeforel en de zalm komt donderdag 01 november een einde.

Een prachtig recent voorbeeld is de, voor de zalm en zeeforel, onneembare hindernis in de Sæby rivier. Op donderdag 01 november aanstaande wordt er onder grote publieke belangstelling een doorgang gemaakt in deze hindernis. Hierdoor kan de zeeforel en de zalm ongestoord de rivierbeddingen in het achterland bereiken om voor het nageslacht te zorgen en kunnen de smolts ook weer de zee bereiken om daar verder te groeien tot een volwassen zeeforel.


Zelfs de sterkste zalm en zeeforel zijn niet in staat om stroomopwaarts voor het nageslacht te zorgen.

De grootste zeeforel die ooit gevangen en geregistreerd is tijdens het elektrisch vissen ten behoeve van het afstrijken en uitzetten, is maar liefst vijf en negentig cm en weegt ca. vijftien kilogram. Het team Total Fishing International is uitgenodigd voor de feestelijke opening en uiteraard wordt er van deze dag uitvoerig verslag gedaan op Total Fishing.


Het toevoegen van grind door vrijwilligers om de bevruchte eitjes onder te dekken.

Dit project behelst niet alleen de doorgang, maar ook een grote aanpassing van de loop van de rivier en aanpassing van de bodem op de ondiepere gedeelten.


De huidige stand van zaken. In 2020 is het gehele project klaar.

Hierdoor worden de omstandigheden voor het paaien, het schuilen bij gevaar en het onderdekken van de bevruchte eitjes nog beter, zodat dit uiteindelijk moet resulteren dat de pasgeboren zeeforelletjes een grotere kans hebben om uiteindelijk ook weer in deze rivier voor het nageslacht te zorgen. De voorzitter van de lokale visvereniging Jesper Christensen verwacht dat het totale project in 2020 gereed is.


De voorzitter van de lokale visvereniging Jesper Christensen.

Bovenop dit alles besluit de minister van Visserij Eva Kjer Hansen om nog eens bijna vijf miljoen euro te gaan investeren om het sportvis toerisme te promoten. Op dit moment bedraagt de jaarlijkse omzet in de sportvisserij ruim één miljard DKr. Van deze omzet wordt bijna tweehonderd miljoen DKr door buitenlandse sportvissers binnen gebracht. Dan hebben we het nog niet over boodschappen doen, het huren van huisjes en boten. Sportvissers genereren zelfs meer geld dan de gemiddelde toeristen. Jaarlijks bezoeken ongeveer vier honderd duizend Duitse sportvissers Denemarken. Op donderdag 25 oktober jl., presenteert ze de strategie om dit project tot een succes te maken.

De strategie, die de eerste in zijn soort is, bevat vijf elementen:

  1. Een digitaal platform, voor iedereen toegankelijk.
  2. Een nationaal centrum voor vissen en kusttoerisme
  3. Een branding strategie voor de gemeenten en de toeristische bestemmingen van het land.
  4. Gerichte marketing van Denemarken als visserij-bestemming voor zowel buitenlanders als Denen.
  5. Ondersteuning van vrijwilligersactiviteiten in het kader van de ontwikkeling van de sportvisserij

De afzonderlijke elementen van de strategie worden opgenomen in het toekomstige nationaal centrum voor kust- en vissen toerisme.

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw wisten vele Europese sportvissers Denemarken te vinden. Na de storm van sportvissers, die met hele bussen uit Oostenrijk en Duitsland naar Denemarken vertrokken ging het geleidelijk aan bergafwaarts tot het huidige niveau.

Wel is het zo dat het aantal zeeforelvissers flink is toegenomen. Eva Kjer Hansen wil het niveau met haar investeringen weer een impuls te geven Aan het visbestand in Denemarken zal het zeker niet liggen, maar de toeristcheffin van Langeland is (nog) niet echt doordrongen van haar taak om het sportvis toerisme weer op het oude niveau van de jaren tachtig terug te brengen. Al moet ik eerlijkheidshalve ook vermelden dat het uit de vaart nemen van de veerboot Kiel – Bagenkop hier debet aan is.

ANDEREN LAZEN OOK