Enquête sportvisserij op zeebaars

Enquête sportvisserij op zeebaars.


Sportvissen op zeebaars is immens populair. Van de 650.000 ‘zeehengelaars’ in Nederland vissen er ruim 90.000 op zeebaars. Hoewel het bestand aan zeebaars langs de Nederlandse kust groeit, neemt ook de visserijdruk op deze soort toe.


De indruk bestaat dat de toegenomen visserijdruk er toe leidt dat minder grote exemplaren van de zeebaars aanwezig zijn.


Eén van de belangrijkste onderdelen is het in kaart brengen van de sportvisserij op zeebaars.


Daarom is onderzoek naar de samenstelling en de omvang van de populatie zeebaars voor de Nederlandse kust nodig. Sportvisserij Nederland wil op korte termijn werken aan een zeebaarsbeheerplan. Eén van de belangrijkste onderdelen is het in kaart brengen van de sportvisserij op zeebaars.

                                        
Uw medewerking wordt gevraagd om informatie aan te dragen over de omvang van de zeebaarsvangsten met de hengel op zee en langs de kust, bij voorkeur ook gescheiden naar gebied.

Als u zeebaarsvisser bent en de enquête hieronder invult en uiterlijk 15 juli retour stuurt, draagt u niet alleen bij aan behoud van de zeebaarsvisserij, maar ontvangt u van ons ook de nieuwe sticker met minimummaten van zeevissen. Het invullen van de enquête vergt weinig tijd en bestaat uit slechts enkele vragen.

De resultaten worden uitsluitend voor het onderzoek gebruikt. Specifieke stekinformatie wordt dus NIET openbaar gemaakt!


Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met:

 
Kijk hier en doe mee! : Sportvisserij Nedeland

 


 

ANDEREN LAZEN OOK

image description
Dreamfisher Proefdag Eiland van Maurik
Willem Moorman -
image description
Zicht op zeebaars 402
Willem Moorman -