image description

Controle sportvissers IJmondgebied

Politie IJmond  

Controle sportvissers IJmondgebied   

Op zaterdag 10 juni heeft een team bestaande uit de politie Haarlem, politie Amsterdam team Water en Havens, de politie Landelijke eenheid Noord-West, de Boa's van de sportvisserij federatie Mid-West en de boswachters van de recreatie Noord-Holland een controle op sportvissers uitgevoerd.

In de middag werd het Noordzeekanaal vanaf het IJ te Amsterdam tot de sluizen van IJmuiden, inclusief de zijkanalen gecontroleerd.

Tevens werden veel vereningswateren in de IJmond gecontroleerd.

Door de collega's van Haarlem en de boswachters zijn de wateren in het recreatieschap Spaarwoude waaronder de Houtrak, Spaarne, Mooie Nel en Binnenliede gecontroleerd.


Ook controle met de boot.

In de avond werd er gecontroleerd op de Noord - en Zuidpier alsmede het sluiscomplex.

Er werden ongeveer 210 vissers gecontroleerd. De meeste vissers hadden alles prima in orde.

De volgende bijzonderheden werden opgemerkt c.q. geverbaliseerd;
4 x proces-verbaal wegens niet in bezit zijn van een vispas
3 x proces-verbaal voor het bezit van ondermaatse vis


Ondermaatse makreel.

1 x proces-verbaal voor het bezit van een paling


Paling.

4 x waarschuwing voor het vissen met een 3de hengel
2 x afspraak tot tonen van de vispas 
7 x aantreffen ondermaatse vis Zuidpier (zonder eigenaar)
1x aantreffen visuitrusting (boete ontlopen door achterlaten....)

Opvallend was dat de meeste vis plaatsen schoon waren en nauwelijks visdraad en overig afval was achtergelaten. Kortom zoals het hoort, een dik compliment voor de vissers!

ANDEREN LAZEN OOK